Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident"— Utskrift av presentasjonen:

1 Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident
Inkluderingskonferanse Sarpsborg, januar 2011

2 NIFs hovedmål for idrettspolitikken
i tingperioden : En åpen og inkluderende idrett

3 Hva kan vi lære av de som jobber med andre målgrupper?
Fokus for konferansen Inkludering i idrettslag Hva har vi lykkes med? Hvilke utfordringer har vi? Hva kan vi gjøre selv? Hva trenger vi støtte til – og fra hvem? Hva kan vi lære av de som jobber med andre målgrupper?

4 Alle bor – eller blir bosatt – i en kommune
Idrettsforbundet har idrettslag og 2 mill medlemskap. Alle kommuner i Norge har idrettslag. Kommunen er idrettens største sponsor lokalt. Kommunen er idrettens viktigste samarbeidspartner lokalt. Idretten er den viktigste folkehelseaktøren lokalt gjennom den aktiviteten som barn og ungdom hver dag gjør i regi av idrettslaget Fakta.

5 I idretten er en medlem - ikke kunde!
Å engasjere seg lokalt gir mening skaper idrettsglede skaper identitet gir god helse gir gode og trygge lokalmiljø i kommunen

6 Idrettstinget 2007 Integrering er et eksempel.
Idretten ønsker å samarbeide med det offentlige, andre frivillige organisasjoner og samarbeidspartnere for øvrig. Idretten og frivilligheten kan imidlertid ikke ta et slikt ansvar uten at det tilføres ressurser, kompetanse og økonomi utover dagens ramme, fra nye finansieringskilder, for å kunne ta et slikt utvidet samfunnsansvar. Integrering er et eksempel.

7 Deltakelse Minoritetsungdom er sjeldnere medlemmer i et idrettslag
Idrett likevel den største fritidsaktiviteten blant minoritetsungdom.

8 Deltakelse i idrettslag
Ung i Oslo 1996 : 29 prosent av minoritetsungdommene 44 prosent blant majoritetsungdommene. 9 prosent av jentene med foreldre fra asiatiske land (Pakistan) 37 prosent av jentene med norskfødte foreldre Ung i Norge 2002: 24 prosent av minoritetsungdommene 41 prosent blant majoritetsungdommene. 11 prosent av jentene med foreldre fra asiatiske land (Pakistan)

9 Medlemmer i idrettslag
Ung i Norge 1996/2006: 42/42 prosent av minoritetsguttene 50/54 prosent av majoritetsguttene 15/16 prosent av minoritetsjentene 36/42 prosent av majoritetsjentene 11928 deltakere/svarprosent 92,3. 5,6% hadde minoritetsbakgrunn (begge foreldre født utenfor Norge)

10 Trening i idrettslag Ung i Norge 2002:
Guttene med foreldre fra ikke-vestlige land trente oftere i idrettslag sist uke enn majoritetsbefolkningen, mens det ikke var tydelige forskjeller i trening på egen hånd. Jentene med foreldre fra ikke-vestlige land trente betydelig sjeldnere enn majoritetsjenter i idrettslag, og de hadde også trent noe sjeldnere på egen hånd.

11 Innvandringen til Norge 1960 - 2009
1960: personer, hvorav personer fra Europa, og personer fra USA. 1990: personer, hvorav personer fra Europa, og personer fra USA. 2009: personer, hvorav personer fra Europa, og fra USA.

12 Hvem er innvandrer her?

13 Formidling til organisasjonen
Erfaringer Det offentlige/kommunene må ta ansvar for nødvendige rammebetingelser Holdningsendring i idretten Tilpasse aktivitetstilbudet Inkludering i idrettslag er et aktivt og positivt verdivalg!

14 Statlige (KUD) og kommunale tilskudd – 2005-2009
Statlige tilskudd (KUD): 35 mill. Kommunale tilskudd: 19,7 mill. Totalt: 54,7 mill. (kommunalt tilskudd 2005 ikke rapportert)

15 Tiltak gjennomført - 2009 Innvandrerjenter spesielt: 42 tiltak
Jenter: tiltak Innvandrere generelt: tiltak Økonomiske støttetiltak: 80 tiltak Engasjere innvandrerforeldre: 62 tiltak Totalt: tiltak Antall deltakende idrettslag: 177

16 Kommunen må understøtte frivillighet – ikke erstatte
Godt samarbeid betyr: gode møteplasser og at idretten er i forkant involvert i planarbeid. at kommunen tilrettelegger for frivillig engasjement i lokalmiljøet gjennom gode rammebetingelser. at idretten og kommunen i fellesskap bidrar til et godt lokalmiljø, drar nytte av hverandre. at kommunen ser og anerkjenner verdien av frivillighet.

17 Utfordringer Å engasjere innvandrerforeldrene
Rekruttering av barn/ungdom Mangel på økonomiske ressurser

18 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google