Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lønnsoppgjøret 2011 Pr 23.mai 2011. Krav - lønnsoppgjøret 2011 •Lønnsoppgjøret skal gi rom for kjøpekraftsforbedring •Prioritet til likelønn i tråd med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lønnsoppgjøret 2011 Pr 23.mai 2011. Krav - lønnsoppgjøret 2011 •Lønnsoppgjøret skal gi rom for kjøpekraftsforbedring •Prioritet til likelønn i tråd med."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lønnsoppgjøret 2011 Pr 23.mai 2011

2 Krav - lønnsoppgjøret 2011 •Lønnsoppgjøret skal gi rom for kjøpekraftsforbedring •Prioritet til likelønn i tråd med oppgjøret i 2010 •Generelle tillegg skal gis som kronetillegg •tillitsvalgte må få innsynsrett i alle ansattes arbeidsforhold, lønnsforhold og arbeidsavtaler

3 Nøkkeltall lønnsoppgjøret Lønnsvekst fra 2009 til 2010: Staten: 4,5%* Industriarbeidere3,5% Industrifunksjonærer4,25% Industri NHO inkl. funksjonærer(veid) 4,0% Spekter (eksklusive Helse)3,5% *0,6% skyldes ny arbeidstidsavtale for politi- og lensmannsetaten 0,3% skyldes omlegging av beregningsmetode Forventet prisstigning i 2011:2% Overheng fra 2010 til 2011:2,25% (Stat) 1,2% (LO-NHO) 1%(spekter øvrig)

4 LO-NHO oppgjøret økonomi Generelt tillegg0.9% Lavlønnstillegg0,1% Overheng1,2% Forventet glidning1,5% Sum3,7% (eller 3,65?)

5 LO-NHO oppgjøret 2011 •2 kr per time fra 1. april 2011 til alle •1 kr til overenskomster med et snitt på under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn –(over halvparten av kvinnene i LO-NHO området) kr. 340.750,- •Endring i satsene i sluttvederlagsordningen og Opplysnings- og Utviklingsfondet(OU) •Endring av likestillingsvedlegget i Hovedavtalen – aktivitetsprogram –Brev til regjeringen om deling av omsorgspermisjon og avvikling av kontantstøtten •Trepartssamarbeid for kompetanse og verdiskapning –Brev om EVU og livslang læring

6 Lavlønnstillegg LO/NHO •Hotell og restaurant •Bensinstasjoner •Renholdsbedrifter •Glass- og keramisk industri •Vaskerier og renserier •Jordan •Parkeringsselskaper •TEKO-overenskomsten •Vekteroverenskomsten •Naturbruk •Landsforpleiningsavtalen •Butikkoverenskomsten •Bokbinderier •Losse- og lastearbeidere •Kjøttindustrien •Fritids- og aktivitetsavtalen •AMB-overenskomsten •Mat- og drikkevareindustrien •Transportselskaper i Norge •Bussbransjeavtalen •Ski anlegg •Egg- og Fjærfeindustrien •Service- og vedlikeholdsovk. •Norges Blindeforbund m.fl. •Fiskeindustrioverenskomsten •Pleie- og omsorgsovk. •Serigrafioverenskomsten •Snacksbedriftene

7 NHO Arbeidsmarkedsstatistikk ÅrslønnTimelønnOverhengVekst Industriarbeidere378.573194.141.2%3,6% Arbeidere totalt386.880198.401.3%3.7% LO-NHO*395.486202.811.2%3.9% *inklusive funksjonærer innen vertikale avtaler og funksjonæravtaler Årslønnsvekst/årslønnsnivå: Lønnsbegrep: Avtalt lønn+bonus+uregelmessige tillegg (skift etc.) Overenskomstområdene for arbeidere omfatter aller som er klassifisert som arbeidere, uavhengig av om de er organisert eller ikke.

8 Forhandlingsresultat i staten Økonomi:Dato:År: Generelt tillegg:1.77%1.15% Lokale forhandlinger:0.15%0.04% Glidning:0.50% Overheng:2.25% Ramme:3.94%

9 Forhandlingsresultatet i Staten Generelt tillegg: Lønnstrinn 1-34: kr. 7000 Lønnstrinn 35-52: kr. 7100-7400 Lønnstrinn 53-98: 1.72% Avsetninger til lokale 2.3.3.forhandlinger: Med virkning fra 1. oktober 2011 er partene enige om at det forhandles innenfor en ramme på 0.15% pr. dato av lønnsmassen. I tillegg avsettes 0.1% pr. dato i resirkulerte midler.

10 Føringer for lokale forhandlinger •Kvinner skal få en større andel av avsetningen til lokale forhandlinger enn fordelingen av antall årsverk mellom kvinner og menn tilsier. Det skal legges spesiell vekt på å vurdere forholdet mellom kvinners og menns innplassering i stillingskoder ut fra kvalifikasjoner, oppgaver og ansvar. •Målene i den omforente lønnspolitikken skal prioriteres. Forhandlingene skal være avsluttet innen 15. desember 2011


Laste ned ppt "Lønnsoppgjøret 2011 Pr 23.mai 2011. Krav - lønnsoppgjøret 2011 •Lønnsoppgjøret skal gi rom for kjøpekraftsforbedring •Prioritet til likelønn i tråd med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google