Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

02.07.2014 s. 1 Møte Nordlandsløftet Narvik, den 17.04. 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "02.07.2014 s. 1 Møte Nordlandsløftet Narvik, den 17.04. 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 02.07.2014 s. 1 Møte Nordlandsløftet Narvik, den 17.04. 2013

2 Aktuelt å ta opp •Regionale rådgivernettverk – felles føringer •Samarbeid om etter- og videreutdanning: Strategisk plan for evu + årsplan 2013/14. •Samarbeid videregående skoler og høgskolene/UIN 02.07.2014 s. 2

3 Rådgivernettverk – fylkesnivå og regionalt •Mandat: •Bygge opp kunnskap - kvalitet, systematikk og planmessighet i skolens rådgivningstilbud •Info/erfaringsutveksling mellom regionene og fylkesnivå. Oppfølging regionale planer 8.-13. trinn •Kompetanseheving •Følge opp felles utfordringer initiert fra fylkesnivå eller lokalt •Løpende evaluere arbeidet i den enkelte region – på fylkesnivå •Representasjon: 10 regioner: rådgiver grunnskole, rådgiver vgs, karrieresenter, OT + invitasjon elevorg., NHO, LO, KS, NAV, RKK? 02.07.2014 s. 3

4 Regionale rådgivernettverk – felles føringer •Utg.pkt: Kartlegging/drøftinger møte rådgivernettverk 2012/2013 •Utkast felles føringer •Mandat/oppgaver •Deltakelse •Organisering - koordinering •NFK og RKK/kommunene et felles forslag •Videre utsending til regionene for innspill (mai). Gjennomgang møte 10-11. juni •Retningslinjer klare fra høsten 2013

5 Formål - føringer regionale rådgivernettverk •Bidra til god kvalitet, systematikk og hensiktsmessig koordinering av arbeid med rådgivertjenesten i skolen •Sikre god kobling mellom arbeid i regionene og på fylkesnivå. •Noe felles for alle mht oppgaver og deltakelse. Noe opp til den enkelte region

6 Forslag mandat - oppgaver •Bidra til god kvalitet i rådgivertjenesten og hensiktsmessig samarbeid mellom ulike aktører som har en rolle i arbeidet i regionen •Erfaringsutveksling - lære av hverandre •Kunnskapsdeling - nasjonale/fylkesvise føringer

7 Oppgaver •Følge opp regional plan for karriereveiledning – avklare ansvarsforhold oppfølging tiltak •Drøfte/gi innspill saker som må tas opp/avklare fylkesnivå •Få på plass rutiner - overgang mellom grunnskole og videregående skole •Felles rutiner og samarbeidstiltak med arbeidslivet •Planlegge og gjennomføre lokale kompetansetiltak •Oppfølging av utdanningsvalg, praksiskurs

8 Organisering - deltakelse •Rådgiver grunnskoler og videregående skole •OT-koordinatorer •Karrieresenter •PPT •Opplæringskontor •NAV •Kommunal voksenopplæring •Møter : Minimum 3-4 møter i året (alle trenger ikke være på alle møtene – jf avhengig av saker) •Avklare samarbeid med RKK

9 Organisering - koordinering Karrieresentrene koordineringsansvar. Oppgaver: •Oppdatering kontaktinfo – formidling fylkesnivå/regionalt (aug) •http://www.karrieretroms.no/wiki/tiki- index.php?page=Nasjonalt%20niv%C3%A5http://www.karrieretroms.no/wiki/tiki- index.php?page=Nasjonalt%20niv%C3%A5 •Sørge for valg/representasjon rådgivernettverk fylkesnivå (repr. to år ad gangen) •Videreformidle info, kurs med mer fra fylkesnivå •Følge opp innspill fra regionen videre til fylkesnivå •Samarbeide med RKK om praktiske forhold (arrangement kurs) •Sørge for invitasjon/dagsorden - referat fra møtene i nettverket •Et arbeidsutvalg (2-3)har sammen med karrieresenteret ansvar for planlegging av møtene/saker som skal opp

10 Økonomi •Den enkelte institusjon dekker reiser og ev vikar selv •Møteutgifter/servering: dekkes av aktørene på omgang.. •Arrangement av kurs: Utgiftene fordeles deltakerne – avklares med RKK, vgs


Laste ned ppt "02.07.2014 s. 1 Møte Nordlandsløftet Narvik, den 17.04. 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google