Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Jeg kan, jeg vil, hjelp meg å få det til..”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Jeg kan, jeg vil, hjelp meg å få det til..”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Jeg kan, jeg vil, hjelp meg å få det til..”
Hvordan kan vi sette grenser for barnet? Hvordan kan vi hjelpe barnet til mest mulig selvstendighet og mestring? Siv Try Bakke, mammaen til Torbjørn 7 år og Barnevernspedagog og familieterapeut, Familieveileder i Fredrikstad kommune

2 Hei!

3 Foreldrerollen til sårbare barn
Terapeut eller omsorgsperson Tilknytning, tilhørighet og fellesskap Hjemmet og familien som en buffer – Du er bra nok som du er Hva er familiens oppgave i dagens samfunn?

4 Sentrale utviklingsoppgaver hos barnet og foreldrevner 0-6 år
Tilknytning til omsorgspersoner, utforske verden, språkutvikling, å være en egen person, mentalisering, selvkontroll og lydighet, samarbeidsevne Foreldreevne/oppgave: Trygg base, lydhørhet, forutsigbarhet og tilgjengelighet Utviklende lek, språklig kommunikasjon, oppmuntre rollelek, oppmuntring, belønning, respekt for barnet, tydelige grenser, støtte vennekontakt

5 Sentrale utviklingsoppgaver hos barnet og foreldrevner 7-12 år
Skoletilpasning, skoleprestasjoner, positivt selvbilde, å komme overens med venner(sosial kompetanse), regelstyrt oppbygging Foreldreevne: Oppmuntring, aktiv deltagende og «overvåkning», støtte barnet ut fra barnets forutsetninger, åpen kommunikasjon, aksepterende, støttende, forbilde Hentet fra Broberg, Almqvist og Tjus 2003

6 Om grenser Grensesetting – å ramme inn barnet All grensesetting forutsetter god relasjon mellom barnet og den voksne Forutsigbarhet og struktur - Daglig livets rutiner og struktur hjelper barnet til indre struktur

7 Grenser - fortsetter Prioriter - hva er viktig og hva er nødvendig
- Hva er unødvendig Vi må velge ut hva vi skal jobbe med - ikke mange endringsprosjekter på en gang Vi lærer mer igjennom positiv tilbakemelding på det vi gjør bra enn av tilbakemelding på hva vi ikke skal gjøre Det vi setter fokus på får vi mer av…

8 Grenser fortsetter All adferd læres - Vær tydelig på hvilken adferd du ønsker - gi barnet en alternativ til den adferden du ikke ønsker Grenser må være forutsigbare for barnet Tydeliggjør for barnet i forkant av nye situasjoner Å være sin egen person – utprøvning som en del av barnets utvikling Eksempelets makt

9 Mestring og selvstendighet
Godt selvbilde bidrar til motstandsdyktige barn (Gjærum, Grøholt og Sommerscild, 98) Selvbilde og selvtilitt Hvordan hjelpe barna våre til et godt selvbilde

10 Torbjørn har lært å sykle

11 Mestring og selvstendighet
Alle ferdigheter må læres – Deles inn mindre trinn Hvordan lære nye ferdigheter når den indre motivasjonen mangler Hvilken ferdigheter er det viktig at barnet kan? Hva er viktig for barnet? Og opplever vi som foreldre at er viktig

12 Å bestemme selv

13 Mestring og selvstendighet
Mestring – En grunnsten i utviklingen Stillasebygging – Hva skal til for at barnet skal mestre? Hvordan kan vi tilrettelegg for mestring og selvstendighet

14 Mestring og selvstendighet

15 Mestring og selvstendighet

16 Mestring og selvstendighet
Hjelpe barnet til mestring igjennom tilrettelegging av omgivelsene I hvilke omgivelser kan barnet få til mestring? Og hvilken situasjoner kan vi unngå ALLE BARN TRENGER EN HEIJA GJENG!

17 På toppen av verden!

18 Gi barnet kjærlighet, mer kjærlighet og enda mer kjærlighet så kommer fornuften av seg selv
Astrid Lindgren


Laste ned ppt "”Jeg kan, jeg vil, hjelp meg å få det til..”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google