Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systemisk tilnærming ved overgrep mot eldre - gjør den en forskjell?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systemisk tilnærming ved overgrep mot eldre - gjør den en forskjell?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Systemisk tilnærming ved overgrep mot eldre - gjør den en forskjell?
Aina Frydenlund Østensjø familiekontor

2 Plan Presentasjon Systemisk perspektiv Systemisk tilnærming
Betydning for oss generelt og for arbeidet for å hjelpe voldsutsatte eldre Kart og navigasjonsutstyr Verktøy

3 Presentasjon Presentasjon Personale Familiekontoret Brukere

4 Systemteori Samlebegrep
Biologi, zoologi, mekanikk,fysikk, computerteknologi Grunnlag for familieterapimodeller Sett med begreper Homeostase, kybernetikk, feedbacksløyfer, struktur, hierarki, sirkulære/lineære prosesser

5 Systemteori ..Kybernetikk
Å forstå et system Systemets deler og systemet som helhet Grunnlag for måter å se samhandling og menneskelige utfordringer - hirerarki, struktur, homeostase, feedbacksløyfer, kontekst , handlingsmuligheter Maturana,Bateson

6 Systemisk tilnærming hjelper oss
..å forstå hva som skjer i relasjoner … i kommunikasjon og samspill Og hvordan sosiale konstruksjoner preger vår opplevelse av tilværelsen og oss selv

7 Livsfaser Livet er som et broderi. Den første delen av vår tilmålte tid er som forsiden. Den neste delen av livet er som baksiden av broderiet. ..ikke så vakkert men den viser oss hvordan trådene henger sammen… (Schoppenhauer)

8 summeoppgave Tenk på sp.målene i et par minutter
Snu deg 2 min til sidemannen og del Hva anser du som ditt/dine system? På hvilke måter påvirker disse systemene deg og hvordan påvirker de deg? I hvilken grad og hvordan virker systemen inn på hverandre? Hvilket syst.avspeiler best din identitet ?

9 kommunikasjonsteori All atferd er kommunikasjon
Vi kommuniserer på flere nivåer,- innhold og metaaspekt(relasjonsaspekt) Metakommunikasjon Språkets betydning

10 Sosiale konstruksjoner
Hvilke normer og ideer har vi med oss i møte med ”våre” klienter/familier ? Hvilke skapte sannheter preger vårt perspektiv og derved våre handlinger ?

11 systemisk og relasjonelt ståsted
Alle virkelighetsbeskrivelser oppfattes som like verdifulle, samspill og gjensidig påvirkning er i fokus, klientene er eksperter på seg selv og klient og terapeut samarbeider om å finne nyttige måter å arbeide på. Terapeuten ”ikke viter”

12 I møte med Vold Vold som tema utfordrer denne holdningen
Terapeut kan ikke innta en ikke-vite posisjon

13 Hvilken betydning har dette for arbeid for voldsutsatte eldre?
Forstå destruktive samspill Endringspsykologi Muligheter for intervensjon – hva gjør jeg ?

14 Kart og navigasjonsutstyr
Systemperspektivet – brukermedvirkning Hva hindrer og fremmer endring ? Verktøy

15 Brukermedvirkning ?! Hva virker ? EST – empirisk støttet terapi
Medisinsk modell Samlebåndmodell Etikk Politiske føringer Behandlingsforskning

16 Kor Klient og resultatorientert terapi/perspektiv 3 virksomme faktorer
Sikre at dette blir lagt vekt på Verktøy, holdning, sikre feedback (Barry Duncan og Scott Miler : ”the heroic client”)

17 Hvordan ha med disse momentene i praksis ?
Effekt: Hvordan har klienten det med utgangspunkt i de viktigste dimensjonene assosiert med psykisk lidelse og sunnhet Relasjon: Klientens opplevelse av terapeut-klient relasjonen /samtalen

18 Forener klinisk praksis og evaluering
Behandleren får systematisk tilbakemelding på resultatet av behandlingen og klientens opplevelse av relasjonen Setter klientene og deres perspektiv i fokus Ansvarliggjør klientene for egen prosess

19 Verktøy Meg selv Ressursfokus/mobilisering(Løft)
Narrative intervensjoner (reformuleringer, identitetsbygging) Informasjon/psykoedukasjon nettverksmobilisering

20 Opprette tillit Identifisere mål/behov Motivasjon: ”Kunde”,
”klager” el ”beøkende” Følge K’s teori Forsterke forsterke

21 Fokus på effekt Hvem er kunden ? Hva vil han kjøpe?
På søk etter endringshistorier Søkelys på livets ulike arenaer

22 Tverretatlig samarbeid - Viktig
Helhetsperspektiv Unngår motarbeidelse Økt ansvar hos de enkelte Offentliggjøring virker kontrollerende

23 Tverretatlig samarbeid- utfordrende
Ulikt faglig ståsted Ulike rammebetingelser Ulikt fokus/mandat


Laste ned ppt "Systemisk tilnærming ved overgrep mot eldre - gjør den en forskjell?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google