Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endring av formidlingspraksis i samarbeid med skolen Tvangsgifte eller ekte kjærlighet? Museer som ressurs i Den kulturelle skolesekken Alta, 4. 2. 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endring av formidlingspraksis i samarbeid med skolen Tvangsgifte eller ekte kjærlighet? Museer som ressurs i Den kulturelle skolesekken Alta, 4. 2. 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endring av formidlingspraksis i samarbeid med skolen Tvangsgifte eller ekte kjærlighet? Museer som ressurs i Den kulturelle skolesekken Alta, 4. 2. 2008 Trondheim, 7. 2. 2008 Drammen, 11. 2. 2008 Eva D. Johansen

2 Tilbud i den kulturelle skolesekken 2003-2006 1.Museets utstillinger (faste og midlertidige) 2.Kulturminner 3.Temadager/ temauker

3 Utprøving av ulike metoder •omvisning i utstillingene og oppgaver •vandreutstillinger og aktiviteter •kulturminneområder og aktivitetsdager •lage utstillinger sammen med elever •filmfestival og filmverksted

4 Altasaken

5 Drageverksted

6 Steinalderdager

7 Tema: gamle dager Utstilling i et gjenreisningshus – vi lager utstilling sammen med skoleelever

8 Forskjeller og likheter mellom samer og nordmenn - et samarbeid mellom skole og museum

9 ”Jeg for min del tror ikke at det er så mange som har problemer med å akseptere samene i Alta. Men at de derimot har et problem med at Alta så altfor ofte forbindes med samer når Alta blir omtalt i media. Det fører til at folk utenfor Finnmark tror at folk som bor i Alta er samer, og at Alta først og fremst er en "same by". Jeg har personlig ikke noe i mot samene, men altså noe i mot at Alta skal bli lagt fram som om det er bare samer som bor her. Hvorfor ikke lære søringene hvordan det egentlig er? At Alta er en by med flest "norske" innbyggere?” #19#19 Anonym 27.01.2007

10 Mål for forståelse •Elevene vil bli bevisst og øke forståelsen av det de oppfatter som samisk og norsk. •Elevene vil få en forståelse av kulturelt mangfold. •Elevene vil få en forståelse av at kulturell forskjellighet har betydning, og at dette er en utfordring for forvaltning av land og vann på en rettferdig måte.

11 Utforsking 1. Fotooppgave: ”I Finnmark og i Alta bor både samer og nordmenn. Hvordan kan vi se/oppleve det i Finnmark? Fotografer et motiv du mener representerer det samiske og/eller det norske i Alta. Gi en kort begrunnelse for hvorfor du har valgt det aktuelle motivet.”

12 ”Vi valgte å ta bildet av en jente i bunad med brunost i hånda for å representere det typisk norske”.

13 ”Vi hadde bestemt oss for å ta bilde av noe samisk. Synes en samisk barnehage representerer det samiske i Alta”.

14 ”Jeg valgte motivet siden skoene ligner på toppen av en lavvo, en stjerne og en del forskjellige sko som kunne vært hvem som helst sine, altså er vi alle ett. Samer og nordmenn er ett.”

15 ”Jeg framsatte på en måte en påstand som jeg ville at publikum skulle vurdere: Er det samiske i Alta bare noe vi stiller ut? Eller er det vi stiller ut bare en del av det samiske i Alta?”

16 Læring for forståelse •Generative tema •Felles målsetting •Aktiviteter for forståelse •Evalueringer

17 Momenter for praksis •fokus på elevenes opplevelse og læring •felles mål for forståelse •kritisk valg av aktiviteter •lærer og museumspedagog er kollegaer •støtter oss på hverandres ulike kompetanser •overlapper hverandre og fordeler roller i prosess

18 Tilbud i den kulturelle skolesekken 2006 - •Høst: Steinalderdager (kulturarv, kulturvern) Samarbeid med: Alta ungdomsskole Alta videregående skole Høgskolen i Finnmark •Vår: Samer og nordmenn (kulturarv, visuell kunst) Utviklet i samarbeid med Alta ungdomsskole

19

20 Litteratur Blythe, Tina and ass. (1998): The teaching for understanding guide. Jossey-Bass, San Francisco. Gardner, Howard (2001): Disciplin og dannelse. Betydningen af det sande, det smukke og det gode. Nordisk Forlag A/S, København. Hooper-Greenhill, Eilean (2000): Museums and the Interpretation of Visual Culture. Routledge, London & New York eva.johansen@altamuseum.no www.alta.museum.no


Laste ned ppt "Endring av formidlingspraksis i samarbeid med skolen Tvangsgifte eller ekte kjærlighet? Museer som ressurs i Den kulturelle skolesekken Alta, 4. 2. 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google