Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjonssenteret

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjonssenteret"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjonssenteret
Drammen 04/ v/Süleyman Günenc Avd. leder for Språktjenester v/ Introduksjonssenteret Introduksjonssenteret i Drammen Kommune

2 ”Tverrkulturell kommunikasjon”
Presentasjon av Introduksjonssenteret - hvem er vi? Hva jobber vi med? Kultur og kommunikasjon Tverrkulturell kommunikasjon Hva er kultur Kulturelle briller Hva er kommunikasjon? Hvordan kommunisere? Vellykket kommunikasjon? Kommunisere - Fasit? Finnes ikke – forståelse av den andre Kontekst - den historiske og den samtidige Sosialiseringsprosessen Verdier – normer – uskrevne lover og regler Språk og/kontra virkelighetsoppfatning Referanserammer for kommunikasjon – prinsipper Hva er universelt og hva er avhengig av kultur? Drammen–

3 Introduksjonssenteret Etablering, kvalifisering og Arbeid
DRAMMEN KOMMUNE Introduksjonssenteret Virksomhetsleder: EKA Etablering, kvalifisering og Arbeid Avdelingsleder Grunnskole Spesialunder- visning Avdelingsleder Norskopplæring Avdelingsleder Språktjenester Avdelingsleder Drift: Økonomi og merkantil Avdelingsleder Introduksjonsprogram Undervisning: norsk, ANO, samf, diverse kurs Kurs, prosjekter, utviklingsarbeid Tolking og oversetting internt og eksternt Arbeid med mangfold og inkludering / Integrering

4 ”Tverrkulturell kommunikasjon”
Hvordan danner vi våre meninger? Hvordan vet vi om uskrevne lover og regler i samfunnet? Hvordan vet vi hva som er normal/ikke normal, akseptert/ikke akseptert, moralsk/ikke moralsk osv? Hvordan oppdrar vi barn? Hva er ”stat” for oss? Hva er familie for oss? Hvordan tolker vi hverandres kroppsspråk? Hvordan bearbeider vi informasjon? Hva er grunnlaget for våre forventninger fra andre? Hva er språkets rolle i alt dette?

5 Kommunikasjonsskipet Titanic
språk klær utseende gestik. mimikker oppdragelse utdanning tro sannheter uskrevne l og reg. oppfatninger jus tenkemåte tradisjoner historie logikk verdensbilde moral verdier

6

7 Tverrkulturell kommunikasjon
" Kultur er den komplekse helhet som består av kunnskaper, trosformer, kunst, moral, jus, og skikker, foruten alle de øvrige ferdigheter og vaner et menneske har tilegnet seg som medlem av et samfunn og som individ. Alt dette overføres og vedlikeholdes gjennom kommunikasjon.”

8 Tverrkulturell kommunikasjon
Vi er et produkt av det samfunnet vi er vokst opp i (delvis) Vi er et resultat av den barneoppdragelsen/oppveksten vi har fått Det som er rett og galt, normer og uskrevne regler er innlært Alt vi lærer gjennom oppveksten blir en del av vår identitet Landets / samfunnets historie spiller en viktig rolle i utforming av normer

9 Tverrkulturell kommunikasjon
Hva er kommunikasjon? Hva kjennetegner en vellykket kommunikasjon? Kommunisere - Fasit? Hva er kontekst? Hva er tverrkulturell kommunikasjon?

10 Tverrkulturell kommunikasjon
Psykologi Antropologi Lingvistikk Tverrkulturell kommunikasjon Sosiologi Pedagogikk

11 Tverrkulturell kommunikasjon
Prinsipper: 1) Virkelighetsoppfatning Gjøre budskapet forståelig og relevant ut ifra mottakerens virkelighetsbilde 2) Kommunikasjon Forståelse av hva kommunikasjon er sammenlikne diverse kontekster gjøre dem oppmerksomme overfor norske mønstre

12 Tverrkulturell kommunikasjon
Prinsipper 3) Tankegang Hva bringer mottakeren med seg av oppfatninger om samfunnet og verdier? 4) Identifisering i mest mulig grad trekke paralleller til kjente situasjoner. 5) Selvfølelse Mottakeren bør trekkes inn i samtalen/diskusjonen slik at deres livserfaring og oppfatninger blir verdsatt. Læringen skjer først når mottakerens selvfølelse blir ivaretatt. Å være i forsvarsposisjon hindrer læring.

13 Tverrkulturell kommunikasjon
Oppgave: Hvordan kan du bruke disse prinsippene i ditt daglige arbeid? Er det noen situasjoner hvor du ikke kan ta i bruk disse prinsippene?

14 Tverrkulturell kommunikasjon
Hva er universelt og hva er avhengig av kultur? Er det noen identifiserbare kjennetegn til forskjellige kulturer? Kan man gruppere kulturene under hovedkategorier mht kommunikasjon/forståelse/læring?

15 Tverrkulturell kommunikasjon
V- Alder er visdom og de eldre er de viktigste J- Barna er fremtiden, og barna er de viktigste V- Hvert enkelt menneske har klart definerte roller J- Hvert enkelt menneske må skape sin egen rolle V- Familiens og gruppas meninger er viktigst J- Det er positivt å være kritisk og å ha egne tanker og meninger

16 Tverrkulturell kommunikasjon
V- Barna skal være lydige. De voksne bestemmer J- Dialog og forhandlinger er viktig V- Foreldrene setter få grenser for de små barna J- Foreldrene setter mange grenser for de små barna V- Eldre barn har mange grenser J- Eldre barn får ta egne valg og må være selvstendige

17 V- Skarpt skille mellom god og dårlig
J- Mange nyanser V- Skam og ære betyr mye J- Skyld og samvittighet betyr mye V- Det er viktig hva familien og samfunnet synes om meg og det jeg gjør J- Det er viktig hva jeg selv synes om meg og det jeg gjør

18 Kommunikasjonsnøkkel The Lewis Cross Cultural Communication Model

19 Kommunikasjonsnøkkel The Lewis Cross Cultural Communication Model

20


Laste ned ppt "Introduksjonssenteret"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google