Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alta «Framtidens» barnehage – en organisasjon i endring?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alta «Framtidens» barnehage – en organisasjon i endring?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Alta «Framtidens» barnehage – en organisasjon i endring?
Vibeke M. Mostad

2 Forventninger til dagen:
Bli kjent med nye krav til barnehagen som organisasjon Hvordan skape entusiasme for endring i barnehagen God ledelse av endringsprosesser Hvordan få alle med på utvikling i barnehagen Bli kjent med de nye kravene til barnehagen som organisasjon Hvordan får du med alle på utvikling av barnehagen Sunniva Vinje Kloed

3 Bli kjent med de nye kravene til barnehagen som organisasjon
Framtidens barnehage? Bli kjent med de nye kravene til barnehagen som organisasjon Hvordan skape entusiasme for endring i barnehagen God ledelse av endringsprosesser Hvordan får du med alle på utvikling av barnehagen Sunniva Vinje Kloed

4 «Produkt» perspektiv /effekt
Strukturperspektiv Prosessperspektiv «Produkt» perspektiv /effekt

5 Dere skaper den hver eneste dag!
Så den som best kan svare på hvordan framtidens barnehage blir er DERE! Dere skaper den hver eneste dag!

6 «Framtidens barnehage»
Stortingsmelding 24 «Framtidens barnehage»

7 Stortingsmelding 24 Framtidens barnehage

8 Stortingsmelding 24 Framtidens barnehage

9 «Framtidens barnehage er støpeskjeen for framtidens Norge……

10 Stortingsmelding 24 sier noe om:

11 Bemanning

12 Gruppestørrelser

13 Forskning Langsiktig Her og nå effekt Barnas stemme

14 Fortsatt mangfold i barnehagekultur

15 Fortsatt mangfold i barnehagekultur
Barnehagens egenart?

16 Fagkompetanse

17 Stortingsmelding 24 Stortingsmelding 41

18 (prosessperspektivet)
Stortingsmelding 24 (strukturperspektivet) Stortingsmelding 41 (prosessperspektivet)

19 Dokumentasjon Pedagogisk dokumentasjon Kompetanseheving - utenfra - Innenfor

20 «Produktkvalitet» /effekt
Strukturkvalitet Prosesskvalitet «Produktkvalitet» /effekt

21 Eksempler på struktur kvalitet:
Budsjett Årsplan Månedsplaner/ukeplaner Vaktlister Daglige rutiner M.m.

22 God strukturkvalitet fremmer nødvendigvis ikke god prosesskvalitet.
Prosesskvalitet får vi når svarer på HVORFOR vi gjør som vi gjør

23 Eksempler på prosess kvalitet:
Måltid Garderoben Overganger Stellebordet

24 Eksempler på prosess kvalitet:
Språk Helse Kultur Tall og rom Relasjoner Foreldresamarbeid

25 Standarder i barnehagen:
Voksenadferd

26 Å få strukturkvaliteten til å fremme prosesskvalitet avhenger av:
Pedagogisk ledelse Endringsledelse Endringsvilje i personalet

27 Barnehagens utfordring:
Kompetanseutvikling gjennom refleksjon Barnehagen som en lærende organisasjon

28 Hvordan møter barnehagene nye utfordringer?
Hvor kommer «nye utfordringer» fra?

29

30 Refleksjon

31 Aktør eller Brikke?

32 Refleksjon

33 Hvem er subjekt i endringsprosessen?

34 Refleksjon

35

36

37

38 Vibeke Mostad, Knut Stranden Stiftelsen IMTEC
. Fornye Foredle DELTA-modellen Forbedre Oktober 2013 Vibeke Mostad, Knut Stranden Stiftelsen IMTEC

39 Taus kunnskap «Glemt» kunnskap Intuitiv kunnskap
VISJON HANDLING Menneskesyn Læringssyn MÅL Praksis Forskning/ Teori Refleksjon teori Taus kunnskap «Glemt» kunnskap Intuitiv kunnskap

40 Konseptuell refleksjon
Teoretisk refleksjon Metarefleksjon Hypotetisk refleksjon Affektiv refleksjon Konseptuell refleksjon

41 Hvordan driver dere refleksjon i din barnehage?

42 Hvordan driver du endringsarbeid i dag?
Refleksjon: Hvordan driver du endringsarbeid i dag?

43

44

45

46 For en lærende organisasjon blir det viktig å komme fram til en felles beskrivelse av virksomhetens:
Innhold mål akseptert adferd.

47 For å kunne sette i gang et endringsarbeid eller en utviklingsprosess, kreves en felles beskrivelse av «hvor vi er» og «hvor vi skal»

48 Felles beskrivelse av nå-situasjonen
En lærende organisasjon erkjenner at det finnes mange måter å beskrive virkeligheten på –

49 Felles beskrivelse av nå-situasjonen
En lærende organisasjon erkjenner at det finnes mange måter å beskrive virkeligheten på – og at alle beskrivelsene er like riktige.

50 Hvordan komme fram til en felles beskrivelse av nå situasjonen?

51 (Utdanningsdirektortets hjemmesider, PULS o.l.)
Observasjon Kartleggingsverktøy (Utdanningsdirektortets hjemmesider, PULS o.l.) Eksempler (Det er også mulig å benytte Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse for barnehagen, Barnehage PULS e.l..) (Det er også mulig å benytte Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse for barnehagen, Barnehage PULS e.l..) (Det er også mulig å benytte Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse for barnehagen, Barnehage PULS e.l..)

