Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Myter om integrering og innvandrere Innledning på Fagkonferansen INTRO 5 år 2. september 2009 Seniorforsker Lars Østby Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring/

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Myter om integrering og innvandrere Innledning på Fagkonferansen INTRO 5 år 2. september 2009 Seniorforsker Lars Østby Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring/"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Myter om integrering og innvandrere Innledning på Fagkonferansen INTRO 5 år 2. september 2009 Seniorforsker Lars Østby Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring/

2 2

3 3 Definisjoner • Innvandrere er personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre: 423 000 • Norskfødt med innvandrerforeldre - de barna som innvandrerpar får etter ankomst til Norge (før kalt etterkommere o.a.): 86 000 • I alt 508 000, 11 % av befolkningen 1.1. 2009 • Fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa minus EØS (kalles her: Asia, Afrika etc.) –245 000 innvandrere og 75 000 norskfødte med innvandrerforeldre – i alt knapt 7 % av folketallet.

4 4 Mister vår definisjon mange innvandrere? 1.1. 2008: • Én av foreldrene er innvandrer: 220 000, fire av fem fra Europa. • Tredjegenerasjon: 160 personer, finnes i noen få av Oslos sandkasser, 80% er under skolealder • Barn av én etterkommer og én 1. gen: 2 900, 1700 fra Pakistan, vel 300 fra Tyrkia

5 5 MYTE ? Norge har så stor innvandring. REALITET: Data er dårlige, men vi har færre utenlandsfødte enn gjennomsnittet for OECD-landene. Enkeltår er innvandringen stor, men det bor flere innvandrere i resten av Vest- Europa

6 6 MYTE: Innvandrernes ”ekteskap over landegrensene” driver dagens innvandring til Norge REALITET: Innvandrerbefolkningens ” ekteskap over landegrensene” er færre enn etniske nordmenns. Flest familie- gjenforeninger er det til flyktningene 1990-2007: 24 000 kom for å gifte seg med innvandrer, 34 000 for å gifte seg med andre)

7 7

8 8 MYTE? Innvandrerbefolkningen er underrepresentert • 1,3 prosent av representantene i landets kommunestyrer har bakgrunn fra Asia, Afrika etc. • Men, 6 av 10 innvandrerne fra Asia, Afrika etc. bor i en kommune hvor de er ’overrepresentert’ i sitt lokale kommunestyre. Viktigst: Drammen og Oslo. • 20 fra Iran, 18 fra Pakistan er valgt inn i norske kommunestyrer, én fra Vietnam

9 9 • MYTE: Innvandrere er muslimer, og blir i flertall i vår levetid, i 2050 el.l. • REALITET: 84 000 av 460 000 innv (300 000 fra Asia, Afrika etc.) er registrerte muslimer, 1,7 % 165 000 innv fra ”muslimske” land (2008) I 2060 er vi kanskje 4 mill uten innv.bakgrunn og mer enn 1 mill (?) innv fra andre enn muslimske land. Muslimsk flertall krever 10-12 mill innbyggere i alt, altså 5-6 mill muslimer SSB framskriver ikke religion, men andelen muslimer antar vi kan bli 4-13 % i 2060

10 10 Innvandrere i Norge

11 11 MYTE: De får så mange barn at vi blir snart et mindretall i vårt eget land REALITET: Kvinner fra noen land får mange barn de første åra etter ankomst, men all erfaring viser at barnetallet etter hvert nærmer seg vertslandets

12 12

13 13 • MYTE? Vi hadde ikke arbeids-innvandring i 30 år fra1975 • REALITET: Formelt er dette riktig. Men det var i 2007 225 000 innvandrere og etterkommere (9%) i arbeidsmarkedet, 125 000 fra Asia, Afrika etc., hvorav om lag 6 000 arbeidsinnvandrere

14 14 MYTE: Sammenliknet med andre land går integrasjonen i Norge dårlig REALITET: Om dette er resultatet skyldes det at en sammenlikner helt ulike innvandrergrupper i Norge og andre land. For like grupper går det stort sett ikke dårligere i Norge!

15 15 MYTE: ”90 %” av somalierne i USA er i jobb, ”30 %” i Norge REALITET: 50 % av somaliere i USA i jobb, 37 % i Norge. Nesten alle fra Somalia i Norge er flyktninger. Mange kan engelsk før innvandring, ingen kan norsk

16 16

17 17 MYTE: En av tre innvandrere i Norge er i jobb (en av to i befolkningen i alt) REALITET: Halvparten av de som bor i Norge har mer enn 88 % av inntekten fra eget arbeid, en av tre innvandrere fra Asia, Afrika etc. 58 % av innvandrere herfra er i jobb, 72% i Norge under ett.

18 18 • MYTE: Integrasjonen i Norge er mislykket • REALITET: Integrasjonen -går langsomt -er vanskelig -men er på rett vei

19 19 Takk for oppmerksomheten, og Gratulerer med dagen

20 20 • MYTE? Innvandringen til Norge er storbyfenomen • REALITET Oslo har 152 000 innv., 26 %, 112 000 Asia, Afrika etc., 20 % Men, 356 000 innvandrere bor ikke i Oslo, 208 000 fra ikke-vestlige land bor utenfor Oslo (1.1. 2009)

21 21


Laste ned ppt "1 1 Myter om integrering og innvandrere Innledning på Fagkonferansen INTRO 5 år 2. september 2009 Seniorforsker Lars Østby Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring/"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google