Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs 2.Avfallsplaner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs 2.Avfallsplaner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs 2.Avfallsplaner – hvorfor? 3.Avfallsplaner – hvordan? 4.Miljøkartlegging 5.Miljøsanering 6.Lovverk for BA-avfall 7.Kildesortering og organisering på byggeplass 8.Hvordan gjenvinningsbransjen håndterer de ulike fraksjonene?

2 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Velkommen 2.Formål: Kursets hensikt er å gi bygningsmyndigheter og aktørene i byggenæringen kunnskap om riktig håndtering av avfall i rive- og byggeprosessen. 1.Kompetansemål: Deltakerne skal etter kurset kunne gjøre rede for: 2.når det er krav til avfallsplaner – det nye regelverket 3.hvem som har ansvar for å lage avfallsplaner 4.hva en slik plan skal innholde 5.innhold og bruk av dokumentasjon 6.hva som menes med miljøkartlegging og –sanering 7.hvordan avfallshåndtering og kildesortering bør gjøres på byggeplassen 8.krav til nedstrømsløsningen og avhendingsmuligheter

3 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Dagens situasjon

4 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Disposisjon 1.Kursets innhold 2.Fra 0 til 80 på 5 år 3.Hvorfor snakke om byggavfallet, når det er bygging vi egentlig driver med? 4.Nasjonalhandlingsplan, NHP1 og NHP2, hva er det og hva har det betydd? 5.Byggenæringens og myndighetenes motivasjon og roller 6.Rent, effektivt, sikkert og økonomisk

5 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 0 til 80 på 5 år 1.NHP1 2001 til og med 2005 2.NHP2 2007 til og med 2012 3.www.byggemiljo.nowww.byggemiljo.no

6 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 1.Hvorfor snakke om byggavfallet, når det er bygging vi egentlig driver med?

7 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Nasjonalhandlingsplan, NHP2 1.Næringens mål - Alt farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig og sikker måte. - Alt bygg- og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyeste mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering - Innen 01.01.2012 skal minst 80 % av byggavfallet gå til gjenvinning. 2.Tiltak a.Farlige stoffer b.Kunnskap og informasjon a.Industriell gjenvinning

8 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggenæringens og myndighetenes motivasjon og roller 1.Byggenæringen a.Ønsker et godt omdømme b.Løse egne miljøutfordringer c.Jobbe miljømessig og rasjonelt 2.Myndighetene a.SFT og Fylkesmannens miljøvernavdeling b.Kommunen og Plan- og bygningsetaten c.Arbeidstilsynet

9 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Rent, effektivt, sikkert og økonomisk 1.HMS – helse-miljø-sikkerhet 2.Rent 3.Effektivt 4.Sikkert 5.Økonomisk

10 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Oppsummering 1.Nå er vi i gang med et kurs som skal gi deg et godt grunnlag for a.Riktig avfallshåndtering på byggeplassen b.Riktig material- og metodevalg c.Lage og følge opp avfallsplaner


Laste ned ppt "Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs 2.Avfallsplaner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google