Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsummering kontrollaksjoner i 2010 Byggavfallskonferansen 10.-11. februar 2011 Qno Lundkvist /Klif og Astrid Holte/Fylkesmannen i Hordaland 20.06.20141Klima-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsummering kontrollaksjoner i 2010 Byggavfallskonferansen 10.-11. februar 2011 Qno Lundkvist /Klif og Astrid Holte/Fylkesmannen i Hordaland 20.06.20141Klima-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsummering kontrollaksjoner i 2010 Byggavfallskonferansen 10.-11. februar 2011 Qno Lundkvist /Klif og Astrid Holte/Fylkesmannen i Hordaland 20.06.20141Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF)

2 Landsdekkende kontrollaksjon –Avfallsprodusentens ansvar for avfall til sluttdeponering •Karakterisering av avfall (avfallsforskriftens kap. 9, vedlegg II) •Byggplasser og deponileveranser –Deponienes mottakskontroll Lokalt/regionalt, noen tilsyn på ”rene masser” felles med kommunen Kontroller byggavfall 2010

3 Resultater - Tilsyn 2010 •Avfallsprodusentene har fortsatt et stort forbedringspotensial i å karakterisere avfallet –Hver tredje avfallsprodusent mangler eller har store mangler i sin karakterisering av avfallet. –Kjennskap til regelverkskravene??? •Forurensningsmyndighetene ser positivt på at bransjene i 2010 har utarbeidet en revidert veiledning for karakterisering og mottakskontroll.revidert veiledning for karakterisering og mottakskontroll –Må nå ut til avfallsprodusentene 20.06.2014Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF)3

4 •Forurensningsmyndighetene er fornøyd med at det er: –En økende andel deponier som kommer prikkfritt ut av kontrollen sammenlignet med 2009 –Bedring hos deponier som er kontrollert flere år •Forurensningsmyndighetene er ikke fornøyd med at: –40% av deponiene har mangler i rutiner for mottakskontroll. –Noen deponier som ble kontrollert i 2009 har også avvik denne gang –Noen av kontrollene avdekket ulovlig deponering av farlig avfall eller avfall deponiene ikke har tillatelse til å deponere 20.06.2014Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF)4 Resultater Deponier - Tilsyn 2010

5 20.06.2014 Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) 5 Tilsyn Rene masser Hordaland

6 Regulering kap 9 avfallforskrift Informasjon Veiledning Kontroll Håndheving (valg av virkemidler) Forvaltning 20.06.2014 Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 6 Klar på prinsipper, myk i praksis …. Klar på prinsipper og streng i praksis Aksjonen Avfallsprodusenter og deponi, har gått over 2 år, med målsetting om å: • Kartlegge status for etterlevelsen av kravene til karakterisering av avfall og mottakskontroll • Bidra til felles forståelse og praktisering

7 Klare forventninger til bransjene: •Avfallsprodusent gjennomfører en reell karakterisering og dokumenterer avfallets egenskaper •Deponiene systematisk kontrollerer avfallet som tas imot, slik at kun avfall som er tillatt å deponere havner på deponi. ”Rene masser” til terrengutjevning/utfylling skal oppfylle kravene i regelverket (= ikke- forurenset jord og egnet inert avfall). 20.06.2014Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF)7

8 •Kunnskap og kompetanse er på plass; eksempel er Forum for miljøkartlegging •BAE tar sitt ansvar i alle prosjekter •Kommunen tar sitt ansvar med oppfølging og kontroll •Klif og FM tar sitt ansvar ift farlig avfall Kommuner, byggherrer og virksomheter som ikke legger vekt på miljøkartlegging, –sanering og avfallshåndtering, i anbudskonkurranser favoriserer de useriøse bedriftene Miljøkartlegging og –sanering neste store utfordring

9 Prioritert avfall: • Bygningsavfall som inneholder PCB. • Bygningsavfall som inneholder bromerte flammehemmere. • Isolasjon som er blåst med ozonnedbrytende gasser. 20.06.2014 Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 9 HVA HAR VI? Fortsatt en jobb å gjøre! •Regelverk på plass • Avfallslogistikken er på plass • Bransjenes veileder er på plass • Kompetanse som må på plass Og fortsatt mye avfall som bare blir ”borte”!avfall som bare blir ”borte Vi har en jobb å gjøre sammen! Tilsynet systematiseres og streng håndheving


Laste ned ppt "Oppsummering kontrollaksjoner i 2010 Byggavfallskonferansen 10.-11. februar 2011 Qno Lundkvist /Klif og Astrid Holte/Fylkesmannen i Hordaland 20.06.20141Klima-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google