Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SFTs kartleggingsprosjekt av ”nyere” miljøgifter i bygg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SFTs kartleggingsprosjekt av ”nyere” miljøgifter i bygg"— Utskrift av presentasjonen:

1 SFTs kartleggingsprosjekt av ”nyere” miljøgifter i bygg
SFTs kartleggingsprosjekt av ”nyere” miljøgifter i bygg. Hva ble konklusjonen? Siv.ing. Katrine J. Bakke

2 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg
Målet for prosjektet avdekke nye eller andre miljøgifter i historiske bygningsdeler få bekreftet/avkreftet mistankene om stoffer i ulike materialer Mulig å identifisere bygningsdelene under kartlegging Utsortering som farlig avfall ved rehabilitering og riving

3 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg
Helse og miljøfarlige stoffer har vært benyttet i bygningsmaterialer og tekniske installasjoner i flere tiår. Lenge vært mistanke om nye/andre enkeltstoffer i bygningsdeler enn de vi allerede kjenner. Prosjektet ar hatt fokus på følgende kjemiske stoffer: Ftalater Bromerte flammehemmere Flammehemmere (Antimontrioksid) Klorparafiner PCB Metaller Fluorerte blåsemidler

4 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg
Miljøkartleggere har tatt ut materialprøver og sendte inn til Klif (tidl. SFT) Klif har videresendt materialprøvene til analyselaboratorier Materialer som skulle prøvetas var: Vinylgulvbelegg Skumisolasjon Fuger Avretningsmasser Membraner Maling og murpuss 81 materialprøver ble innsendt for analyse på 1 eller flere parametre 692 analyseresultater for prøver analysert i prosjekter (også av en del andre fraksjoner enn forespurt)

5 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg
Mange prøver/svar for: Gulvbelegg PUR-skum XPS-plater Maling Murpuss Isolerglasslim Betong/avrettingsmasse Få prøver/svar på: Membraner mm. Takpapp/tjærepapp (PAH) Takfolier Tegl Parkett Tekstiler Duk/dekker Harde dekklister Cellegummi

6 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg
Hovedkonklusjonene Kjente tidsepoker for bruk av ulike kjemiske stoffer gjelder fremdeles (for eksempel PCB i fugemasse fra 1960 til 1978) EPS-plater Produseres med flammehemmere for bruk i deler av Europa og i vegfyllinger Ikke funnet i prosjektets materialprøver Videre arbeid: EPS-plater fra vegfyllinger må prøvetas og undersøkes for innhold av bromerte flammehemmere.

7 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg
XPS XPS-plater til og med 2003 kan inneholde HKFK-gass. XPS-plater til det norske markedet kan frem til 2004 inneholde bromerte flammehemmere. Ved miljøkartlegging eller riving anbefales det å ta ut prøve og sende inn til kjemisk analyse. Videre arbeid: Innhold av KFK-/HKFK-gass og bromerte flammehemmere i flere materialprøver bør undersøkes. Årstallene i Haukås-rapporten[1] bør søkes verifisert. [1] Haukås, Hans T., Innhold av miljøskadelige blåsemidler i skumplast ved riving/skroting, rev. 3, Strandebarm 18/

8 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg
Stiv polyuretan PUR er produsert med: KFK 11 frem til 1992 HKFK 141b fra 1990 til 2002 HFK 134a fra Svært stor sannsynlighet for innhold av KFK-/HKFK-gasser og dermed farlig avfall. Finnes bl.a. i garasjeporter, fjernvarmerør, prefabrikkerte kjøleromvegger og prefabrikkerte isolerte yttervegger (for eksempel lagerhaller) Videre arbeid: Innhold av andre stoffer som bromerte flammehemmere bør undersøkes.

9 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg
Cellegummiisolasjon Inneholder ofte bromerte flammehemmere over grensen for farlig avfall Kan også inneholde andre miljøfarlige stoffer over grensen for farlig avfall arsen bly antimon Forslag til videre arbeid: Undersøke om cellegummi er multiforurenset og om også cellegummi fra etter 2004 inneholder disse stoffene. generelt inneholder så mye arsen og bly at de også på grunn av disse metallene er farlig avfall, og om også cellegummi fra etter 2004 inneholder disse stoffene. Hvis dette er tilfelle så er cellegummi multiforurenset, noe som trolig også gir en annen avfallsdeklarasjonskode enn dagens.

