Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesnettverk karriereveiledning UTDANNINGSVALG 25.04 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesnettverk karriereveiledning UTDANNINGSVALG 25.04 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesnettverk karriereveiledning UTDANNINGSVALG 25.04 2012

2 BAKGRUNN • Intensjonsavtalen mellom primærkommunene og fylkeskommunen om det 13-årige opplæringsløpet • Fylkestingssak 09/25 – Karriereveiledning i Nord-Trøndelag – utvikling av en helhetlig strategi for karriereveiledning i et livslangt perspektiv

3 SAMARBEIDSOMRÅDER I INTENSJONSAVTALEN • Faget utdanningsvalg • Ordningen med valg av fag i videregående skole for grunnskoleelever • Rådgivning/karriereveiledning • Gode informasjons- og overgangsrutiner mellom grunnskole og videregående skole i god tid før skoleskifte • Kontakt med bedrifter/næringsliv ifbm utplassering av elever og opplæring i bedrift • God oversikt over framtidige rekrutteringsbehov i arbeidslivet • Kontinuitet i digital kompetanse og e-læringsplattform for å lette overgangen mellom grunnskole og videregående skole

4 MODELL FOR KARRIEREVEILEDNING • Utdanningsvalg • Nettverksarbeid • Mulighet for ungdomsskoleelever å ta fag i videregående opplæring • Minoritetsspråklige • Entreprenørskap • Prosjekt til for dypning • Hele skolens ansvar • M.m.

5 FAGET UTDANNINGSVALG • Gjennomført kartlegging av organisering /gjennomføring av faget ved ungdomsskoler i fylket • Gjennomført kartlegging av organisering/hospitering ved de videregående skolene • Utarbeidet rapport på grunnlag av innhenta opplysninger/erfaringer i eget fylke + erfaringer fra andre fylker

6 RAPPORTEN • De mest sentrale endringer i forslaget, sett i forhold til dagens praksis: 1.Eget fag med eget timetall. 1 t/u 8. – 10.trinn. Rådgivers timeforbruk i faget tas fra fagets timeressurs, ikke av rådgiverressursen. UV integreres i andre fag. Faget settes også opp i perioder (hospitering, entreprenørskap/bedrift o.a.)

7 2.”Utprøving av programområder”/hospitering i videregående skoler: Minimum: 9.trinn: 1 dag på et programområde 10.trinn: 2 dager på annet programområde 3.Plan for innhold i utprøving for alle programområder skal foreligge 4.Ungdomsskolelærere følger elever på hospitering. Plan for kompetanseheving utformes i fellesskap mellom fylkeskommunen og kommunen. Rådgiver/faglærer i grunnskolen deltar i møter i vg.

8 5. Åpen skole/yrkesmesse arrangeres hvert andre år – samme tidspunkt hver gang. Legges inn i årshjul for UV i ungdomsskolen 6. Karrieremappe skal benyttes og videreføres ved overgang mellom skoleslagene 7. ”Verktøykasse” legges ut på Karrieresenterets hjemmeside. Formål er å samle og spre gode undervisningsopplegg i faget

9 SKOLENETTVERKET – APRIL 2011 • Rektorene har ansvar for å sikre forståelse for hvorfor grunnskolefaget Utdanningsvalg er viktig for å motvirke frafall i videregående opplæring, om hvorfor det er viktig at samhandling som åpen skole og hospitering på programområder har god kvalitet. • Samarbeidsområdet mellom skoleslagene ved ”utprøving av programområder” får et ” minste felles multiplum”:9. trinn får hospitere på et programområde i minst 1 dag, og 10. trinn hospiterer på et annet programområde i minst 2 dager. Dette gjelder ved alle fylkets videregående skoler. Grunnskolen må varsle om elever med spesielle behov i god tid før hospitering, for å kunne oppnå best mulig tilrettelegging for den enkelte

10 • Plan over innhold i utprøving for alle programområder skal foreligge fra de videregående skolene. • Planene skal inngå som verktøy i Utdanningsvalg på ungdomsskolen, som og brukes i forarbeid til hospitering. Mange planer foreligger, men må omarbeides. Planene skal være ”matnyttige” også for elevene på videregående, slik at de ikke mister fagtid, og må kunne justeres i tråd med den enkelte skoles særpreg og tilbud. Planene bør også gi en smakebit på ”fellesfag”. • Ungdomsskolelærere skal følge enkelt elever/grupper på omvisning og i hospitering, og delta i timer på videregående. Dette er en viktig mulighet for grunnskolelæreren til kompetanseheving om områder i videregående opplæring. ”Hospiteringsplan for ungdomsskolelærere” må utformes på den enkelte videregående skole, da i samarbeid med avgiverskole/r. • I tillegg bør lærere som underviser i faget Utdanningsvalg i grunnskolen tilbys kompetanseheving. Eksempelvis kurs for 8. klasselærere som kan foregå mens elevene i 8. er i ”jobbskygging”. Lærerne i 9. og 10. klasse kan kurses mens elevene er i hospitering.

11 • Åpen skole (eller tilsvarende informasjon til foreldre og elever) bør iverksettes minst hvert andre år og bør legges til samme tid hver gang, for integrering i årshjul for Utdanningsvalg i ungdomsskolen. For skoler som velger å ha ”Vandring” er ”dypdykk” på 1- 2 timer på 1- 3 programområder å foretrekke. • • Å ta fag fra videregående skole i Utdanningsvalg er i utgangspunket en mulighet for alle ungdomsskoleelever, men ingen rettighet. En utfordring for vgs. er å tilrettelegge det videre løpet i vgs. etter utprøvinga. Hvordan dette gjøres i videregående opplæring må være klart når grunnskoleeleven påbegynner sitt videregående løp ved å ta fag på videregående nivå.

12 • Karrieremappe skal benyttes og videreføres ved overgang mellom skoleslagene. Retningslinjer for overføring må utarbeides i samarbeid mellom fylke og kommune. • Karrieremappa inneholder alt arbeid eleven har gjort i sin valgprosess, arbeid gjort i faget utdanningsvalg


Laste ned ppt "Fylkesnettverk karriereveiledning UTDANNINGSVALG 25.04 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google