Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LIKEVERD Bevar ditt hjerte!.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LIKEVERD Bevar ditt hjerte!."— Utskrift av presentasjonen:

1 LIKEVERD Bevar ditt hjerte!

2 Hva betyr likeverd for meg?
For meg er likeverd at for Gud er vi alle like mye verdt. Vi har en verdi i det at vi er et menneske, - ikke i hva vi er, hva vi gjør eller hvordan vi ser ut, men vi har en verdi i at vi er til.

3 Hva legger dere i begrepet LIKEVERD?
Det svaret skal vi komme frem til ved hjelp av en enkel og engasjerende metode, - som brukes en del innenfor helsevesenet, skole og næringsliv. NÅR DU SIER DET, - SÅ TENKER JEG: Del dine tanker med din sidemann… Hvis du ikke kommer på noe kan man sende ordet videre til neste runde..

4 Sånn gjør vi det: Hvert bord fungerer som en gruppe hvor poenget er å sammen belyse hva dere legger i begrepet LIKEVERD. Etter ca 15 minutter vil vi dele noen av refleksjonene med hverandre. En på gruppa noterer ned et par stikkord for å huske hva dere har kommet frem til i refleksjonene.

5 Oppsummering: Likeverd!

6 Gruppe 1: At alle har en rett til å bli respektert for sine meninger.
Kunne elske hverandre for det man er. At vi er likeverdige søsken og at vi er Guds barn. Vi må være flinke til å se våre fargede landsmenn som oss likeverdig. Likeverd er komplett respekt. Tenke som en vekt, vi har samme verdi som mennesker. Respekt , det gir trygghet mlm mennesker. Viktig å respektere andre slik at de kan respektere deg. At alle er like mye verdt uansett klær og hudfarge.

7 Gruppe 1 forts. Penger og status kan være skygger for likeverd. Men for Gud er vi alle like. Bevisstheten om at vi er likeverdig burde få konsekvenser for hvordan vi behandler våre medmennesker. Diskriminering av eldre, syke, barn- er ikke likeverd. Det ufødte liv er like mye verdt som det fødte. For å elske andre må man lære seg å elske seg selv. Jeg tenker på vrakpanten av en bil. Når du leverer en bil på vrakplassen får du bare vrakpanten; samme sum uansett om bilen er ny og dyr eller gammel.

8 Gruppe 2 Vi er like mye verdt overfor Gud.
At vi er like mye verdt for hverandre i samfunnet. Vanskelig i praksis. Vi verdsetter hverandre forskjellig ut fra status i samfunnet. Vi verdsetter hverandre ut fra evner, gaver, forutsetninger også i kristne sammenhenger. Likeverd er mangfold.

9 Gruppe 2 forts Selvbildet vårt påvirker hvordan definerer likeverd.
Likeverd – verdt den samme nåden Likeverd – alle er ønsket. Likeverd – krever individuell behandling. Likeverd er nestekjærlighet Likeverd betyr tilgivelse – skille mellom person og handling. Likeverd for Gud – et godt ståsted

10 Gruppe 3! Likeverd er hvordan vi behandler hverandre. Grenser
Likeverd er ikke at vi er like individer, men har ulike evner/behov. Å respektere hverandres egenart. Behandle folk individuelt , ulikt etter hva de trenger. Andres meninger like mye verdt som mine. Respekt.

11 Gruppe 4 Likeverd uansett utrustning, hudfarge, synlig og usynlig – samme verdi. Vi viser det ikke alltid i praksis. Ulike evner. Hvordan løfte hverandre opp: Gi hverandre ros, og ta imot ros. Se og bli sett. Motvirke janteloven Bruke de gaver vi har fått.

12 Gruppe 4 forts. Vi er redd for å stikke oss frem Våre krav og fokus skygger for egenverdet. Vi måler hverandre etter prestasjoner. Vår verdi i Guds øyne står alltid fast. Likeverd er tilgivelse Likeverd er mangfold Likeverd er like rettigheter.

13 Gruppe 5! Likeverd er å bry oss om de som er utenfor; et smil, vennlige ord. Unge og gamle – like mye verdt. Vi er alle skapt i Guds bild. Oppmuntre hverandre når noen faller. Ikke rangere mennesker. Ikke gjøre forskjell på folk. Hjelpe hverandre – ”booste” selvtilliten til andre. Menneskerettighetene: Alle burde ha like rettigheter , uansett kjønn, legning, uansett nasjonalitet Gjensidig respekt Respektere menneskeverdet.

14 Du skal elske din neste som deg selv!
For å like andre, synes at andre er mye verdt, - ja da må vi faktisk begynne med å like oss selv: Kunne si til oss selv : Jeg er glad i deg! Jeg er verdifull! Gud mener jeg er et mesterverk skapt i hans bilde 

15 Sluttord: Esekiel: «Se, jeg gir dere et nytt hjerte»,
Jesus sier: «Se, jeg gjør alle ting nye». Han har sagt vi skal bevare vårt hjerte fremfor alt vi bevarer, for alt liv går ut fra det! Det finnes en som ønsker å våke over våre hjerter, men vi må slippe ham til.


Laste ned ppt "LIKEVERD Bevar ditt hjerte!."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google