Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS – de største arbeidsgiverutfordringene Per Kristian Sundnes Områdedirektør KS Arbeidsliv 9.11.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS – de største arbeidsgiverutfordringene Per Kristian Sundnes Områdedirektør KS Arbeidsliv 9.11.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 KS – de største arbeidsgiverutfordringene Per Kristian Sundnes Områdedirektør KS Arbeidsliv 9.11.2011

2 Landstinget 2012: «Framtidsbilder for kommunesektoren 2037»

3 Bakgrunn for scenarioprosjekt for kommunesektoren Det lokaldemokratiske handlingsrommet utfordres Kommunenes evne til å løse oppgavene settes under press Kommunens legitimitet og omdømme vil påvirkes av endringer og kommunenes evne til å løse oppgavene Hva er alternativene for kommunene/fylkeskommunene? Hva er alternativet til kommunene/fylkeskommunene? Kommunene møter store velferdsutfordringer Reformer endrer fylkeskommunens og kommunenes rolle Sterkere statlig styring og individuell rettighetsfesting

4 Landstinget 2012: «Framtidsbilder for kommunesektoren 2037»..og så drar vi.. ???

5 Pensjon Intensjoner og planlegging Forutsigbarhet Arbeidslinjen Offentlig og privat sektor Ny tariffrunde ??

6 «Arbeidskraften herfra til evigheten» - utfordringer og muligheter Beholde og rekruttere Ledelse Arbeidstid ( skolen) Heltid/deltid IA-temaene Sosial dumping Innovasjon og utvikling

7 «Arbeidskraften herfra til evigheten» - utfordringer og muligheter Beholde og rekruttere Ledelse Arbeidstid ( skolen) Heltid/deltid IA-temaene Sosial dumping Innovasjon og utvikling

8

9 Aldersfordeling blant sysselsatte i kommunene KS/PAI 2010

10 Mål for innsatsområdet: rekruttere unge til kommunerelevant utdanning rekruttere unge og nyutdannede som medarbeidere i kommunal sektor Beholde og rekruttere! EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING Rekruttere unge og nyutdannede

11 Lærekontrakter - en jobb å gjøre Privat sektor78 % Kommuner 17 % Fylkeskommuner2 % Stat3 % Tilsettinger - en jobb å gjøre Helsefagarbeidere Foreløpige tall Utdanningsdirektoratet oktober 2011

12 Andel «ufaglærte» innen P&O og oppvekst KS/PAI 2010

13

14 «Arbeidskraften herfra til evigheten» - utfordringer og muligheter Beholde og rekruttere Ledelse Arbeidstid ( skolen) Heltid/deltid IA-temaene Sosial dumping Innovasjon og utvikling

15 Vi vet at ledelse er viktig... For å oppnå gode resultater i kommunene I utøvelsen av arbeidsgiverrollen og i å utvikle en god arbeidsgiverpolitikk For å bygge kommunenes omdømme For å sikre omstilling, nyskaping og innovasjon For å rekruttere og utvikle kompetanse i kommunene

16 Ledelsesarbeidet i KS Ledelsesarbeidet i KS skjer langs to hovedakser: 1.Utviklingsarbeid – bistå kommunene i å utvikle godt lederskap og ivareta og utvikle arbeidsgiverrollen 2.Interessepolitisk arbeid – arbeide for gode rammebetingelser for ledelse i kommunene og sørge for forståelse av å lede i folkevalgt styrte kommuner

17 «Arbeidskraften herfra til evigheten» - utfordringer og muligheter Beholde og rekruttere Ledelse Arbeidstid ( skolen) Heltid/deltid IA-temaene Sosial dumping Innovasjon og utvikling

18 «Arbeidskraften herfra til evigheten» - utfordringer og muligheter Beholde og rekruttere Ledelse Arbeidstid ( skolen) Heltid/deltid IA-temaene Sosial dumping Innovasjon og utvikling

19 Kjønnsfordeling blant ansatte i kommunene KS/PAI 2010

20 Frivillig deltid Lovbestemt rett til redusert arbeidstid Ønske om deltid Graderte sykemeldinger Seniortiltak, pensjonsreform Delvis ufør Tilrettelegging for redusert funksjonsevne Deltid avler deltid!

21 Mange jobber deltid 52 pst totalt i sektoren 69 pst i pleie- og omsorg Høyest andel deltid blant ansatte under 30 år!

22 Vi trenger flere som jobber mer! Betydelig økning i antall eldre Andel eldre av befolkningen totalt øker Økning yngre brukere av omsorgstjenester

23 Nye signaler

24 Virkemidler Alternative måter å organisere arbeidstiden Mer helgearbeid Alle må bidra –Arbeidsgiver –Tillitsvalgte/arbeidstakerorganisasjonene –Arbeidstaker heltidsansatte/deltidsansatte

25 Ny kunnskap på vei…. Ny Fou: “Hvilke muligheter har kommunene til å tilby mer heltid?” Fafo, februar 2012 ADs forsøksmidler for å redusere ufrivillig deltid 2011-2013 “Saman om ein betre kommune” KRD 2012-2015

26 «Arbeidskraften herfra til evigheten» - utfordringer og muligheter Beholde og rekruttere Ledelse Arbeidstid ( skolen) Heltid/deltid IA-temaene Sosial dumping Innovasjon og utvikling

27 «Arbeidskraften herfra til evigheten» - utfordringer og muligheter Beholde og rekruttere Ledelse Arbeidstid ( skolen) Heltid/deltid IA-temaene Sosial dumping Innovasjon og utvikling

28 «Arbeidskraften herfra til evigheten» - utfordringer og muligheter Beholde og rekruttere Ledelse Arbeidstid ( skolen) Heltid/deltid IA-temaene Sosial dumping Innovasjon og utvikling

29 Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft To hovedutfordringer


Laste ned ppt "KS – de største arbeidsgiverutfordringene Per Kristian Sundnes Områdedirektør KS Arbeidsliv 9.11.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google