Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

10.FEBRUAR 2011 BYGGEAVFALLSKONFERANSEN 2011 Hvilke erfaringer har aktørene med byggavfall i Plan- og bygningsloven? ERFARINGER FRA EN RÅDGIVENDE INGENIØR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "10.FEBRUAR 2011 BYGGEAVFALLSKONFERANSEN 2011 Hvilke erfaringer har aktørene med byggavfall i Plan- og bygningsloven? ERFARINGER FRA EN RÅDGIVENDE INGENIØR."— Utskrift av presentasjonen:

1 10.FEBRUAR 2011 BYGGEAVFALLSKONFERANSEN 2011 Hvilke erfaringer har aktørene med byggavfall i Plan- og bygningsloven? ERFARINGER FRA EN RÅDGIVENDE INGENIØR Alternative title slide

2 10.FEBRUAR 2011 BYGGEAVFALLSKONFERANSEN 2011 • Miljøkartlegging • Avfallsplaner • Rivebeskrivelser • Miljørådgiving og miljøplaner • Bygningsfysikk • Radon KRISTOFFER HESSTVEDT Rådgivende ingeniør •Rambøll Oslo •Spesialfag bygg •Seksjon for Bygningsfysikk, rehabilitering og miljø Lime green fact box

3 10.FEBRUAR 2011 BYGGEAVFALLSKONFERANSEN 2011 •Konservativ bransje •Enkelte kommuner hadde opparbeidet seg god kompetanse og lykkes med å gjennomføre ordentlig kontroll av avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser. •Mange mindre kommuner har ikke hatt tilstrekkelig kompetanse til å kontrollere at avfallsplanene og miljøsaneringsbeskrivelsene var gode nok. •Mye forvirring rundt overføringen til PBL og nye krav dette genererer. Content slide, with one image AVFALLSPLAN OG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE - EN DEL AV PLAN OG BYGNINGSLOVEN

4 10.FEBRUAR 2011 BYGGEAVFALLSKONFERANSEN 2011 AVFALLSPLAN OG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE - EN DEL AV PLAN OG BYGNINGSLOVEN Fordeler •Byggesaker forsinkes ikke pga. kommunal godkjenning. •De fleste aktørene i byggenæringen er mer kjent med Plan- og bygningslovens system og regler. •Bestemmelsene om avfallsplaner håndteres på lik linje med andre bestemmelser i regelverket (brann, innemiljø, energi, universell utforming, etc). •Ansvarlig søker blir stadig flinkere til å sørge for at dette blir gjort tidsnok. Content slide, with one image •Krav til foretakenes styringssystem og kompetanse / erfaring (avhengig av tiltaksklasse). Dette setter klarere definerte kompetansekrav enn tidligere.

5 10.FEBRUAR 2011 BYGGEAVFALLSKONFERANSEN 2011 AVFALLSPLAN OG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE - EN DEL AV PLAN OG BYGNINGSLOVEN Content slide, with one image Ulemper • Mindre kontroll av at avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser er tilfredsstillende. • Mindre kommuner som tidligere ikke hadde noen utpreget kontroll av avfallsplaner og miljøsanerings- beskrivelser vil kunne slite med å utføre tilsyn. • Vanskelig å føre tilsyn med så mange mindre byggetiltak. • Økte kostnader for mindre foretak, for eksempel håndverkerbedrifter. •God avfallshåndtering og miljøsanering løftes ikke lenger frem som et eget tema og fokus på dette vil bli mindre.

6 10.FEBRUAR 2011 BYGGEAVFALLSKONFERANSEN 2011 ARBEIDSMETODE Content slide, with one image • Våre rutiner for utarbeidelse er tilnærmet de samme som før. • Avfallsplaner og miljøsanerings- beskrivelser er nå et ansvarsområde og med dette medfører det nye kompetansekrav iht tiltaksklasse for tiltaket. • Da avfallsplanene og miljøsanerings- beskrivelsene ikke lenger ”må være ferdige snarest slik at vi får igangsettelsestillatelse”. Dette medfører at kartleggere ikke får samme tidspress på seg. Vi merker at vi får noe bedre tid til å gjennomføre en bedre jobb.

7 10.FEBRUAR 2011 BYGGEAVFALLSKONFERANSEN 2011 HVORDAN LEGGES DET TIL RETTE FOR KONTROLL AV PROSJEKTERENDE INNEN MILJØSANERING I PROSJEKTENE? • Vi oppretter oppdragsperm for alle våre prosjekter. Denne oppdragspermen inneholder prosedyrer, sjekklister, kvalitetsplaner, grunnlag, sidemannskontroller og rapporter. • Dette gjør at vi er klare for tilsyn når som helst og permen skal kunne leses av hvem som helst. • Vi oppfordrer til mer kommunalt tilsyn av prosjekterende for avfallsplaner og miljøsanering.

8 10.FEBRUAR 2011 BYGGEAVFALLSKONFERANSEN 2011 HVORDAN FUNGERER TILSYN FRA KOMMUNENE AV OSS PROSJEKTERENDE? • Vi har ikke hatt tilsyn ennå på noen av våre prosjekter...... ennå? • Trondheim kommune krever i noen tilfeller at avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser skal oversendes. Dette synes vi er et bra virkemiddel som tidlig retter fokus mot avfall og miljøsaneringsbeskrivelser • Ved økt tilsyn vil vi fortsatt opprettholde det fokus vi har sett de siste årene på avfallsplaner og miljøsanerings-beskrivelser. • Hyppige kommunale stikkontroller og tilsyn ønskes velkommen!

9 10.FEBRUAR 2011 BYGGEAVFALLSKONFERANSEN 2011 TAKK FOR MEG! KRISTOFFER HESSTVEDT SPESIALFAG BYGG BYGNINGSFYSIKK, REHABILITERING OG MILJØ M +47 906 88 457 kristoffer.hesstvedt@ramboll.no Endslide.


Laste ned ppt "10.FEBRUAR 2011 BYGGEAVFALLSKONFERANSEN 2011 Hvilke erfaringer har aktørene med byggavfall i Plan- og bygningsloven? ERFARINGER FRA EN RÅDGIVENDE INGENIØR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google