Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KARRIEREPLAN SVOLVÆR BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 2006/07

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KARRIEREPLAN SVOLVÆR BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 2006/07"— Utskrift av presentasjonen:

1 KARRIEREPLAN SVOLVÆR BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 2006/07

2 KARRIEREPLAN SVOLVÆR BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 2006/07
Bakgrunn: Nasjonale mål Forebygge drop - out Gi eleven et mest mulig realistisk bilde av studiehverdagen innen aktuelle utdanningsprogram Økt motivasjon i skolehverdagen Fremme kreativitet og entreprenørskap

3 Dokumenterte kunnskaper og erfaringer som grunnlag for reflekterte valg
Innsikt og praktisk prøve ut interesser, evner og anlegg Grunnlag for valg av utdanningsprogram i videregående skole Større fokus på utdanning og yrkesveiledning jfr. kap. 22 i opplæringsloven - Hele skolens ansvar - styrke rådgivningstjenesten - programfag til valg - prosjekt til fordypning Utvikle den enkelte elevs kompetanse til selv å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig perspektiv

4 Hvordan? 50 % rådgiver + 50% sosiallærer = samme person
Konkaktlærers rolle forandres Programfag til valg Karrieremappe/ kompetansepermen, CV og dokumentasjoner Kunnskaper om arbeidslivet (hospitering, utprøving og rapport) Ungt entreprenørskap (elevbedrift og andre program for samarbeid mellom skole og arbeids/ -næringsliv)

5 Utfordringer Programfag til valg: Hvilken modell?
Samarbeid med arbeids / -næringslivet Karrieremappen Kontaktlærere / rådgiver Kompetanseheving (felles kurs for kontaktlærere USK / VGS) Rådgiver, sosiallærer samme person.

6 Kontaktlærers rolle 2 samtaler om yrker og utdanning på 8. og 9. trinn. Utgangspunkt for samtalene er karrieremappa (boka mi framtid og kompetansepermen). Elevenes interesser, evner og anlegg. Bevisst læringsstil, læringsstrategi. Bevisstgjøring av elevens sterke og svake sider. Samarbeid med foreldre / foresatte. Interessetesten, Skoletesten.no Testen er også linket til 2 viktige nettsteder for karriereveiledning, og Elevene bør informeres om og gis opplæring i bruken av nettstedene.

7 FØRSTE SAMTALE 8. TRINN Samtale om boka ”Min framtid” (se eget ark).
Samtale om kompetansepermen. Elevenes planer for framtiden.

8 ANDRE SAMTALE 8. TRINN Gjennomføring av interessetesten.
Samtale om resultatene. Forberedelse til hospitering i bedrifter. Info om rapportskriving og evalueringsskjema.

9 FØRSTE SAMTALE 9. TRINN Samtale med utgangspunkt i ny interessetest.
Karrieremappa. Forberedelse til hospitering i videregående skole. Valg av 2 programområder i videregående skole.

10 ANDRE SAMTALE 9. TRINN Samtale om rapport fra hospitering i videregående skole. Boka ”Min framtid”. Sterke og svake fag.

11 FØRSTE SAMTALE 10. TRINN Gjennomføring av skoletesten.
Samtale om boka ” Min framtid”.

12 SENTRALT REDSKAP I SKOLENS KARRIEREVEILEDNING 8.–10. TRINN
Evner, egenskaper og ferdigheter Interessetester Hva er et godt liv? Muligheter i arbeidslivet Sysselsetting Yrkesområder Trivsel Mål, valg og drømmer Kvalifikasjoner Likestilling Verdier Info om ulike studieprogram Jobbsøking Arbeidsmarkedet

13 PROGRAMFAG 2006/07 Timene tas fra fagene: Ramme 113 t à 60 min
Samfunnsfag Norsk Matematikk Engelsk Natur og miljø Kunst og håndverk KRL Teamene ved teamleder står ansvarlige for å føre regnskap over tidsforbruket. Ramme 113 t à 60 min 8. trinn 15 t pr. år 9. trinn 63 t pr. år 10. trinn 35 t pr. år

14 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 12 PROGRAMOMRÅDER.
Idrettsfag Leknes Musikk, dans og drama Sortland Studiespesialisering Svolvær Studiespesialisering med formgiving Kabelvåg Studiespesialisering med musikk Svolvær Bygg og anleggsteknikk Leknes Design og håndverk Melbu Elektrofag Leknes Helse og sosialfag Kabelvåg Medier og kommunikasjon Kabelvåg Naturbruk Gravdal Restaurant og matfag Gravdal Service og samferdsel Svolvær Teknikk og industriell produksjon (TIP) Svolvær

15 RÅDGIVER SOM YRKESVEILEDER
Informerer om oppbygging av karrieremappa. Deler ut mappe til elevene på 8. trinn. Starter prosessen med karriereveiledning i klassene. Gir i tillegg individuell veiledning på alle trinn. Hovedvekt på 10. trinn. Har ansvaret for at elevene får søkt videregående opplæring.


Laste ned ppt "KARRIEREPLAN SVOLVÆR BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 2006/07"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google