Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

5 Kultur.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "5 Kultur."— Utskrift av presentasjonen:

1 5 Kultur

2 Hva er kultur? Kultur er det som medlemmene i en sosial gruppe må vite og kunne for å fungere godt i gruppa. Kultur kommer til uttrykk gjennom språk, klær, religiøse ritualer osv.

3 Hva er kultur? En mer presis definisjon: Kultur er kunnskap, tro, kunst, lover, moral, skikker, ferdigheter og vaner som folk har lært i egenskap av å være medlemmer av et samfunn.

4 Hva er kultur? Kulturen er skikkene, verdiene og væremåtene som blir overført fra generasjon til generasjon. Kulturen er menneskeskapt og tillært.

5 Finnes det en norsk kultur?

6 Finnes det en norsk kultur?
Eller lever flere kulturer lever side om side, mens noen kulturelle trekk dominerer? Vi kan si at vi har en norsk hovedkultur og mange delkulturer.

7 Finnes det en norsk kultur?
Det fins flere forskjellige etniske grupper eller minoritetskulturer i Norge. I Norge lever mange minoriteter fra andre land. Vi bruker ordet minoriteter om grupper som er i mindretall.

8 Finnes det en norsk kultur?
Det norske samfunnet har endret seg fra å være et ganske homogent eller ensartet samfunn til å bli et heterogent eller mangfoldig samfunn med større variasjon og større ulikheter i levemåte.

9 Religion – en viktig del av kulturen
Religion forklarer hvordan verden og menneskene ble til. Religion gir et verdensbilde og forklarer menneskenes funksjon i verden.

10 Religion – en viktig del av kulturen
Religion gir et grunnlag for verdier og normer i samfunnet. Religion har ritualer ved viktige begivenheter i livet, som fødsel, overgang fra barn til voksen, giftermål og død.

11 Etnisitet Etnisiteten sier noe om hvilken gruppe av mennesker vi tilhører – en gruppe som har samme språk og kultur. Etnisiteten er også en del av identitetsbildet vårt.

12 Samisk kultur

13 Samisk kultur Den samiske folkegruppa omfatter i dag omkring personer, bosatt i Norge, Sverige, Finland og Russland.

14 Samisk kultur Samene i Norge har politisk status som urfolk og har derfor visse særrettigheter som har til formål å ta vare på samiske næringer og tradisjoner.

15 Samisk kultur Urfolk er folk som helt eller delvis har bevart sin tradisjonelle kultur, og som levde i et bestemt landområde før storsamfunnet overtok det, eller før den staten de nå er en del av, ble etablert.

16 Samisk kultur Samisk kultur: Grunnleggende forskjellig fra norsk kultur. Eget språk. Naturnære leveveier som reindrift og fiske. Opprinnelig et livssyn basert på en naturreligion.

17 Samisk kultur Fra midten av 1800-tallet og fram årene ble den samiske befolkningen i Norge utsatt for en systematisk og kulturundertrykkende fornorskingspolitikk. Det er mange urfolk i verden i dag som ikke har de samme rettighetene som samefolket har i Norge.


Laste ned ppt "5 Kultur."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google