Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedtariffoppgjøret 2 0 1 2 - bidrag til en mer attraktiv kommunesektor! Strategikonferansene 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedtariffoppgjøret 2 0 1 2 - bidrag til en mer attraktiv kommunesektor! Strategikonferansene 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedtariffoppgjøret 2 0 1 2 - bidrag til en mer attraktiv kommunesektor! Strategikonferansene 2012

2 Veien mot oppgjøret Strategi- konferanser Januar-februar 21. feb: Rep skap LO Mandat fra Hovedstyret 8. Mars / 17. April LO/NHO: Frist 1.april FORHANDLINGER April til 1. mai Etter påske: Mekling LO/NHO

3 KS tariffområde Én likelydende hovedtariffavtale •Parter: –KS på vegne av alle kommuner, fylkeskommuner (ekskl. Oslo) samt ca 500 bedrifter –42 fagforeninger •400 000 ansatte •Lønnskostnader: 117 mrd (174 mrd)

4 KS tariffområde Kjennetegn ved arbeidslivet i Norge •Høy organisasjonsgrad (bransjeforskjeller) •Høy tariffdekning (bransjeforskjeller, men 100% i offentlig sektor) •Kjønnsdelt arbeidsmarked

5 Inntektspolitisk samarbeid/frontfagmodell Mål: •Koordinere lønnsdannelse •Bidra til en pris-/ lønnsvekst som styrker grunnlaget for høy sysselsetting og lav ledighet •Lønnsoppgjøret er partenes ansvar Frontfagmodellen •Konkurranseutsatt sektor forhandler og inngår avtale først •Økonomisk ramme er en norm for andre tariffområder

6 Årslønn per årsverk i utvalgte sektorer (TBU-rapporter)

7

8 Tariff: Viktige milepæler 2002 Nytt lønnssystem Lokal lønnsdannelse 2004 Innfasing av lærerne Lokal lønnsdannelse for ledere 2006 Arbeidstids- avtale Kompetanse- lønnssystem Hovedavtale 2008/09 Høy ramme streik i Unio Stor lokal pottPensjon 2010 13 dagers streik Kompetanse Likelønn / kvinneprofil Sentrale eller lokale tillegg

9 Tilbakeblikk 2010 •13 dagers streik i kommunesektoren •Krevende å komponere «løsningskabalen» –Politisk godt resultat –Krevende å iverksette administrativt •Mange brudd i lokale forhandlinger

10 Økonomi – noen aktuelle tall Anslag prisvekst2012 •SSB1,4 % Forventet lønnsvekst •FIN4 % •SSB3,4 % Kjøpekraft++++

11 Overheng 1.mai 1. Januar Lønn = 100 31. desember OVERHENG (ca 4 %) Utbetalt etter 1.mai (tilsvarer 112) Gjennomsnittslønn Avtalt til 108 «Ramma = 8%»

12 Eksempel / illustrasjon Avtalt lønnsvekst («ramma» - brutto)3 ½ % ÷Utregnet overheng + anslag glidning ??1 ¼ % (Glidning : «alt som skjer» lønnsmessig ute hos dere – som ikke er avtalt sentralt ) = Til disposisjon i rammen/årsbasis 2 ¼ % Til disposisjon pr 1.5 3 1/3 %

13 Noen utfordringer i oppgjøret ? Lønnssystem Resultat tariffoppgjøret 2012 Lokale forhandlinger Sentrale tillegg Heltid/ deltid Økonomi Likelønns- penger ? Helgetillegg Minstelønn Seriøst arbeidsliv Pensjon ? Arbeidstid Kompetanse Moderasjon Frontfaget

14 Tema i oppgjøret - HTA •Lønn – prioriteringer ? –Sentralt og/eller lokalt –Sentralt: generelle tillegg og/eller minstelønnsjustering? •Utvikling av lønnssystem –«Flyte oppå»/kap 3 & 5 •Fellesbestemmelser –Lør/søn-tillegg ? –Pensjon

15 Tema i oppgjøret - annet •Arbeidstidsavtalen for lærerne •Likelønn ? •Heltid - deltid •Seriøst arbeidsliv •Andre elementer ?

16 Mange små stillinger Fordeling av heltid/deltid blant kvinner i pleie/omsorg og helse - PAI 2010 Totalt i kommunal sektor DELTID: 51% HELTID: 49% HELTID/ DELTID Hvorfor redusere deltid? •Større arbeidskraftspotensial •Bedre kvalitet på tjenestene •Brukertilfredshet •Kompetansemobilsering- og deling •Attraktive som arbeidsgivere - Unge

17 Nye signaler

18 Rett til redusert arbeidstid/deltid Etter lov:  Helsemessige årsaker  Sosiale grunner  Vektige velferdsgrunner  Fylt 62 år  Delvis foreldrepermisjon  Pleie/omsorg for barn  Utdanningspermisjon  Offentlige verv Andre årsaker  Ønske om deltid  Gradert sykemelding  Seniortiltak, pensjonsreform  Delvis ufør  Tilrettelegging for redusert funksjonsevne Deltid avler deltid!

19 Virkemidler •Utnytte systemet bedre slik det er •Alternative måter å organisere arbeidstiden •Alle må bidra –Arbeidsgiver –Tillitsvalgte/arbeidstakerorganisasjonene –Arbeidstaker heltidsansatte/deltidsansatte

20 Helgearbeid – en start •Lengre vakter i helgen –Ikke nødvendigvis alle helger •Øke hyppigheten av helgearbeid –2 av 5 helger = ca 20 % økt gj. stillingstr. •Gitt behov for 10 på jobb i helgen –3.dje hver helg = 30 arbeidstakere –2. hver helg = 20 arbeidstakere –2 av 5 helger = 25 arbeidstakere

21 Hva nå? •Gode prosesser •Lokalt handlingsrom •Partenes felles ansvar •Helgebemanning – viktig som: –Årsak til deltid –Nøkkel til løsning

22 Pensjonsdebatten framover KS er for •En offentlig pensjonsordning som er tilpasset ny folketrygd •En ordning som stimulerer til arbeidslinjen •En ordning som bidrar til et åpnere arbeidsmarked (mobilitet)

23 Folketrygdens uttaksregler •Uttak fra 62 år eller senere •Tidlig uttak – lavere årlig pensjon •Jobbe uten trekk i pensjon

24 Forhandlingsfrist Fremdrift 29.3/11.april? 1. mai 2+10+4 dager23. mai?24. mai? Streik? Oppstart? Meklingsfrister Meklingsavslutning? Løsning eller brudd ?

25 En kompleks prosess – med uvisst utfall

26 Videre fremdrift – gitt en løsning Uravstemning Informasjonskonferanser (fylkesvise) Iverksetting Frist rundt 20. juni Fra ca. 5.-18. juni Når resultatet er vedtatt A-rundskriv om resultatet B-rundskriv om iverksetting/ forståelse av resultatet


Laste ned ppt "Hovedtariffoppgjøret 2 0 1 2 - bidrag til en mer attraktiv kommunesektor! Strategikonferansene 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google