Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

03.04.2017.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "03.04.2017."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hvem er jeg ? Regionalt verneombud siden 2002
Arbeidet som rørlegger 1968 til 1995 Hovedverneombud heltid i Norske skog og Södra cell Tofte 1995 til 2000 Fyrhusoperatør Södra cell 2000 til 2002 Har båtdilla og lever godt med det

3

4 Konsekvenser ved eksponering av farlig avfall på ”byggeplass”
Hva kan konsekvensene for den enkelte være hvis man blir eksponert for farlig avfall ? I første rekke luftveislidelser, så som kols, astma, pleura plaque, fibrose, asbestose, lungekreft og diverse allergier. For miljøet kan feil håndtering også bidra til forurensing, som også har konsekvens ut over de impliserte Asbest er et arbeidsmiljøproblem, men PCB er et miljøproblem i tilegg INTERNASJONALE FORBINDELSER Fellesforbundet har en rekke internasjonale forbindelser gjennom medlemskap i en rekke faglige organisasjoner. Økt internasjonalisering gjør at det blir stadig viktigere å knytte forbindelser over landegrensene. Et viktig middel er å sikre fagbevegelsen konsernfaglig samarbeid.

5

6

7

8 Byggherres oppgave og ansvar
Hva må gjøres for å redusere risiko og hvem har ansvar ? I første rekke er byggherre ansvarlig for å foreta en grundig miljøkartlegging av bygget før ombygging eller riving finner sted Dette skal fremkomme i SHA planen som skal beskrive hvordan risikoforhold i prosjektet skal håndteres. BHF § 9 sier at byggherre skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte plass særlig stille krav om at sikkerheten til de som er på plassen blir ivaretatt, og at lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer blir utført i hh. til gjeldende lover og forskrifter.

9 Hvorfor kartlegge ? I bygg fra før 1980 kan det være forekomster av asbest. I bygg oppført eller rehabilitert i perioden 1952 til 1980 kan inneholde PCB. Delvis sanering må fremkomme i FDV og lignende vedr merking i tegninger og på plassen i tilfelle arbeid eller senere ombygginger dette er også beskrevet i BHF § 12 Dokumentasjon for fremtidige arbeider som skal ivareta sikkerhet helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving Nyere produkter kan også ha en helsemessig effekt ved eksponering, og man må alltid tenke på finstøvet på den enkelte plass. I fremtiden : Nanofibre ??

10 Eksempel på kartlegging

11 Asbest – Forekomster i bygg
Ventilasjonskanaler, varmevekslere Rørisolasjon i varmeanlegg Veggkledning (ute/inne) eller himling Isolasjonsplater ved ovner og peiser Pakninger i ovns- og peisdører Akustiske plater i korridorer,etc Spesialisolasjon i laboratorier Brannisolasjon av stålkonstruksjoner Fugemørtel og lim Gulvbelegg Maling og lakk Andre spesialområder Identifisering: Forstørrelsesglass, ubrennbart, analyse på laboratorium

12 Asbest er helseskadelig UNNGÅ Å PUSTE INN STØVET ! Søl minst mulig
Vegg og takplater Asbest er helseskadelig UNNGÅ Å PUSTE INN STØVET ! Søl minst mulig Skjær ut en bit (1 ts – 1 ss), legg den i prøveposen og lukk igjen Ved prøver av takplater unngå å puste inn støvet Skriv prøvenr. på posen og på veggen Tape gjerne igjen prøvestedet etterpå Fotografer prøvestedet Merk av prøvepunktet på tegningen. Noter utseendet på prøven og hvor mange kvadratmeter slike plater som finnes i rommet / området

13 Entreprenørens oppgave
Byggherres SHA plan for prosjekteringsfasen som er basert på miljøkartlegging vil gi grunnlag for entreprenørene til å ta dette med i anbudsberegningen. Entreprenøren skal gjennom risikokartlegging / sikker jobb analyser utarbeide en sikker metode for utførelse av sanerings / rivingsarbeidet. Håndtere avfall i hh. til gjeldene regelverk vedr merking, emballering og frakt til deponi.

14 Entreprenørens ansvar
Sørge for at de som utfører arbeidet, gjør dette i hh. til den plan som er forutsatt. Sørge for at 3 person ikke blir påvirket av sanerings/ rivingsarbeidet. (avsperring, undertrykk og luftrensere er noen metoder for dette) Sørge for at de som utfører arbeidet har den opplæring og kyndighet som nødvendig for sikker utførelse av arbeidet (bl.a. asbestsaneringskurs, PCB saneringskurs og ha innsikt i bruk av PVU i den grad det er nødvendig.)

15 Den enkeltes ansvar Medvirke til at de tiltak som må gjennomføres blir fulgt opp.

16 Hva med bolighuseiere ? Utfordringen er at de ikke er pliktsubjekt i hh til byggherreforskriften og har ikke noe krav på seg til å lage noen SHA plan. Det blir den utførende virksomhet som må ta seg evt. kartlegginger og få huseier til å forstå at riktige prosedyrer ved utførelse av arbeid og håndtering av avfall er meget viktig. Utfordringen er at disse virksomhetene som opererer i privatmarkedet skaffer seg kunnskap om å gjøre de riktige tingene slik at kunde, de som utfører arbeidet og at deponi ikke blir utsatt for unødvendige belastninger som eksponering kan gi. Vi regionale verneombud som besøker mange slike plasser ser at denne kunnskapen er mildt sagt varierende og kan hende at ”viljen” til å følge lover og regler ikke alltid blir fulgt.

17 Slik skal det ikke være på deponiet

18


Laste ned ppt "03.04.2017."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google