Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledningsverktøy og tiltak

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledningsverktøy og tiltak"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledningsverktøy og tiltak
Gjennomgang av regional plan Andre veiledningsverktøy Nettstedet cafe.teria.no

2 Utdanningsvalg. 8. klasse
Når Tiltak Ansvar K Felles Høst Orientere om Fagplanene for elev og foresatte: * LK06 * Regional plan * Kommunenes og skolens plan Rådgiver v.skolen X Utdeling av Min Fremtid Arbeid med denne i forhold til skolens plan Lærer Ptv/Kontaktlærer Oppstart av arbeidet med individuell Karrieremappe Til sammen ca 150 timer på ungdomstrinnet

3 Utdanningsvalg. 9. klasse
Når Tiltak Ansvar K Felles Få oversikt over videregående, system og tilbud ved for eksempel å arbeide med Min fremtid. Lærer Ptv/Kontaktlærer X Interessetest ( for eksempel skoletest.no) Skolen Hospitering på vgs. eller arbeidsliv med utgangspunkt i kartlegginga. Skolen i samarbeid med vgs. og arbeidsliv Videreføre arbeidet med karrieremappa i andre fag , se skolens plan.

4 Utdanningsvalg. 10. klasse
Når Tiltak Ansvar K Felles Høst Informasjonsmøte med representant for lokalt NAV Skolen i samarbeid m. NAV X Interessetest Skolen Uke45 Ti-on Regionale Karrieredager Etterarbeid. Skolen i samarbeid med koordinator. Ptv-lærer/Kontaktlærer Før 1.feb. Informasjon om Videregående for elever og foresatte. Felles pp-presentasjon som utgangspunkt. Rådgiver i samarbeid med videregående Før 1.feb Individuell Veiledningssamtale Rådgiver/Kontaktlærer Sluttføre arbeidet med Karrieremappa, se skolens egen plan. Ptv-lærer/Kontaktlærer/ Rådgiver

5 Karriereveiledning på vg 1 yrkesfag

6 Karriereveiledning på vg 2 yrkesfag

7 Karriereveiledning på vg 1 studieforberedende

8 Karriereveiledning på vg 2 studieforberedende

9 Karriereveiledning på vg 3 studieforberedende

10 Verktøy 1) Interessetest Denne testen kan være egnet for unge, som har behov for å reflektere og få systematisert sine interesser. Testen er å finne på og er gratis. 2) Veivalg Programmet kan være egnet for de som skal velge videregående og/eller høyere utdanning. Denne testen er å finne på og er gratis 3) Skoletesten Skoletest er en interesse- og ferdighetstest for elever i ungdomsskolen og videregående skole (studieforberedende). For ungdomsskoleelever er testen særlig egnet ved at resultatet viser profil på hvordan en skårer på de enkelte utdanningsprogram på videregående skole. Samtidig ivaretar testen det langsiktige perspektivet rettet mot videre utdanning og mangfoldet i yrkeslivet. Denne testen er å finne på se også 4. Profråd Profråd, er et mer avansert testsett som inneholder 6 tester og 2 spørreskjema. Denne testen krever for øvrig at karriereveilederen er sertifisert, f.eks. gjennom vekttallgivende kurs ved NTNU. Det ligger et omfattende forskningsarbeid bak testene og påliteligheten/gyldigheten vurderes som svært høy. Profråd forutsetter en viss modning hos eleven, er ressurskrevende og kan derfor bare brukes på noen utvalgte. Denne testen er å finne på 5. Akademia fra NAV Er et nettsted hos NAV. Kan være nyttig for en del elever på videregående og for veiledere. Denne testen er å finne på

11 Felles ? Presentasjon av videregående opplæring på foreldremøter i 10.-klasse Mal for karriereplan for bruk i overgangen mellom skoleslagene. Fremmedspråklige elever. Utvikle tiltak for skoleleie og svært valgusikre elever i 10.-klasse. Karriereveiledning for elever med ekstra behov for tilrettelegging. Elever med funksjonshemninger, psykiske vansker, atferdsproblemer, lærevansker eller lignende. Nettrådgiver? karriere-vesteralen.no


Laste ned ppt "Veiledningsverktøy og tiltak"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google