Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjon

2 Rammebetingelser Krav til medlemskap: Full opptjening - 30 år
For alle organisasjoner ny minstegrense 1 time. For sykepleiere/lærere som tidligere: gjennomsnittlig 14 timer/uke over 3 mnd, eller 168 timer i kvartalet. For lærere 35% stilling Full opptjening - 30 år Innmelding fra første dag

3 Aldersgrenser Fra 1.januar 1997 - generell aldersgrense 70 år
Særaldersgrenser (f eks hjelpepleiere, miljøarbeidere, sykepleiere etc 65 år) Ansatt før – 68 års aldersgrense Pensjonsalder – rett til å gå av med pensjon Aldersgrense – plikt til å gå av med pensjon 85-års regel Aldersgrense følger stillingskode, ikke utdannelse, organisasjon eller ”arbeidsoppgaver”

4 Generelt Ja, alle kan kombinere arbeid med alderspensjon i NAV (62 år)
Ved uttak av alderspensjon og AFP => oppsigelse Ikke rett til delvis alderspensjon/AFP Ikke rett til arbeid etter uttak av pensjon Les personalhåndboken 

5 Dom i arbeidsretten 21.6.13 SLUTNING
1. Bestemmelsen i Hovedtariffavtalen kap. 2 pkt om at 14 timers gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid er et vilkår for innmelding eller opprettholdelse av medlemskap i pensjonsordning, er ugyldig. 2. For øvrig frifinnes Kommunesektorens organisasjon.

6 Jobbe ved siden av alderspensjon?
Partene undertegnet protokoll 23. september Akademikernes organisasjoner er ikke med Minstegrense settes til 0 Alderspensjonister som ønsker å jobbe tilbys «pensjonistavlønning» som i staten, timelønn = kr 175,- kan jobbe så mye man vil uten reduksjon i pensjon

7 Endelig avklaring for alderspensjonister som jobber ved siden av pensjon
KS og hovedsammenslutningene har undertegnet protokoll mandag 23, september. De er kommet til enighet om "pensjonistavlønning" med timelønn på kr 175 per faktisk arbeidet time samt eventuelle tillegg. Alderspensjonister som er engasjert etter ny bestemmelse meldes ikke inn i pensjonsordningen og løpende alderspensjon blir ikke redusert. For øvrig gjelder hovedtariffavtalens bestemmelser. Den nye delen av tariffavtalen gjelder fra 1. oktober 2013. Alderspensjonister som allerede har inngått avtale ut 2013 beholder muligheten til å arbeide inntil 14 timer i uken frem til uten reduksjon av pensjon.  Alderspensjonister fra går inn i ny avtale med "pensjonistavlønning" Akademikerne har ikke undertegnet denne protokollen. Konsekvensen av dette er at alderspensjonister som er medlem av organisasjoner i Akademikerne kommune ikke er omfattet av den nye bestemmelsen. Dette betyr at denne gruppen vil få sin pensjon redusert fra første arbeidet time gjeldende fra Ansatte med medlemskap i KLP (sykepleiere) og SPK (undervisningspersonalet) er foreløpig unntatt denne bestemmelsen da de har lovfestede ordninger. SPK praktiserer allerede "pensjonistavlønning".


Laste ned ppt "Pensjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google