Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RÅDGIVERROLLEN Refleksjon over rådgivers roller og funksjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RÅDGIVERROLLEN Refleksjon over rådgivers roller og funksjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 RÅDGIVERROLLEN Refleksjon over rådgivers roller og funksjoner.
Ulike strategier og planer

2 Hvem er jeg? Profesjonsstudiet i pedagogikk? Reklame Lærer
Religion Inspektør Kirken Rådgiver Rektor Sosiologi

3 Hvorfor rådgiver? Inspireres av unge mennesker Nye utfordringer
Kreativitet og problemløsing Hjelpe og støtte Erfaringsdeling Se muligheter Nøkkelrolle i skolen

4 Hvem er rådgivningstjenesten på skolen?
Alle lærere – faglig rådgivning Kontaktlærer – elevens nærmeste rådgiver Rådgiverne – særskilt og utvidet rådgivning Helsesøster – helserelatert rådgivning Ledelse – rådgivningen forankret i skolens planer Foreldre – hjemmerådgivning – hjem-skole samarbeid HELE SKOLENS ANSVAR!

5 Rådgiverrollen – kompleks..
Samtalepartner - støtte for den enkelte elev ”Psykolog” – hvordan har du det egentlig…. Veileder – interesser, egenskaper og anlegg Nettverksbygger – næringsliv, lokalmiljø Koordinator – ulike hjelpeinstanser ”Advokat” – elevenes støtte overfor lærere, ledelse ”Annet” – Coach, leder, lærer…..

6 Rammer for rådgivningen
Ledelse Organisering Ressurser Fokus Aktører Arenaer Roller

7 Roller En rolle - et sett av forventninger i en bestemt sosial situasjon En profesjonell rolle – et sett av forventninger du er kvalifisert for å innfri Rådgiverrollen – et sett av komplekse forventninger som systematisk og strukturert blir tilpasset den enkelte ungdom hvor deres nåtid og fremtid er i fokus Skolens rolle - forberede elevene til yrkes- og samfunnsliv og gi et solid grunnlag for videre utdanning og læring Altså: Rådgiver er nøkkelrollen i skolen.

8 Rådgivers nøkkelrolle
Nøkkelrolle: Rolle som åpner dører for andre roller Rådgivers nøkkelrolle - åpner dører for elevene. Åpne dører i elevene – selvutvikling, selvforståelse, drømmer, mål og strategier Åpner dører ut mot samfunnet – lokalmiljø, næringsliv, utland, globalisering. Elevene bruker kunnskapsnøkkelen om seg selv, fag, karriére og fremtid. Hjelpe elevene til å bruke strategier for livslang læring.

9 Rådgivers nøkkelrolle forts..
Annerledes enn rektorrollen Annerledes enn lærerrollen Beveger seg i spennet mellom interesser nå og muligheter siden Beveger seg i spennet mellom drømmer og realiteter Er i spennet mellom nåtid og fremtid Beveger seg i spennet mellom skolens ulike roller

10 Strategi/fokus Hvordan legge opp arbeidet? Hva er mitt fokus/mål?
Hvilken funksjon vil jeg ha? Hva må jeg – hva har jeg lyst til? Hva ønsker elevene? Hva ønsker skolen/lærere? Hva ønsker ledelsen/rektor? Samsvar mellom ulike forventninger

11 Eksterne, karriere-sentre
Aktører Rådgiver Elev Andre skoler (13-årig løp) Eksterne, karriere-sentre NAV, OT, Lærere Familie Ledelse Næringsliv Lokalmiljø Medelever

12 Utviklings-og karriéresamtaler
Arenaer Rådgiver Utviklings-og karriéresamtaler Undervisning Skolegården Hjem-skole Temauke Lokalmiljø/næringsliv Fag og læreplan Klassens time Gruppe veiledning/¨Én til én samtale Planleggingsdag

13 Diskusjon 1. Hvilken rolle har rådgivningstjenesten på min skole?
2. Hvilken rolle har jeg? 3. Hvilke andre roller er involvert?

14 Strategiarbeid – Administrator´n
Organisere ansvarsfordeling Organisere årshjul /aktivitetskalender - når gjør du hva hvordan Organisere fagdager Organisere info.møter Organisere bedriftsbesøk Organisere elevsamtaler

15 Strategiarbeid – Idémaker´n
Finne et prosjekt/metode/innfallsvinkel Presentere for elever, kolleger, ledelse, andre skoler Snakke med elever formelt og uformelt om stadige nye idéer Utprøving Erfaringsdeling Evaluering Nye idéer, prosjekter…

16 Strategiarbeid – Idésamler´n
Besøk andre skoler – få idéer Bruk karrieresenter, nettverk, kolleger Snakk med elever formelt og uformelt Opprett en gruppe med elever og lærere som bearbeider idéene Vær med på kurs, konferanser, nettverk Hvem lykkes? Nøkler til suksess?

17 Strategiarbeid – Kalkulator´n
Hvor mange bruker rådgivningstjenesten? Hvor mange spør om hva? Tall for fullført og bestått Resultater hos elevene på skolen Fravær Hvor mange er ute i høyrere utdanning/ jobb?

18 Strategiarbeid – Brobygger´n
Samarbeid med NAV Samarbeid med kommuner/fylkeskommunen Samarbeid med karrieresenter, nettverk og kolleger Samarbeid med andre skoler – grunn- og vgs Samarbeid med OT-tjenesten Samarbeid med lokale aktører Samarbeid med næringslivet

19 Strategiarbeid – Strategen
Tett samarbeid med med aktuelle aktører Rådgivningstjenesten er en del av skolens planer Synliggjøre rådgivningstjenesten i skolens hverdag Inspirere lærere til å være rådgivere Gjør elevene til hverandres rådgivere Engasjer foreldre Skap samarbeidsklima mellom skole og lokalmiljø

20 Strategiarbeid Uansett
Tro på det man gjør Være ekte i dialogen med elever, lærere og andre Hva sier elevene? Hvilke resultater har du på din skole? Strategisk plan Skoleutvikling Samarbeid

21 Strategiarbeid Uformelle kriterier
Uformelle prater Ikke være så ”flink” hele tiden Prøv ut nye ting Vær tilstede Overrask de rundt deg med kvalitetene i deg Tenk alle fordeler du har ved å være NORDLENDING!!

22 TAKK FOR MEG!


Laste ned ppt "RÅDGIVERROLLEN Refleksjon over rådgivers roller og funksjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google