10 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg
Gulvbelegg av vinyl Kan inneholde en rekke miljøgifter som ftalater, asbest og bly. PCB også funnet. Belegg fra før 1980 bør muligens analyseres for ftalater, PCB, asbest og bly Belegg fra 1980 til 2000 bør analyseres for ftalater og bly Gulvbelegg etter 2000 stort sett ikke farlig avfall Belegg fra etter 2000 bør (inntil videre) analyseres for bly Forslag til videre arbeid: Sikrere årstall for når vinylbelegg kan inneholde hvilke stoffer

11 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg
Gulvbeleggslister av PVC Gulvlister av PVC er stort sett farlig avfall. Nesten alltid ftalatmengder over grensen for farlig avfall. Kun gulvlister fra etter 2000 behøver å prøvetas og analyseres for ftalater.

12 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg
Takfolier, skaiseter, foldevegger av PVC Fra før år 2000 Kan inneholde ftalater over grensen for farlig avfall Takfolie bør analyseres for innhold av ftalater, antimontrioksid og evt. også bly. Forslag til videre arbeid: Flere prøver må analyseres

13 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg
Kabelkanaler/dekklister av plast Innhold av bly over grensen for farlig avfall forekommer Forslag til videre arbeid: Flere prøver må analyseres

14 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg
Fugemasser Det er store sannsynlighet for at fugemasser fra perioden inneholder PCB. Innhold av stoffer som klorparafiner og PAH bør i enkelte tilfeller undersøkes. Klorparafiner har vært erstatningsstoff for PCB. Fugemasser fra for eksempel perioden bør undersøkes for klorparafiner.

15 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg
Isolerglassvinduer PCB i isolerglasslimet i norske vinduer , utenlandske fram til 1980. Vinduer fra perioden kan inneholde store mengder klorparafiner i isolerglasslimet i gummilister 18 prøver analysert. Klorparafiner langt over grensen for farlig avfall i 4 av dem. Forslag til videre arbeid: Flere prøver må analyseres.

16 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg
Maling Maling må, avhengig av tidsperioden og bruksområde, analyseres for PCB, bly og PAH. Det bør vurderes om malingen også bør analyseres for ftalater Den nye normverdien for mest følsomt arealbruk for ftalater er gitt for DEHP:2,8 mg/kg.

17 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg
Områder som bør utredes videre Innhold av klorparafiner i isolerglassvinduer Innhold av miljøgifter i XPS-plater Innhold av andre stoffer enn PCB i fugemasser Innhold av flammehemmere i EPS Innhold av andre stoffer enn bromerte flammehemmer i cellegummiisolasjon Innhold av andre stoffer enn PCB i maling

18 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg
Er alt farlig avfall like farlig, og hvordan skal det behandles? Obs-listen Liste med prioriterte stoffer der utslippene skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2020. Myndighetene jobber hele tiden med å vurdere hvordan kjemiske stoffer påvirker hels og miljø. De farligste stoffene blir forbudt eller bruken av dem blir strengt regulert gjennom lovverket. Avfallsforskriften og Forurensningsforskriften - grenseverdier Behandling Bygg og anleggsprosjekter som genererer farlig avfall, skal levere dette til godkjent mottak. Entreprenører og bygg- og anleggseiere har ansvaret for at avfallet sorteres, håndteres forsvarlig og at det blir levert til miljømessig forsvarlig behandling.

19 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg
Grenseverdier for farlig avfall

20 Kartlegging av ”nyere” miljøgifter i bygg
Prosjekter som dette øker bransjens kunnskap og setter fokus på nye miljøgifter og materialer Dagens byggematerialer - morgendagens avfall Hvilke stoffer leter vi etter om 10 år, 20 år? Nettverk for miljøkartleggere Viktig for å samle og tilgjengeliggjøre kunnskap Likt fokus, kartlegging og håndtering av farlig bygningsavfall i hele landet Setter også fokus på behandlingsløsninger Mer kunnskap nødvendig med mer multiforurenset avfall Tettere samarbeid med produsentene av bygningsmaterialer


Laste ned ppt "SFTs kartleggingsprosjekt av ”nyere” miljøgifter i bygg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google