Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brente bygg og brannavfall - hva sier regelverket Byggavfallskonferansen 2014, Jon F Larsen, Miljødirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brente bygg og brannavfall - hva sier regelverket Byggavfallskonferansen 2014, Jon F Larsen, Miljødirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brente bygg og brannavfall - hva sier regelverket Byggavfallskonferansen 2014, Jon F Larsen, Miljødirektoratet

2 Antall branner og brannøvelser • Ca. 4200 husbranner i året • 1-2 øvelser per kommune per år (Ca. 500?) • Enkle bygg (eneboliger) • Bygningene brennes helt ned

3 Realistiske øvelser Minimere utslipp  DSB – myndighet for brannvesenets operative evne. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen  All åpen brenning i utgangspunktet forbudt, F- loven § 7  +/- Lokal forskrift om åpen brenning i kommunene

4 Miljødirektoratets holdning  SFT rundskriv(1995): « …Ikke nødvendig med utslippstillatelse etter F-lovens § 11..» ….»SFT forutsetter videre at alt vesentlig av avfall/materiale ut over gammelt trevirke blir fjernet før påtenning»  Miljøkartlegging og -sanering i tråd med kravene i TEK 10

5 Ansvar  Tiltakshaver: Må starte prosessen! Sørge for kartlegging av FA i de tilfellene det ikke kreves ansvarsrett, ansvarlig for brannavfallet etter øvelsesbrenning.  Ansvarlig søker: ansvarlig for at søknaden er komplett  Ansvarlig prosjekterende: Ansvarlig for miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse (Tiltaksklasse 1 på øvelsesbrenning)  Ansvarlig utførende: ansvarlig for miljøsanering, levering av FA  Kommunen: Godkjenner riving og gir ansvarsretter. Tilsynsmyndighet på miljøsanering/avfallsplan/sluttrapport, forsøpling  Brannvesen (kommunen): Ansvarlig for selve øvelsen. Plikter å sjekke om rivingstillatelse er gitt av byggesaksavdelingen  Forsikringsselskap/skadesaneringsfirma: Opprydning og levering av brannavfall etter reelle branner (men tiltakshaver har i realiteten stort ansvar)  Fylkesmannen: Tilsyn mottak og mellomlagring av farlig avfall, deponier. Klageinstans på eventuelle vedtak

6 Håndtering av brannavfallet  Farlig avfall til korrekt håndtering (OBS asbest, eventuelt dispensasjon fra kravet om maks karboninnhold (TOC))  Aske(under 10 % TOC)/forurenset jord: Deponi for ordinært avfall, basiskarakterisering, evt. utlekkingstest  Brennbart: avfallsforbrenningsanlegg (ikke farlig avfall med over 1 % halogen)  EE: EE-retursystem eller som farlig avfall  Betong: Til Deponi eller til nyttig bruk

7 Konklusjoner øvelsesbrenning  Kommunene har en sentral rolle  Praksis for øvelsesbrenning er svært varierende  Kommunene eller brannvesen bør be om miljøsaneringsbeskrivelse og eller ha tilsyn før øvelsesbrenning

8 Noen aktuelle lover/forskrifter  Forurensningsloven § 7 – forbud mot forurensning  Avfallsforskriften kap 9 om deponering av avfall  Avfallsforskriften kap 10 om forbrenning av avfall  Avfallsforskriften kap 11 om farlig avfall  TEK 10 kap 9 om ytre miljø  SAK 10 kap12 Ansvar  SAK 10 § 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom.  Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen: § 7-1.


Laste ned ppt "Brente bygg og brannavfall - hva sier regelverket Byggavfallskonferansen 2014, Jon F Larsen, Miljødirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google