Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariff 2010- prioriteringer for å møte arbeidskraftutfordringene Finnmark 9. februar Strategikonferansene 2010 Kirsti Vassbotn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariff 2010- prioriteringer for å møte arbeidskraftutfordringene Finnmark 9. februar Strategikonferansene 2010 Kirsti Vassbotn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariff 2010- prioriteringer for å møte arbeidskraftutfordringene Finnmark 9. februar Strategikonferansene 2010 Kirsti Vassbotn

2

3 Tariffperioden 2008-2010 Hovedoppgjøret 2008Hovedoppgjøret 2008 –Økonomisk ramme: 6,34 % –Søkelys på kompetanse –Historisk stor lokal pott (i kap 4) En del lokale brudd –Avtalt partssamarbeid på en rekke områder –Konflikt med Unio Protokoll --- lokale lønnstillegg komme i tillegg til…

4 Forhandlingsvirksomhet i 2009 Mellomoppgjøret pr. 1.5 –Løsning offentlig tjenestepensjon og AFP –Lønnstillegg avtalt i 2008 – ramme 4,74 % Arbeidstidsavtale for undervisningspersonell pr. 1.1.10 –Avtalen videreført (prolongert) ut 2011 Hovedavtale pr. 1.1.10 –Forhandlingsløsning – ny avtale ut 2013 Tariffperioden 2008-2010

5 SSBNBFINsnitt(SSB) Hele landet Kom- sektoren Å rsl ø nnsvekst 2007-2008 6,0 %6,7 % Anslag å rsl ø nnsvekst 2008-20093,9 %4,0 % 3,97 %4,6 % Anslag å rsl ø nnsvekst 2009-20104,0 %4,3 %3,5 %3,93 %3,6 % 1999-2009anslag 56,2 %55,4 % 2004-2009anslag 24,9 %25,7 % Prognoser – rammer for årslønnsvekst

6 ”Ren” HTA-forhandling Temaer Økonomi? Sentralt/lokalt? Sentralt: gen. tillegg/minstelønnsjustering? Likelønn Pensjon Fellesbestemmelser

7 Noen aktuelle tall Anslag prisvekst 2009 2010 SSB 2,1 %0,8 % Finansdep 1 ¼ %1 ¼ % Norges Bank 2 ¼ %1 ¾ % Forventet lønnsvekst 2009-2010 Nasjonalbudsjettet (FIN)3 ½ % SSB3,5 % Norges Bank4 ¼ % Vår sektor: Overheng 1 ¼ % Glidning ¼ %

8 Avtalestruktur - lønnssystem(ene)) Endringene i / fra 2002 – ønsket utvikling for KS og medlemmene Eventuelle endringer i 2010 – ”vedlikehold” og videreutvikling –Ikke tiden for nytt system FoU – Lønn som fornying

9 Partssammensatt utvalg uønsket deltid Virkemidler politisk forankring lokale retningslinjer arbeid på tvers av enheter/avdelinger/sektorer vikarpool økt grunnbemanning alternative arbeidstidsordninger organisering av helgearbeidet Friske midler/ omfordele vikar- og overtidsmidler

10 Pensjon i 2010 Avtalen 4. juni 2009 (tjenestepensjon og AFP) Offentlig tjenestepensjon videreføres med 3 unntak: –Levealdersjustering –Ny regulering –Tilpasning til folketrygd *Mindre enn 15 år til 67 år skjermes, dvs 67år/66%/30 år (individuell garanti) Lovforslag til stortinget Implementering i lov og tariffavtale Andre materielle krav/endringer

11 Likelønn i kommunesektoren LØNNSGAP Lønnsgap 9 % (nasjonalt 15 %) Kvinner i kapittel med sentral lønnsdannelse har 94 % av menns lønn Kvinner i kapittel med lokal lønnsdannelsen har 96 % av menns lønn – (97 % hvis ledere holde utenom) ÅRSAKER Ulik stillingsplassering og utdanning – likhet her ville gitt 2 % lønnsgap Når alle sektorer sammenlignes, har det betydning at offentlig sektor har et lavere lønnsnivå enn privat sektor Stor kvinneandel i offentlig sektor 77 % kvinnelig ansatte i kommunal sektor

12 Likelønn Likelønnskommisjonen: 3 mrd for å heve lønnsnivået for kvinnedominerte grupper i off. sektor Soria Moria II: Forutsetter partsenighet om prioriteringer/ikke kompensasjonskrav fra andre grupper for at regjeringen skal i dialog med partene ved oppgjøret i 2010 Arbeidstakerorganisasjonene: Tar utgangspunkt i sine medlemmer

13 Likelønn Hva er kommunal sektors likelønnsproblem? Kvinner eller kvinnedominerte grupper? Hva med andre tilnærminger om likestilling? Nye regler for beregning av arbeidstid ved skift og turnus, flere på heltid, likere deling av foreldrepermisjon …..

14 Forhandlingenes ”psykologi” Alltid overraskelser Forventninger – ambisjoner Interessefellesskap og / eller interessemotsetninger Prioriteringer

15 KS spør: Tiltak / områder for KS å prioritere? Likelønn: hvilke lønnstiltak bidrar? Deltidsdilemma: Hvordan kan tariff 2010 bidra? Lokalt lønnsarbeide: Hvordan kan KS bidra? Kan tariffoppgjøret bidra til å styrke kommunesektoren i arbeidet med å beholde og rekruttere nødvendig arbeidskraft? Hvordan?


Laste ned ppt "Tariff 2010- prioriteringer for å møte arbeidskraftutfordringene Finnmark 9. februar Strategikonferansene 2010 Kirsti Vassbotn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google