Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Identitet Skilpadde eller løk? GAUA feb. 2008 KK 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Identitet Skilpadde eller løk? GAUA feb. 2008 KK 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Identitet Skilpadde eller løk? GAUA feb KK 1

2 Hvem er jeg? Begrepet mer vanlig i media og i dagligtalen etter 1970
Identitet er det man ser når man ser seg i speilet? Mange elementer er med på å skape vår identitet Skilpadde? Offentlig og privat identitet: 1. Sårbar med hodet ute, men også i kontakt med verden. 2. Trygg med hodet inne i skallet, men også isolert GAUA feb KK 1

3 Person og kollektiv Den minste enheten i samfunnet: relasjonen mellom to Identitetsbegrepet: sosialt skapt; vi er et produkt av våre relasjoner til andre Er mennesket et fritt, handlende, selvstendig individ? Inderne mener for eksempel at den enkelte først og fremst har forpliktelser overfor sin familie, mens det vestlige mennesket først og fremst defineres i kraft av sine individuelle rettigheter Uansett: forholdet mellom person og kollektiv er avgjørende for det menneskelige liv Tilværelsen = en prosess vi deltar i, mer eller mindre frivillig, mer eller mindre aktivt GAUA feb KK 1

4 Hva former vår personlighet?
GAUA feb KK 1

5 Kjønnsidentitet Viktig over hele verden
Feminismen: ideen om at alle kvinner har noe felles uansett religion, hudfarge, språk, og at de derfor bør være solidariske med hverandre Alle samfunn skiller mellom mann og kvinne Ulik vekt på kjønnsforskjellen GAUA feb KK 1

6 Familieidentitet Fortsatt viktig, men en del offentlige institusjoner i vesten har overtatt mange av familiens tradisjonelle roller De fleste er født inn i og vokst opp i en familie Et flertall stifter selv familie i voksen alder Storfamilie: ikke så vanlig i vestlige samfunn Familie: kjernefamilie, storfamilie Slekt/ætt: patrilineær eller matrilineær Mulig konflikt mellom ætt og familie (svigermor tilhører samme ætt som ektefellen, men ikke samme familie…): hvilket bånd er sterkest; ekteskaps- eller slektsbåndet? Endogami (inngifte) praktiseres for å løse denne konflikten i noen land i Nord-Afrika og Midtøsten GAUA feb KK 1

7 Klasseidentitet Dype samfunnsmotsetninger har oppstått på grunn av klasseskiller Politisk identitet Utdannelse Yrkesidentitet Mange mennesker har sterk yrkesidentitet – hvilke? GAUA feb KK 1

8 Etnisk og nasjonal identitet
Nasjonal identitet er forbundet med bestemte politiske og sivile rettigheter (samer er norske nasjonalt sett; de har samme politiske rettigheter som andre nordmenn, er underlagt norsk lov osv.) Etnisk sett er samene IKKE norske, men samiske. Denne identiteten er forbundet med opprinnelse, historie og felles opphavsmyter: metaforisk slektskap Etnisk gruppe: mennesker som regner at de har felles opprinnelse, og som forsøker å overleve som kulturbærende gruppe gjennom generasjonene Hvilken nasjonal og etnisk identitet har du? GAUA feb KK 1

9 Valg og tvang Deltagelse i fellesskap/kollektiv identitet: dels valgt, dels påtvunget Politisk identitet: selvvalgt Utdannelse: selvvalgt (men sosial bakgrunn spiller inn) Religion: påtvunget (som barn) + selvvalgt (som voksen) Hjemsted: kan endres Språk: morsmålet påtvunget, dagligspråket valgt Barndomserfaringer: kan ikke velges bort, men man kan forholde seg til dem på forskjellige måter Nasjonal identitet: selvvalgt Etnisk identitet: påtvunget (tar generasjoner å endre) GAUA feb KK 1

10 Er du en løk? Finn ut hva som var problemet for Peer i Henrik Ibsens skuespill Peer Gynt! Forklar hva som menes med løk-metaforen! GAUA feb KK 1

11 Kilder GAUA feb KK 1


Laste ned ppt "Identitet Skilpadde eller løk? GAUA feb. 2008 KK 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google