Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariffkonferanse Norsk Fysioterapeutforbund

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariffkonferanse Norsk Fysioterapeutforbund"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariffkonferanse Norsk Fysioterapeutforbund
Trine-Lise Wefald, Forhandlingsleder, HUK-området, HSH

2 HSH HSH er landets ledende nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen privat tjenesteytende sektor - der verdier skapes av mennesker. HSH er den største arbeidsgiverorganisasjon for frivillige og ideelle organisasjoner med oppgaver innenfor humanitært arbeid.   Organisasjonen ivaretar tjenesteytende virksomheters interesser og tilbyr tjenester som gjør det lettere å være arbeidsgiver og drive virksomhet. HSH har ca medlemsvirksomheter med ca arbeidstagere.

3 HSH - medlemmer - fra vugge til grav….
Helse og omsorg Utdanning, Kultur Frivillig sektor Kunnskap og teknologi Dagligvare og service Mote/tekstil, sko, fritid etc. Interiør, Byggevare, Møbel Forretningsmessig tjenesteyting Organisasjoner og foreninger Apotek Agenter Reiseliv Gravferd

4 Hva er HUK - helse, utdanning og kultur
800 virksomheter med til sammen ca ansatte HUK-området betegnelse på tariffområde etablert i forbindelse med at Apo ble fusjonert med HSH i 1999 Apo historisk virksomheter med oppgaver etter avtale på oppdrag fra det offentlige. Tidligere fikk de det meste av sine midler fra offentlige instanser, og krav om tariffavtaler jfr offentlig. Mye endret i tiden rundt fusjon mellom Apo og HSH – bla. finansiering over på anbud

5 HUK - helse, utdanning og kultur – i dag
Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester Landsoverenskomst for barnehager Landsoverenskomst for virksomheter (§§ 26 og 27) Landsoverenskomst for museer mv Landsoverenskomst for høyskoler og utdanning Landsoverenskomst for utdanning - ny i 2006 28 organisasjoner har partsforhold i avtalene

6 Fordeling av ansatte på avtaler innen HUK

7 Oppgjørene i HUK 2006 Første oppgjør etter at Apo var avviklet
Krav tilsvarende resultat fra offentlig sektor Resultat megling

8 Hovedutfordringer oppgjøret 2008
Økonomisk ramme – frontfaget Pensjon Afp Avtaleutvikling Lønnsdannelse – lokal vs sentral Utvalg: Pensjon, musem, OU-ordning og struktur avtaler

9 Utfordring 1 Økonomisk ramme – frontfaget
Frontfagsmodellen videreføres – som retningslinje for den samlede økonomiske ramme for oppgjørene Hva er frontfaget for HUK-området ?

10 Utfordring 2 Pensjon i HUK-avtaler
Hva er, og hva skal være en HUK avtale med tariffestet ”offentlig” ytelsesbasert pensjonsordning ?

11 Utfordring 3: Afp Hva skjer med Afp i øvrige områder i forhold til ny lov om folketrygd ?

12 Utfordring 4: Utvikling og forenkling av HUK-avtalene
En utvikling av avtalene på HUK-området slik at avtalene blir et redskap for virksomhetene i deres utvikling og organisering. En forenkling av avtalene som gjør dem mer brukervennlige og tilgjengelig for ledere på alle nivå i virksomhetene. Avtaler innrettet slik de understøtte virksomhetenes mål og utfordringer

13 Utfordring 5 Lokal lønnsdannelse
Lønnsdannelsen skal være mest mulig desentral - tilpasset den enkelte virksomhets økonomi og konkurransemessig forutsetning Lønnstilleggene må i større grad rettes inn mot belønning av kompetanse, produktivitetsutvikling, ønsket adferd, aktivitet og endringsvilje

14 Utfordring 6 Gode prosesser og resultat fra utvalgsarbeid
Pensjon Lønnssystem på musem OU-ordning HUK Struktur avtaler


Laste ned ppt "Tariffkonferanse Norsk Fysioterapeutforbund"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google