Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bioteknologinemda http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.6523069.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bioteknologinemda http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.6523069."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bioteknologinemda

2 Fakta om Bioteknologinemda
Bioteknologinemda er en gruppe personer som arrangerer minst fire åpne møter hvert år om aktuelle temaer innen moderne bioteknologi. Medlemmene sitter i fireårsperioder, som vill si at: Bioteknologinemda ble oppnevnt av regjeringen i 1991, så i 1998, 2000, 2004 og sist i august 2008.

3 Medlemmene Nemnda er en gruppe som består av 21 medlemmer.
13 er personlig oppnevnte medlemmer 8 av medlemmene er oppnevnt på forslag fra ulike organisasjoner 7observatører fra departement

4 Medlemmene

5 Ansvaret Nemda har et budsjett på 8 millioner kr årlig fra Helse- og omsorgsdepartementet og har som ansvar å bidra med informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi. De utgir debatthefter, tema ark og tidsskriftet GENialt som kommer ut fire ganger i året, og har et opplag på 9000 eksemplarer per utgave, deles ut gratis. Tidligere utga Bioteknologinemda rapporter med gjengivelse av foredragene fra møtene. Fra 2010 ble video fra møtene lagt på nett.

6 Lovene § 7-3. Bioteknologinemnda
Kongen oppnevner en nemnd som på begjæring eller av eget tiltak, kan gi uttalelser i saker etter denne lov og i andre spørsmål om bioteknologi. Nemndas uttalelser er offentlige, med mindre annet følger av lovbestemt taushetsplikt. Kongen kan gi nærmere regler om nemndas virksomhet. § 7-4. Forskrifter Kongen kan ved forskrift fastsette nærmere bestemmelser til utfylling og gjennomføring av loven. § 7-5. Straff Den som forsettlig overtrer loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder. Medvirkning straffes på samme måte. Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74. § 7-6. Ikrafttredelse og overgangsordninger Loven trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.1 Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelser i loven til forskjellig tid. Vedtak truffet med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi skal fortsatt gjelde så langt de ikke strider mot loven her, eller mot forskrifter eller enkeltvedtak truffet i medhold av loven her.

7 Laget av: Marie Morten & Sigurd

8 Kilder http://www.bion.no/om-oss/


Laste ned ppt "Bioteknologinemda http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.6523069."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google