Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ressurssenter for misjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ressurssenter for misjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 Det som står igjen Verdens evangelisering anno 2003

2 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 Denne presentasjonen er utarbeidet av Dan Scribner fra Joshua Project og er bearbeidet til norsk av Ressurssenter for misjon Tallene brukt her er basert på definisjon-ene brukt av Joshua Project. De som basere seg på andre definisjoner for bl.a. ”folkeslag” og ”unådd” ender opp med andre tall. Men virkeligheten er den samme og disse tall gir et brukbart bilde av situasjonen i dag Mer informasjon:

3 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 Oversikt Hva var det siste Jesus sa på jorden? Hvordan står det til i forhold til hans befaling? Har alle folkeslag sin egen menighet? Har alle mennesker fått høre evangeliet? Hvilke utfordringer står vi overfor?

4 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 Det siste Jesus sa To sider ved saken: “Gjør alle folkeslag til disipler” Mt 28:19 – Alle folkeslag får sin egen menighet “Forkynn evangeliet for all skapningen” Mk 16:15 – Alle mennesker får høre evangeliet Som fører til: Guds herlighet og hans rike ”fylle hele Jorden” – tilbedelse fra “alle folkeslag og stammer og folk og tungemål” Åpb 7:9, Hab 2:14

5 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 Menighet for alle folkeslag: Hvordan står det til?

6 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 Hvor mange folkegrupper finnes? Antall folkegrupper (med hensyn til landegrenser) Dvs: En folkegruppe som bor i flere land telles flere ganger. Denne listen kalles ofte “peoples of the world”. 17 000 Menighet for alle folkeslag

7 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 Hvilke kriterier brukes for å definere et folk som “unådd”? Etniske fellestrekk (forskjellig fra andre folkeslag pga. språk, religion, kaste eller kultur) og Mindre enn 2% personlige kristne Mindre enn 5% alle slags “kristne” Menighet for alle folkeslag

8 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 Hvor mange folkegrupper beregnes som “unådd”, evt. “lite nådd”? Beste anslag for tiden: antall unådde (evt. lite nådd) folkegrupper 5 900 Menighet for alle folkeslag

9 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 Land med de fleste unådde folkegrupper Land Antall folkegrupper Ant. unådde folkegrupper India 2348 2128 Pakistan 488 484 Kina 500 413 Nepal 398 389 Bangladesh 378 354 Menighet for alle folkeslag

10 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 Hvor er de unådde?

11 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 Evangeliet til hvert menneske Hvordan står det til?

12 Ressurssenter for misjon
Bibeloversettelse Ressurssenter for misjon 4 April 2017 Samlet antall språk med bibeldeler oversatt Nye oversettelser pr. år Over 80% av verdens befolkning har NT på sitt morsmål. Men det trengs over 5500 nye oversettelser for å dekke de resterende 20%. Evangeliet til alle mennesker

13 Ressurssenter for misjon
Jesus-filmen 4 April 2017 Samlet publikumstall for Jesus-filmen Samlet publikumstall for visninger av Jesus-filmen har trolig oversteget 5 milliarder. Filmen er tilgjengelig på språk som over 90% av verdens befolkning forstår. Evangeliet til alle mennesker

14 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 Kristne radiosendinger Det er anslått at kristne radiosendinger dekker ca. 99% av verdens befolkning. Evangeliet til alle mennesker

15 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 Hvor langt er vi kommet? Mennesker % Har fått høre evangeliet (på en eller annen måte): 4,3 milliarder 70% Lite/ingen tilgang til evangeliet: 2,0 milliarder 30% Evangeliet til alle mennesker

16 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 Oppsummering Hvordan står det til? Etniske folkeslag Hele verden Lite nådd / unådde folkeslag Verdens befolkning Personlige kristne % Kulturelle ”kristne” % Tilgang til evangeliet 40% Lite/ingen tilgang %

17 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 Utfordringene foran oss

18 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 Utfordring nr. 1 1: Vitnesbyrdet må lengere ut 30% av verdens befolkning har fortsatt ikke hørt evangeliet 70% 30% Har tilgang til evangeliet Lite/ingen tilgang til evangeliet

19 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 Utfordring nr. 2 2: Behov for nybrots menighetsplanting Anslagsvis 6500 folkegrupper med ingen/få stedegne kristne menigheter Disse folkegruppene er i stor grad enten: i “lukkede” land geografisk isolert lukket for evangeliet

20 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 Utfordring nr. 3 3: Behov for menighetsvekst Blant mange folkeslag har menigheten lite fotfeste, spesielt i “10/40-vinduet” Eksempel: 90 millioner mennesker hører til bengali-folket i Sør-Asia, men kun 0,1% er troende kristne. Selv om det er flere titalls tusen kristne er menigheten ikke godt etablert blant folket.

21 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 Utfordring nr. 4 4: Behov for disippelgjøring Misjonsbefalingen sier: “lær dem å holde alt jeg har befalt dere”, men mye evangelisering har vært overfladisk

22 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 Utfordring nr. 5 5: Ubalanse i fordeling av ressursene for verdens misjon Fordeling av misjonærene Fordeling av økonomien

23 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 - Fordeling av misjonærene Over 85% av alle misjonærer engasjert i tverrkulterelt ytremisjonsarbeid arbeider i “kristne” kulturer. Fakta: For hver million unådde muslimer er det kun 3 misjonærer som arbeider for å nå de.

24 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 - Ubalanse i økonomien Spørsmål: For hver 1000 kr som blir samlet inn til alt slags kristent arbeid i hele verden, hvor mye går til pioner menighetsplanting blant unådde folkeslag? Svar: ca. 50 øre!

25 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 Utfordring nr. 6 6: Mot og tro i møte med forfølgelse Flere kristne er blitt martyrer i løpet av det siste århundre enn i de tidligere 19 århundre til sammen.

26 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 Oppsummering Utfordringene foran oss Vitnesbyrdet må lengere ut Behov for nybrots menighetsplanting Behov for menighetsvekst Behov for disippelgjøring Ubalanse i fordeling av ressursene Fordeling av misjonærene Ubalanse i økonomien Mot og tro i møte med forfølgelse

27 Ressurssenter for misjon
4 April 2017 For at flere skal tilbe Gud... “Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. De stod foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene.” Åpb 7:9


Laste ned ppt "Ressurssenter for misjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google