Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariff 2010- prioriteringer for å møte arbeidskraftutfordringene Bodø 24.februar Strategikonferansene 2010 Kirsti Vassbotn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariff 2010- prioriteringer for å møte arbeidskraftutfordringene Bodø 24.februar Strategikonferansene 2010 Kirsti Vassbotn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariff 2010- prioriteringer for å møte arbeidskraftutfordringene Bodø 24.februar Strategikonferansene 2010 Kirsti Vassbotn

2 Useriøst og vinglete av KS

3 Tariffperioden 2008-2010 Hovedoppgjøret 2008Hovedoppgjøret 2008 –Økonomisk ramme: 6,34 % –Søkelys på kompetanse –Historisk stor lokal pott (i kap 4) En del lokale brudd –Avtalt partssamarbeid på en rekke områder –Konflikt med Unio Protokoll --- lokale lønnstillegg komme i tillegg til…

4 Forhandlingsvirksomhet i 2009 Mellomoppgjøret pr. 1.5 –Løsning offentlig tjenestepensjon og AFP –Lønnstillegg avtalt i 2008 – ramme 4,74 % Arbeidstidsavtale for undervisningspersonell pr. 1.1.10 –Avtalen videreført (prolongert) ut 2011 Hovedavtale pr. 1.1.10 –Forhandlingsløsning – ny avtale ut 2013 Tariffperioden 2008-2010

5 ”Ren” HTA-forhandling Temaer Økonomi? Sentralt/lokalt? Sentralt: gen. tillegg/minstelønnsjustering? Likelønn Pensjon Fellesbestemmelser

6 Noen aktuelle tall Anslag prisvekst 2009 2010 SSB 2,1 %1 ¾ % Finansdep 1 ¼ %1 ¾ % Norges Bank 2 ¼ %1 ¾ % Forventet lønnsvekst 2009-2010 Nasjonalbudsjettet (FIN)3 ½ % SSB3,5 % Norges Bank4 ¼ % Vår sektor: Overheng 1 % Glidning ½ %

7 Hvordan bruke rammen i lønnsoppgjøret til beste for kommunesektoren?

8 Avtalestruktur - lønnssystem(ene)) Endringene i / fra 2002 – ønsket utvikling for KS og medlemmene Eventuelle endringer i 2010 – ”vedlikehold” og videreutvikling –Ikke tiden for nytt system FoU – Lønn som fornying

9 Partssammensatt utvalg uønsket deltid Virkemidler politisk forankring lokale retningslinjer arbeid på tvers av enheter/avdelinger/sektorer vikarpool økt grunnbemanning alternative arbeidstidsordninger organisering av helgearbeidet Friske midler/ omfordele vikar- og overtidsmidler

10 Pensjon i 2010 Avtalen 4. juni 2009 (tjenestepensjon og AFP) Offentlig tjenestepensjon videreføres med 3 unntak: –Levealdersjustering –Ny regulering –Tilpasning til folketrygd *Mindre enn 15 år til 67 år skjermes, dvs 67år/66%/30 år (individuell garanti) Lovforslag til stortinget Implementering i lov og tariffavtale Andre materielle krav/endringer

11 Likelønn i kommunesektoren LØNNSGAP Lønnsgap 9 % (nasjonalt 15 %) Kvinner i kapittel med sentral lønnsdannelse har 94 % av menns lønn Kvinner i kapittel med lokal lønnsdannelsen har 96 % av menns lønn – (97 % hvis ledere holde utenom) ÅRSAKER Ulik stillingsplassering og utdanning – likhet her ville gitt 2 % lønnsgap Når alle sektorer sammenlignes, har det betydning at offentlig sektor har et lavere lønnsnivå enn privat sektor Stor kvinneandel i offentlig sektor 77 % kvinnelig ansatte i kommunal sektor

12 Likelønn Likelønnskommisjonen: 3 mrd for å heve lønnsnivået for kvinnedominerte grupper i off. sektor Soria Moria II: Forutsetter partsenighet om prioriteringer/ikke kompensasjonskrav fra andre grupper for at regjeringen skal i dialog med partene ved oppgjøret i 2010 Arbeidstakerorganisasjonene: Tar utgangspunkt i sine medlemmer LO dropper likelønnspott, men…..

13 Likelønn Hva er kommunal sektors likelønnsproblem? Kvinner eller kvinnedominerte grupper? Hva med andre tilnærminger om likestilling? Nye regler for beregning av arbeidstid ved skift og turnus, flere på heltid, likere deling av foreldrepermisjon …..

14 Ingen tro på likelønnsløft Forhandlingsleder Curt A. Lier i Akademikerne mener at forutsetningene for likelønnsløftet er brutt, og at løftene om likelønn forblir i festtalene. – Staten har gitt klar beskjed om at de ikke ser for seg at det skal komme noen friske midler Han mener dette betyr at forutsetningene for løftet om likelønn er brutt, og at det dermed ikke kommer noe likelønnsløft. Regjeringen har på sin side uttalt at den vil bidra til et kvinnelønnsløft dersom arbeidsgivere og arbeidstakere blir enige om hvem som skal få pengene. Men det har ikke vært mulig å bli enig, ifølge viseadministrerende direktør Anne- Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter. I forrige uke sa hun at det er full splid innad i fagbevegelsen når det gjelder om det skal etableres en likelønnspott eller ikke. Lier mener det nå er på tide å fjerne all tvil. Regjeringen har ingen likelønnspott i milliardklassen på lur, sier han. – Vi har ikke virkemidlene til å kunne løse dette sentralt i lønnsoppgjøret. Dette kan best løses ved at man legger mye penger ut lokalt slik at virksomhetene selv har mulighetene til å løse dette problemet, sier Lier. Krangelen om likelønn er bare én av grunnene til at vårens lønnsoppgjør blir vanskeligere enn vanlig.

15 Sikring av kjøpekraften for alle En kombinasjon av egne sentrale tillegg, bedring av minstelønnssatser og garantiordninger som fremmer likelønn og bekjemper lavlønn Strukturelle tiltak rettet mot å fremme likelønn, seriøsitet og lønnsevne i utsatte bransjer Prioritering av kvinnedominerte grupper i offentlig sektor innenfor sentralt avtalte rammer Treparts prosjekt i offentlig sektor for nedbygging av ufrivillig deltid Forbundsvise oppgjør i privat sektor Vedtak 23.februar LO

16 Forhandlinger - og spesielt hovedoppgjør Alltid overraskelser Forventninger – ambisjoner Interessefellesskap og / eller interessemotsetninger Prioriteringer

17 KS spør: Tiltak / områder for KS å prioritere? Likelønn: hvilke lønnstiltak bidrar? Deltidsdilemma: Hvordan kan tariff 2010 bidra? Lokalt lønnsarbeide: Hvordan kan KS bidra? Kan tariffoppgjøret bidra til å styrke kommunesektoren i arbeidet med å beholde og rekruttere nødvendig arbeidskraft? Hvordan?


Laste ned ppt "Tariff 2010- prioriteringer for å møte arbeidskraftutfordringene Bodø 24.februar Strategikonferansene 2010 Kirsti Vassbotn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google