Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hønefoss politistasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hønefoss politistasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hønefoss politistasjon
Vesleveien familiebarnehage ”Den vanskelige foreldrerollen” Pfb. Lill Heidi Tinholt Forebyggende Hønefoss politistasjon

2 Tema Foreldrerollen Kommunikasjon Grenser Konsekvenser
Hønefoss politistasjon Tema Foreldrerollen Kommunikasjon Grenser Konsekvenser Trygge tydelige voksne

3 Hønefoss politistasjon
VIST OMSORG HATT EN GOD SAMTALE BARN BLITT SETT LYTTET TIL GITT POSITIV TILBAKEMELDING SETT I ØYNENE

4 Foreldrerollen At barna føler seg forstått
Hønefoss politistasjon Foreldrerollen At barna føler seg forstått Vurderer dere som kompetente rådgivere i livet At barna merker at mor og far følger skolearbeidet med interesse Deltar i felles fritidsaktiviteter Opplever familieklimaet som samarbeidende og harmonisk Føler seg aktet som person av mor og far (Dette gjør barna mindre sårbare i forhold til alle typer rusmidler)

5 Curling foreldre Ivrige etter å legge alt tilrete
Hønefoss politistasjon Curling foreldre Ivrige etter å legge alt tilrete Ved hver minste motstand ordner vi opp Når skal de lære å stå på egne bein… Hva skjer ved skillsmisser Skal vi voksne være kamerater/venninner og legge oss på deres nivå og være ”kule” eller skal vi være VOKSNE

6 Kommunikasjon Hvordan er kommunikasjonen hjemme En munn to ører
Hønefoss politistasjon Kommunikasjon Hvordan er kommunikasjonen hjemme En munn to ører Barn vil fortelle når de er klare – sett av tid der og da Sett av tid til å snakke samme, viktigere jo eldre barna blir Se på barnet når dere snakker – lær dem å ha øyekontakt Fungerer dette i den alderen dere har barn kan videreføres Ta ansvar for egne frustrasjoner Hvordan snakker de voksne sammen / tema

7 Kommunikasjon Vær der og lytt når barna viser følelser
Hønefoss politistasjon Kommunikasjon Vær der og lytt når barna viser følelser Se og anerkjenn barnet for å skape trygghet Unngå kritikk og angre Si unnskyld 1 negativ – 5 positive Bruk JEG – budskap Hva er det som skaper problemer Hvilke følelser vekker det i meg Hvilke konsekvenser får dette for meg Jeg hører hva du sier……jeg forstår at……

8 Grenser Mer opptatt av hva de skal gjøre enn hva de gjør galt
Hønefoss politistasjon Grenser Mer opptatt av hva de skal gjøre enn hva de gjør galt For de miste barna betyr ros mye – gjør ofte som foreldrene sier og forsøker å oppnå dette Når skal man begynne med grensesetting? Hva er det viktig å ha grenser for? Hva er viktig for dere som familie? Skal man jobbe med ”alt” på en gang? Viktig at de tidlig lærer at det finnes grenser Mange ungdommer som sliter sier de savnet grenser hjemme DERE SOM BESTEMMER

9 Holdninger Verdier Normer
Hønefoss politistasjon Holdninger Verdier Normer Barn videreutvikler det de har lært hjemme og som de tror er rett oppførsel Dere er de viktigste ROLLEMODELLENE HOLDNINGSBÆRERNE

10 Hva tenker dere fremover i forhold til
Hønefoss politistasjon Hva tenker dere fremover i forhold til Bilbelte Fartsgenser Alkohol Illegale rusmidler Sex Innetider Hvordan omtales politiet hjemme Hvordan omtales naboer Aldersgrense på film / spill

11 Forebygging Hønefoss politistasjon
Barnehage, skole, politi og andre klarer ikke å forebygge alene Forebygging må starte på laveste omsorgsnivå – I HJEMMET – for at vi skal lykkes Barn kommer uten bruksanvisning – ikke mangel på velmenende råd Vil man endre barnas atferd må man først endre sin egen Ikke gå inn i forhandlinger med barna der de ikke har noe de skulle ha sagt

12 Konsekvenser Hønefoss politistasjon
Finnes det konsekvenser hjemme hos dere i dag? Avtalt på forhånd – eller satt i full frustrasjon? Er de gjennomførbare? Føles som en konsekvens De voksne som har ansvar for barna på fritiden må bli enige om hvilke konsekvenser som finnes og de må brukes LIKT av begge parter Hos ungdom ser vi at hos skilte foreldre er dette vanskelig Vanskelig med konsekvenser for de er så lite sammen med barna Være bedre enn den andre

13 Hvordan møte de som tar kontakt
Hønefoss politistasjon Hvordan møte de som tar kontakt Hva om barnehagen tar kontakt og konfrontere dere som foreldre med noe angående deres barn? Etter hvert skolen Vil bare BARNETS BESTE ser de mange timer i løpet av en dag Jo tidligere man klarer å fange opp gryende problematferd jo lettere er det å gjøre noe med det Ikke innta ”det er ikke noe galt med mitt barn”-holdning

14 Hønefoss politistasjon
Problem hjemme Dere som familie som eier det – dere må selv definere dem og ta kontakt med hjelpeapparatet dersom de ikke har fanget det opp Ulikt fra familie til familie

15 Hva gjør vi med DE ANDRE BARNA?
Hønefoss politistasjon Hva gjør vi med DE ANDRE BARNA? Hvordan kan vi hjelpe dem Er vi villige til å si fra om vi ser at de utsettes for noe – overgrep Barn i sorg

16 Råd på veien Styrke fellesskapet mellom foreldrene
Hønefoss politistasjon Råd på veien Styrke fellesskapet mellom foreldrene Styrke foreldrenes autoritet til å sette grenser TID – bruk tid sammen med barna deres Bruk årene til å få de godt etablert i en FRITIDSAKTIVITET Viktig at de opplever minst en ting de MESTRER Knytt kontakt med ANDRE FORELDRE Være EDRULIGE TYDELIGE ROLLEMODELLER Bli kjent med andre foreldre – felles grenser – unngå ”alle andre får lov”

17 og husk at det er dere som bestemmer! Lykke til 
Hønefoss politistasjon Hold det gående og husk at det er dere som bestemmer! Lykke til  Takk for oppmerksomheten.


Laste ned ppt "Hønefoss politistasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google