Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMENES NASJONALDAG 6. FEBRUAR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMENES NASJONALDAG 6. FEBRUAR."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMENES NASJONALDAG 6. FEBRUAR

2 folkegruppe i Nord-Europa
samer folkegruppe i Nord-Europa bosatt over vide områder i Skandinavia, og det nordvestlige Russland

3 Samenes eget navn på det samiske området er Sápmi eller Sámiid eanan

4

5

6

7 Mange bor for øvrig utenfor dette området; i Norge bor f. eks
Mange bor for øvrig utenfor dette området; i Norge bor f.eks. mange samer i Oslo. Samenes nøyaktige antall er vanskelig å angi, da den etnisk defineringen kan variere og det dessuten er en frivillig sak om man vil oppfatte seg som same, men man regner med at det finnes et sted mellom og samer totalt.

8

9 Antall samer Norge er det landet som har den største samiske befolkningen, anslagsvis rundt I Sverige bor det ca i Finland ca og i Russland ca. 2000

10 Same Kriteriet som brukes for å kunne definere seg som same og f.eks. kunne stå i samemanntallet, som gir stemmerett ved sametingsvalg, er at man selv oppfatter seg som same og at minst en av oldeforeldrene har hatt samisk som sitt førstespråk

11 Navnet same Navnet kommer av samenes egen benevnelse på seg selv, sámit eller sápmelaččat. I Norge ble de tidligere kalt «lapper» eller «finner», likeledes «lappar» i Sverige og «lappalaiset» i Finland.

12 Samisk joik

13

14 sametinget Etter at Sametinget ble etablert i 1989, er det blitt det viktigste folkevalgte samiske organet i Norge. Det er blitt tildelt de fleste oppgavene som statlige råd og utvalg hadde tidligere i spørsmål med tilknytning til samisk språk, kultur og samfunnsliv.

15 Sametinget velges på basis av et samemanntall, som i 2009 omfattet registrerte personer. Ved valget i 2005 deltok i alt 18 lister, de fleste fra innlandskommunene i Finnmark. Også de fleste norske politiske partiene stilte liste, og Arbeiderpartiet er like stort som Norske Samers Riksforbund i perioden 2005–2009.

16 Sametinget får hvert år overført en viss sum penger fra Stortinget, ca
Sametinget får hvert år overført en viss sum penger fra Stortinget, ca. 250 mill. kr i 2006, som skal brukes til styrking og utvikling av en livskraftig urfolkskultur i Norge.

17 Sametinget er også opprettet delvis for at Norge skal etterkomme sine folkerettslige forpliktelser overfor samene, som ved siden av inuittene på Grønland er Europas eneste urfolk

18 urfolk Urfolk, urbefolkning og urinnvånere er folkeslag som er blitt innlemmet i en stat dannet av et annet folkeslag. Merk at ifølge denne definisjonen blir ikke folkeslaget som danner staten regnet som urfolk, og derfor er for eksempel ikke nordmenn urfolk i Norge.

19 I Norge er samene den eneste folkegruppen som er anerkjent som urfolk
I Norge er samene den eneste folkegruppen som er anerkjent som urfolk. Fem grupper er anerkjent som «nasjonale minoriteter» i Norge: jødene, kvenene, skogfinner, tatere/romani og sigøynere/rom.[1] Det er og stilt krav fra kvenene om at de også skal få urfolkstatus.

20 Betegnelsen urfolk passer til omkring 360 millioner mennesker som lever i rundt 70 land.
Typiske kjennetegn for urfolk er at de ikke er det dominerende folket i det større samfunnet de er en del av, selv om de er den av folkegruppene som bebodde området først. De har også som regel en egenartet kultur basert på naturressursene, og de har en felles kultur som sosialt, kulturelt og/eller språklig skiller seg fra den majoritetsbefolkningen.

21 Urfolk utgjør ofte også en minoritet i landet, selv om dette ikke alltid er tilfelle. I flere stater i Latin-Amerika utgjør urfolket et betydelig flertall av befolkningen.

22

23 Samefolkets sang

24

25 Samenes nasjonaldag er felles for alle samer, uavhengig om de bor i Norge, Sverige, Finland eller Russland. I 1993 ble nasjonaldagen feiret for første gang, samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok.

26 Samenes nasjonaldag feires på forskjellig vis i de ulike lokalsamfunnene. Bakgrunnen for datoen er at det første samiske landsmøtet ble avholdt 6. februar 1917 i Trondheim. Det var første gang i historien nord- og sørsamer fra forskjellige land samlet seg til et stort møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger. Elsa Laula Renberg stod bak både ideen om og virkeliggjørelsen av møtet som samlet over hundre deltakere, derav en stor del kvinner.

27 Mari Boine

28 Kilder


Laste ned ppt "SAMENES NASJONALDAG 6. FEBRUAR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google