Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markedsføring, rekruttering og lojalitet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markedsføring, rekruttering og lojalitet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Markedsføring, rekruttering og lojalitet
Oslo Røde Kors Markedsføring, rekruttering og lojalitet LNU Ane Sunde, leder kommunikasjon og rekruttering

2 Agenda: Om Røde Kors: prinsipper og aktiviteter i Oslo
Frivillighet i Oslo Røde Kors Markedsføring: tiltrekke potensielle frivillige Rekruttering Lojalitet Utfordringer Oppsummering og spørsmål

3 Røde Kors er verdens største humanitære hjelpeorganisasjon
med nesten 100 millioner medlemmer. Vårt hovedmål er å redusere lidelser for mennesker i nød. Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevegelsen er i dag verdens største humanitære organisasjon med nesten 100 millioner medlemmer. Disse representerer et unikt internasjonalt nettverk. Alle bygger virksomheten sin på det samme idegrunnlaget: Geneve-konvensjonene og Røde Kors-prinsippene. Så enten det er mennesker som er rammet av jordskjelv eller oversvømmelse. At de opplever krig eller sult. Skal Røde kors være der. Vi skal også være tilstede for de som trenger hjelp i påskefjellet eller som er ensomme i storbyen. I alle land og i alle deler av Norge deler vi det samme målet: Å redusere lidelsene for mennesker i nød.

4 Røde Kors prinsipper Humanitet Upartiskhet Nøytralitet Uavhengighet
Frivillighet Enhet Universalitet Hindre og lindre menneskelig nød og lidelse

5 Om Oslo Røde Kors Å skape møteplasser for medmenneskelig kontakt
Gi praktisk støtte til sårbare grupper – særlig barn og unge. Ett av 19 distrikter i Norges Røde Kors. Nøytral hjelpeorganisasjon der frivillige er bærebjelken. Har over 40 aktiviteter i Oslo. 3.200 aktive frivillige.

6 Frivillige i Oslo Røde Kors
2800 aktive frivillige, men personer gjorde en frivillig innsats i løpet av 2009. Doblet seg fra 2003 – 2008.

7 Frivillighet i Oslo Røde Kors
Alle frivillige får kurs og opplæring Mulighet for lederverv 29 % menn – 71 % kvinner i 2010. Frivillige blir i 2,8 år 94 % var fornøyde med å være frivillig i 2009 Lavterskel – vi har aktiviteter for alle Ingen krav til kompetanse

8 Markedsføring: tiltrekke potensielle frivillige
Hvem vil vi nå ut til? Kartlegging av behov Bred rekruttering – utvalgte målgrupper Hva gjør andre organisasjoner? Generelle trender? Være synlige i Oslo og skape interesse for Oslo Røde Kors

9 95% tar kontakt via internett for å bli frivillig

10 Digitale medier Web: nettsider med informasjon om aktivitetene
Informasjonssamfunnet: nettsurfing og e-post er en del av hverdagen. Web: nettsider med informasjon om aktivitetene Sosiale medier: Facebook Mobil: melde interesse via SMS Samarbeid og linker via andre nettsteder Digitale medier gjør det enkelt å finne informasjon lett å melde interesse

11 Synliggjøre hva man kan gjøre som frivillig
Tydelig informasjon om hva som kreves (alder, tidsbruk, kurs osv). Samtidig motivere og gjøre det enkelt å engasjere seg! Enkelt å rekruttere til konkrete aktiviteter (eks. leksehjelp, hjelpekorpset) Benedicte på Møteplass for ungdom:

12 Rekruttering: fra interessert til aktiv frivillig
Har arbeidet strategisk med rekruttering av nye frivillige de siste 10 årene. 1036 nye frivillige ble rekruttert i 2010. Fokus på informasjonsmøter hvor aktivitetene blir presentert og frivillige står på stand. Tydelig informasjon om våre behov, forventninger og muligheter. Fokus på motivasjon for at den frivillige skal få mest mulig ut av sitt engasjement. Motivasjon: hjelpe andre, gi noe tilbake til samfunnet, møte andre frivillige

13 Å være frivillig i Oslo RK
Enkelt å engasjere seg Mange forskjellige aktiviteter Sosialt Faste aktiviteter Kurs og opplæring Tydelig struktur og god informasjonsflyt

14 Rekrutteringsprosess
Melder interesse (internett, SMS, events etc) Informasjons-møte (organisert av frivillige) Samtale med SFRI eller direkte med aktivitet Registrering (database) Intervju Kurs og opplæring Aktiv frivillig

15 Lojalitet: hvordan beholde de frivillige lengst mulig?
Lojalitetsundersøkelse hvert annet år Arrangementer (i enkeltaktiviteter og på tvers) Internkommunikasjon (nyhetsbrev, intranett) Kurs og opplæring - lederutvikling Undersøkelse: Hvorfor slutter frivillige?

16 Kurs og utvikling Alle frivillige gjennomfører kurset: ”Røde Kors’ historie og verdier” Opplæring i hver enkelt aktivitet Lederutvikling for frivillige ledere Utviklingsmuligheter: Gruppeleder Bytte til en annen aktivitet Bli med i flere aktiviteter / prosjekter

17 Utfordringer Bred målgruppe – vil appellere både til de yngre og eldre. Hvem når vi ikke? Eks. eldre, menn, geografi – fra østkanten i Oslo Hvem kan vi ikke tilby noe? Hvordan ta vare på de frivillige når pågangen er stor?

18 Rekrutteringskampanje 2011
Viser samarbeid mellom organisasjonene – alle kan gi litt av sin tid 

19 Oppsummering Viktig å være synlig i mange kanaler – hvem vil vi nå ut til? Tydelig på hva man skal gjøre – styre forventninger. Kort tid fra interessert til aktiv frivillig. Tilbakemelding og oppfølging i aktivitet. Utviklingsmuligheter og lojalitetsbyggende tiltak.

20 Case: Hvordan kan Oslo Røde Kors tilpasse seg utviklingen i samfunnet og møte utfordringene beskrevet i presentasjonen? Hvordan er rekrutteringsprosessen i din organisasjon? Hvordan er den forskjellig fra Oslo Røde Kors sin prosess? Hvilke utfordringer ser du i forhold til prosessen og hvordan kan den forbedres?

21 Verdens største levende Røde Kors 7. mai 2010


Laste ned ppt "Markedsføring, rekruttering og lojalitet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google