Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytteverdien av en miljøsaneringsbeskrivelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytteverdien av en miljøsaneringsbeskrivelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytteverdien av en miljøsaneringsbeskrivelse
Siv.ing. Steinar Amlo

2 Hvilke forskjellige målgrupper skrives miljøsaneringsbeskrivelser for?
Hva bør miljøsaneringsbeskrivelsen inneholde? Er beskrivelsene klare nok? Hvordan kartlegge det vi ikke ser? Eksempel på beskrivelser Hvordan kan beskrivelsene bli bedre?

3 Nytteverdien av miljøsaneringsbeskrivelsen forutsetter
at man faktisk leser den

4 Hvilke forskjellige målgrupper skrives miljøsaneringsbeskrivelser for?
Selger/kjøper/leier av en eiendom Eier (rehabilitere eller rive ?) (tilstandsanalyse) Byggherre (input til byggeprosess) Rådgiver (underlag til anbudsgrunnlaget) Entreprenør (ved riving/rehab.) Kommunen (byggesaksbehandling, kontroll)

5

6 Hva bør miljøsaneringsbeskrivelsen inneholde? Avfallsforskriften §15-5
hvem kartleggingen er utført av dato for kartleggingen resultatet av representative materialprøver og analyser

7

8 forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type
plasseringen av farlig avfall i bygget, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert

9 Kvikksølvbrytere på trykktank er merket med rød tape ”FORSIKTIG”
Kvikksølvbrytere på trykktank er merket med rød tape ”FORSIKTIG”. Kvikksølvbryterne må tas av før trykktanken før denne rives (dette er angitt i miljøsaneringsrapporten). Kvikksølvbrytere er EE-avfall, men da de er svært skjøre må de pakkes inn papp el.l. før de kan leveres som EE-avfall. Den rosa spraymalingen på tanken betyr at den skal rives. I et lokale der noe skal rives og noe skal stå er det praktisk å merke det som skal rives med spraymaling.

10 hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet
hvor det farlige avfallet er planlagt levert alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent.

11 Er beskrivelsene klare nok?
Tja…. ”Ut fra byggeår kan bygningen tenkes å inneholde……” Upresis lokaliserings- og mengdeangivelse

12 Hvordan kartlegge det vi ikke ser ?
Skjulte forekomster avdekkes ved å åpne konstruksjonen.

13 Kunnskap om: byggeår byggemåte => Mistanke om skjult miljøfarlig stoff

14 Asbestplater bak stålplater

15 Enkelte forekomster er utilgjengelige før riving:
For eksempel XPS-plater under betonggulv på grunn. Da må vi forutsette at XPS-plater finnes og at de inneholder HKFK og BFH. Riveentreprenør må evt. ta prøve.

16 Det er ikke alltid totaløkonomisk eller praktisk ”riktig” å ta en materialprøve:
Mange forskjellige typer av samme stoff Svært liten mengde av bygningsdelen Bygningsdelen har lav vekt => Beskrive at bygningsdelen inneholder det miljøfarlige stoffet den kan inneholde

17

18 Forenklet miljøsanerings-beskrivelse
Kun for boliger og fritids-bebyggelse opp til 400 m2 Eksempler på bakgrunn av hva man normalt kan finne i eneboliger Bør oppdateres med ny kunnskap Fanger ikke opp spesielle forhold

19 Norconsults mal Sammendrag
Innledning, bygnings-beskrivelse, tiltaksbeskrivelse Generelt om helse- og miljøfarlige stoffer Kartlegging og materialprøvetaking

20 Avdekkede forekomster (hva vi har funnet)
Miljøsaneringsbeskrivelse (hvordan sanere/fjerne) Konklusjon Vedlegg 1 Analyseresultater materialprøver Vedlegg 2 Skisser over avmerkede forekomster Vedlegg 3 Fotos av en del av de avdekkede forekomstene

21

22 Vedlegg: Aktuelle forekomster, bilder med litt tekst

23 Hjellnes Consults mal Sammendrag
Prosessen med miljøkartlegging og -sanering Funn av miljøfarlige stoffer VEDLEGG Befaringsrapport Miljøsaneringsveiledning Anbudsspesifikasjon Erfaringstall Analyserapporter

24 Angivelse av funn på skisse for hver etasje
Forskjellig farge for forskjellig stoff

25 Veolia Miljø Entreprenør
Skriver om stoffet, forekomstene og hvordan saneringen skal utføres i ett Saneringsskjemaer (for alle viktige forekomster)

26

27 Hvordan kan beskrivelsene bli bedre?
Opplæring (kurs avholdes bl.a. av MEF, RIF, Norsas m.fl.) Kommunene må tørre å avvise ufullstendige/ dårlige beskrivelser Miljøsaneringsbeskrivelsen må inneholde: Klare angivelser (kulepunkter ?) Angi mengder (m2, lm, stk, tonn) Avmerke forekomster på tegning/skisse Samletabell Saneringsråd Hvis lavkontaminerte masser, så skriv det


Laste ned ppt "Nytteverdien av en miljøsaneringsbeskrivelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google