52 For å kunne sette i gang et endringsarbeid eller en utviklingsprosess, kreves en felles beskrivelse av «hvor vi er» og «hvor vi skal»

53

54 Vibeke Mostad, Knut Stranden Stiftelsen IMTEC
. Fornye Foredle DELTA-modellen Forbedre Oktober 2013 Vibeke Mostad, Knut Stranden Stiftelsen IMTEC

55 Innhold og organisering Prosesser og Struktur
Gammel arbeidsoperasjon – ny organisering Stiftelsen IMTEC

56 Barnehagen en didaktisk organisasjon

57 Ønsket situasjon Stiftelsen IMTEC

58 VALG AV FORBEDRINGSOMRÅDE(R)
NÅ-SITUASJON – ØNSKET SITUASJON Stiftelsen IMTEC

59 VALG AV FORBEDRINGSOMRÅDE(R)
NÅ-SITUASJON – ØNSKET SITUASJON IDEMYLDRING IDEVURDERING PLANER TRINN/TEAMPLANER INDIVIDUELLE HANDLINGER Stiftelsen IMTEC

60 De tre overlappende fasene i en utviklingsprosess( M. Miles e.a. 1987)
INSTITUSJO- NALISERING IMPLEMEN- TERING INITIERING TID Stiftelsen IMTEC

61 Fasene med resultater Resultater TID INSTITUSJO- NALISERING IMPLEMEN-
TERING INITIERING TID Stiftelsen IMTEC

62

63 Medvirkning og reell påvirkning

64 Påvirkning Medvirkning Medskapning

65 Refleksjonsarbeid – PROFESJONSUTVIKLING
Forstår «Eksformasjon» Hører Skaper mening «Eksformasjon» «Eksformasjon» Hjerneforskning av Chris Argyris MENINGSBÆRENDE INFORMASJON

66

67

68 Kollektive forsvarsmekanismer Fortellinger, myter Ritualer Språk
Struktur Ressurser Regelsystem Mål Arbeidsmetoder Organisasjon mm… Formell (synlig) del av organisationen Praksis Holdninger Normer Vurderinger Usynlig regelsystem Kollektive forsvarsmekanismer Fortellinger, myter Ritualer Språk Helter, helgener Uformell (skjult) del av organisjonen Hvordan er det med læreres holdning til egen læring? Finnes noen kodebærere som er viktige for kulturutvikling Noen barn er avhengige av ritualer Erik Groth, 2010 Deaember 2011 © IMTEC

69 Sjef Leder Struktur Ressurser Regelsystem Mål Arbeidsmetoder
Organisasjon mm… Formell (synlig) del av organisationen Sjef Praksis Holdninger Normer Vurderinger Usynlig regelsystem Kollektive forsvarsmekanismer Fortellinger, myter Ritualer Språk Helter, helgener Uformell (skjult) del av organisjonen Leder Hvordan er det med læreres holdning til egen læring? Finnes noen kodebærere som er viktige for kulturutvikling Noen barn er avhengige av ritualer Voss 9.desember 2011 © IMTEC

70 Uformell leder?

71 Makt og «kraft» Makt og tillit

72 Ledelse makt kraft

73

74 Vibeke M. Mostad, Stiftelsen IMTEC
(Geir Kaufmann) Vibeke M. Mostad, Stiftelsen IMTEC

75 «Framtidens barnehage er støpeskjeen for framtidens Norge……

76 9 av 10 barn i førskolealder tilbringer dagene sine i barnehagen
97% av barna våre går i barnehagen Fler og fler fra de er 8 måneder – Livslang læring

77 Barnehagen er den viktigste barndomsarena ved siden av hjemmet

78 «Det som skjer i barnehagene i dag, vil forme det som skjer i landet i framtiden

79 «Det burde gjøre alle interessert i hva som skjer i, om og med barnehagene»

80 «Da må JEG kunne ordsette og begrunne hvorfor jeg gjør som jeg gjør!»

81 «Det er små føtter som tar størst skritt»
Bli kjent med de nye kravene til barnehagen som organisasjon Hvordan skape entusiasme for endring i barnehagen God ledelse av endringsprosesser Hvordan får du med alle på utvikling av barnehagen Sunniva Vinje Kloed

82 Hvilke forventninger ble innfridd?:
Bli kjent med nye krav til barnehagen som organisasjon Hvordan skape entusiasme for endring i barnehagen God ledelse av endringsprosesser Hvordan få alle med på utvikling i barnehagen Bli kjent med de nye kravene til barnehagen som organisasjon Hvordan får du med alle på utvikling av barnehagen Sunniva Vinje Kloed

83 Bli kjent med de nye kravene til barnehagen som organisasjon
Hvor i din organisasjon ønsker du å øke kvaliteten på tjenestene? Hva vil det kreve av deg som leder? Hva vil du: Foredle Forbedre Fornye Bli kjent med de nye kravene til barnehagen som organisasjon Hvordan skape entusiasme for endring i barnehagen God ledelse av endringsprosesser Hvordan får du med alle på utvikling av barnehagen Sunniva Vinje Kloed


Laste ned ppt "Alta «Framtidens» barnehage – en organisasjon i endring?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google