Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokalt utviklingsprosjekt Hovedprinsipp  Lokal tilpasning og utvikling av arbeidstidsordninger og andre rammebetingelser skal bygge på lokale målsettinger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokalt utviklingsprosjekt Hovedprinsipp  Lokal tilpasning og utvikling av arbeidstidsordninger og andre rammebetingelser skal bygge på lokale målsettinger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokalt utviklingsprosjekt Hovedprinsipp  Lokal tilpasning og utvikling av arbeidstidsordninger og andre rammebetingelser skal bygge på lokale målsettinger og prioriteringer for utvikling av lærings- og arbeidsmiljø.  I dette ligger at for å oppnå en mer hensiktsmessig disponering av personalressursene, må det satses på tiltak og gjøres prioriteringer som synliggjør behovet for avtaleutvikling.  Det er gjort en kopling mellom utviklingsmål/- tiltak og den disponering av lærerressursene disse skaper behov for

2 Etter Irgens… Kollektivt orienterte skoler: Lærerne opplever mindre belastning Understøtter og gir mer variert undervisning Er skoler i utvikling De gode skoler – Skoler med etos! ”Generelle løsninger kan skape spesifikke problem.”

3 Etter mellomoppgjøret… Høsten 2009 Hovedavtalen SFS 2213 – Arbeidstidsavtalen + div bestemmelser - Utløp pr 31.12.2009 - Reforhandling i tidsrommet okt. – des. 2009 - Kan gå inn i hovedtariffoppgj. pr 1. mai 2010 Ny avtale med virkning fra 1. august 2010 Forskning og utredning – Arbeidstid –Avtalesystem

4 Arbeidstid for undervisningspersonalet - avtalehistorikk Mars 2004 1.5.2006 2007/08 2008/09 2009/2010 Større del av arb.tid på skolene, leseplikter m.v. videreført fra reglene i Staten System- endring m/ lokale avtaler. Sentral avtale gjelder i 2006/07 Lokale avtaler Skoleårene Lokal uenighet: Lokal uenighet: Sentral behandling. Kan kreve tilbakefall til sentral avtale Lokal uenighet: Lokal uenighet: (1) sentral bistand (2) sentral behandling (3) Sentral nemnd

5 Arbeidstid for undervisningspersonalet (SFS 2213) - hva nå? Reforhandling høsten 2009 ”Det store 3-årige utviklingsprosjektet” - har det blitt utvikling?  Hva med lokale prosesser og klima?  Er det skapt utviklingsmål og konkretisering av tiltak som grunnlag for avtaleutvikling?  Har det skjedd avtaleutvikling i tråd med lokale og sentrale intensjoner?

6 Arbeidstid for undervisningspersonalet (SFS 2213) – FoU KS må ha en kvalitativ god kunnskapsbase - en ”plattform” å stå på Bredt anlagt FoU-prosjekt for å kartlegge hva som faktisk har skjedd Faglig ansvarlige på både skole- og kommunenivå God forankring på rådmannsnivå for å kunne sammenholde med overordnede målsettinger og prioriteringer

7 Arbeidstid for undervisningspersonalet (SFS 2213) – FoU KS må få grunnlag i undersøkelsen til videre prioritering: Hva er veien videre? Er dagens avtalemodell hensiktsmessig? Hva er det i tilfelle ønskelig å endre? - selve modellen med lokal avtale? - intensjoner, prosess, prosedyrer? - innhold i sentral avtale? Håper og forventer lokalt engasjement for å få kvalitet i undersøkelsen

8 Så minner vi til slutt om målet


Laste ned ppt "Lokalt utviklingsprosjekt Hovedprinsipp  Lokal tilpasning og utvikling av arbeidstidsordninger og andre rammebetingelser skal bygge på lokale målsettinger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google