Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedtariffoppgjøret 2008 Noen utfordringer i KS-området KS Forhandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedtariffoppgjøret 2008 Noen utfordringer i KS-området KS Forhandling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedtariffoppgjøret 2008 Noen utfordringer i KS-området KS Forhandling

2 Mellomoppgjøret 2007 Kapittel 4 Til 2007 –anslag overheng 1,70 % Antatt glidning 2007 (snitt siste 3 år) 0,39 % Generelt tillegg kr 7500 (avtalt i 2006) 1,61% Prosenttillegg 1,4% pr 1.50,98 % Minstelønnsjusteringer 1.5.0,10 % OU-fond 0,07%

3 KS Forhandling Mellomoppgjøret 2007 Kapittel 4 Nivålønnsvekst 1.1.2007-31.12.2007 4,55 % Overheng til 2008 1,4 % I tillegg følger virkninger av endringer i OU-fond, og undervisningspersonalets arbeidstidsavtale fremforhandlet i 2006 Ramme - årskostnad 4,8-4,9%

4 KS Forhandling Vurderinger forut for hovedoppgjøret 2008  Reallønnsvekst 2007  Prisvekst 2008  Kommuneøkonomien  Øvrige tariffområder  Resultater 2007 – profil – fordeling  Ramme 2008 ?  Profil  Elementer  Kap 3 & kap 5

5 KS Forhandling Politisk behandling i KS Oktober 2007 : Styret Jan/feb 2008: Strategikonferanser Mars 2008: Mandatbehandling styret Mekling ?? Mai/juni 2008: Uravstemning blant medlemmene AU får fullmakt fra styret for anbefaling

6 KS Forhandling Utvikling av avtaleverket Konsolidering –Utvikle kompetansen lokalt Utfordringer 2008 –Ramme / frontfagsmodell ? –Arbeidskraft –Heltid/deltid –Likelønn –Pensjon Prosess og fremdrift

7 KS Forhandling Pensjonsutfordringene Tilpasninger til Folketrygden Opptjeningstid Levealdersjustering Alleårsopptjening Ny indeksering Noe endret profil Ytelses- eller innskuddsordning Brutto/netto Bærekraftig ordning Særaldersgrenser AFP

8 KS Forhandling Arbeidsgivers andel – økende og uforutsigbar

9 KS Forhandling Lønnsutvikling 2003200420052006 Kap 3.4 3,1 %1,7 %3,6 %4,6 % 9,9 %(13 %) Kap 4 4,4 %3,8 %3,4 %4,0 % 11,2 %(15,6 %) Kap 4 B 3,9 %3,8 %4,8 % 12,5 % Kap 4 C 3,2 %3,0 %2,6 % 8,8 % Kap 5 4,2 %3,0 %4,1 %4,8 % 11,9 %(16,1 %) 7066 1,9 %6,0 %1,0 %7,2 % 14,2 %(15,6 %)


Laste ned ppt "Hovedtariffoppgjøret 2008 Noen utfordringer i KS-området KS Forhandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google