Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etterutdanning Lillehammer barnehage - HIO høst 2000 - Vibeke Bjarnø Innvandrere, hverdagsliv og sosial integrering Mestrer du møtet/ samarbeidet med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etterutdanning Lillehammer barnehage - HIO høst 2000 - Vibeke Bjarnø Innvandrere, hverdagsliv og sosial integrering Mestrer du møtet/ samarbeidet med."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Etterutdanning Lillehammer barnehage - HIO høst 2000 - Vibeke Bjarnø Innvandrere, hverdagsliv og sosial integrering Mestrer du møtet/ samarbeidet med foreldre fra andre kulturer? Samarbeid: barnehage - hjem

3 Etterutdanning Lillehammer barnehage - HIO høst 2000 - Vibeke Bjarnø Mitt vitenskapssyn - ståsted medfødt versus tillært alt lært er kulturelt, mens alt medfødt er naturlig det beskrivende kulturbegrepet - vi sosialiseres inn i en kultur

4 Etterutdanning Lillehammer barnehage - HIO høst 2000 - Vibeke Bjarnø Egen kultur i flerkulturelt foreldresamarbeid Viktig å være bevisst våre usynlige kulturelle verdier

5 Etterutdanning Lillehammer barnehage - HIO høst 2000 - Vibeke Bjarnø Om forvaltning av utilgjengelighet hverdagslivets transaksjoner usynlige samværstrekk kontaktavgrensning kjønnsroller

6 Etterutdanning Lillehammer barnehage - HIO høst 2000 - Vibeke Bjarnø Tilgjengelighet/utilgjengelighet en åpenhet for videre å ta opp kommunikasjon å formidle at en slik åpenhet ikke er tilstede hvordan viser vi tilgjengelighet/utilgjengelighet?

7 Etterutdanning Lillehammer barnehage - HIO høst 2000 - Vibeke Bjarnø for korrekt tolkning… romslige forhold for feiltolkninger nødvendig med en viss utilgjengelighet nøytrale møtesteder utdypet situasjonsforståelse

8 Etterutdanning Lillehammer barnehage - HIO høst 2000 - Vibeke Bjarnø Definisjoner sosiale relasjoner: – "Stabile samhandlingsforhold mellom to eller flere personer " sosial samhandling: – "Vekselsvirkning og gjensidig påvirkning mellom personer som kommuniserer "

9 Etterutdanning Lillehammer barnehage - HIO høst 2000 - Vibeke Bjarnø Mark Granovetter "The strength of weak ties " "Styrken ved de svake bånd "

10 Etterutdanning Lillehammer barnehage - HIO høst 2000 - Vibeke Bjarnø Sterke sosiale relasjoner Svake sosiale relasjoner Skiller: tid og engasjement investert i relasjonen

11 Etterutdanning Lillehammer barnehage - HIO høst 2000 - Vibeke Bjarnø Dagens moderne samfunn - mangel på "TID " kan ikke ha mange sterke relasjoner –de sterke relasjonene ofte til de samme personene behov for svake relasjoner –informasjonsflyt –kompetanseutvikling

12 Etterutdanning Lillehammer barnehage - HIO høst 2000 - Vibeke Bjarnø foreldrestrategier - kulturell identitet betydningen identitetsoppbygning "tviholde på gammel identitet " "min opprinnelse har jeg lagt bak meg " "åpen og fleksibel strategi " familiemedlemmer i utakt

13 Etterutdanning Lillehammer barnehage - HIO høst 2000 - Vibeke Bjarnø I flerkuturelle sammnehenger: behov for samhandling og kommunikasjon mellom ulike kulturer et utviklingsarbeid bør fremme dette behovet

14 Etterutdanning Lillehammer barnehage - HIO høst 2000 - Vibeke Bjarnø Muslimske mødre setter ord på nordmenns utilgjengelighetsmarkering Problemstilling –I hvilken grad er hverdagslivet en integrerende arena for muslimske mødre fra Pakistan og Marokko i det norske forstadsområdet Haugenstua?

15 Etterutdanning Lillehammer barnehage - HIO høst 2000 - Vibeke Bjarnø Familiens ulike roller Tradisjonelt samfunn "Den patrialkalske storfamilien " Moderne samfunn ”Den norske kjernefamilien ”

16 Etterutdanning Lillehammer barnehage - HIO høst 2000 - Vibeke Bjarnø Idelatyper Rendyrkede ytterpunkter for å tydeliggjøre poenger Ikke en gjenspeiling av virkeligheten I praksis blandinger av de ulike

17 Etterutdanning Lillehammer barnehage - HIO høst 2000 - Vibeke Bjarnø Idealtypisk beskrivelse av kvinneskikkelsene "Den innvidde" "Den involverte" "Den isolerte"

18 Etterutdanning Lillehammer barnehage - HIO høst 2000 - Vibeke Bjarnø Hva kan vi trekke med oss videre??? Store ulikheter, kan ikke kategorisere alle multietniske! Bevissthet om andre kulturers verdier - kulturkompetanse

19 Etterutdanning Lillehammer barnehage - HIO høst 2000 - Vibeke Bjarnø Ressursperspektivet på flerkulturelt foreldresamarbeid Kommunikasjonsteknikker i et ressursorientert perspektiv Holdninger til og syn på foreldre

20 Etterutdanning Lillehammer barnehage - HIO høst 2000 - Vibeke Bjarnø Paradigmeskifte Unngå belærende instruktiv form Lærere/pedagoger i endringsprosesser I et ressursperspektiv førsøker denb profesjonelle å se muligheter og positive egenskaper hos foreldre som kan bidra til løsninger

21 Etterutdanning Lillehammer barnehage - HIO høst 2000 - Vibeke Bjarnø Utfordringer for å sikre medvirkning Hvordan sikre reell medvirkning fra foreldrenes side? Hvordan sikre at alle typer foreldre får medvirke, ikke bare de ressurssterke? Kan barnehagen møte disse utfordringene? Hva med skolen?

22 Etterutdanning Lillehammer barnehage - HIO høst 2000 - Vibeke Bjarnø Diskuter: omsorg i et flerkulturelt perspektiv Hva slags foreldreomsorg kan man akseptere? Hvor går grensa? Hva setter grensa?


Laste ned ppt "Etterutdanning Lillehammer barnehage - HIO høst 2000 - Vibeke Bjarnø Innvandrere, hverdagsliv og sosial integrering Mestrer du møtet/ samarbeidet med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google