Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bygg og avfallskonferansen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bygg og avfallskonferansen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bygg og avfallskonferansen
28-29 januar 2009 Arnt Lauritsen Et datterselskap av

2 Molab: Norges største industrielle laboratorieforetak
Kompetansesenter innen kjemisk analyse, materialtesting, miljøovervåking og kartlegging av miljøfarlige materialer i bygninger. Industriens Labpartner, lokalisert i Mo, Glomfjord, Oslo og Porsgrunn Tilbyr insourcing av laboratorietjenester – gir fokus på kjernevirksomhet Tjenester innen prøvetaking , analyser, rapportering og rådgivning Spesialanalyser og utviklingsoppdrag i Norges mest avanserte kommersielle laboratorium Akkreditert av Norsk Akkreditering, flere prekvalifiseringsprogram Kjemiske analyser Miljøanalyser Materialtesting Ultra-trace analyser

3 Hvilke erfaringer har Molab i henhold til denne forskrift:
Hvem kartleggingen er utført av. b) Dato for kartleggingen. c) Resultatet av representative materialprøver og analyser. d) Forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type. e) Plasseringen av farlig avfall i bygget, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil. Hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert, g) Hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet, Hvor det farlige avfallet er planlagt levert, i alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell. j) Byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent.

4 Konsekvenser og manglende miljøkartlegging
Asbest i lim ”Gips” med asbest Asbestolux 10000 asbestfiber/cm2

5 Riveprosjekt midt i by med hotell som nærmeste nabo

6 Maling med høy konsentrasjon av PCB i våtrom
100ppm PCB 5300 ppm PCB

7 Representative prøver
1 Banebelegg og lim med asbest. Sort lim, PAH og PCB 2 Elementbygg med PCB-fuger Smitting av PCB til betong på begge sider av fugen.

8 Er byggeiere og kommuner sitt ansvar bevisst?
Rivefirma, saneringsfirma , maskinentreprenører, VVS-firma og konsulenter . Mange byggeiere private/offentlige stiller ingen krav til kompetanse for miljøkartleggere og aksepterer ofte laveste pris . Sentral godkjenning for utførelse. Det bør være krav til kvalifikasjoner på lik linje med andre fagområder som : Byggeteknikk, brannsikkerhet, geoteknikk og lignende. Mange byggeiere og kommuner vurderer kun pris, eller legger det inn under en total entreprise, og dermed ikke fokus på kvalitet og gjennomføring. Dette skiller seg kraftig ut i fra andre offentlige anskaffelser, hvor det er krav til: Pris Personell og kompetanse med CV Metodikk og gjennomføring Leveringsdyktighet med referanser.

9 Har miljøkartleggere tilstrekkelig kompetanse?
RIF , SFT og FM har gjennomført en rekke kurs og informasjonskampanjer i 2008 Praktisk kurs og gjennomføring av kartlegging. De som skal utføre miljøkartleggingen bør i tillegg til formell studiekompetanse også må gjennomføre et antall kartlegginger 2-4 sammen med mentor i relevante bygg , med forskjellige vanskelighetsgrad er. Det er også viktig at miljøkartlegging legges inn under plan og bygningsloven. Videre er det viktig å etablere faglige møteplasser/ forum ,hvor det diskuteres og kommer frem til felles løsninger og gjennom kunnskapsoverføring. Miljøkartleggere bør ha kunnskaper om material, forurenset grunn, biologi , geoteknikk, avfallshåndtering og byggeforståelse. samt arbeidsmiljø. La dette fagfelt få den status som trengs for å få en forståelse hos byggeiere, private, og offentlige, og unngå at miljøsaneringsbeskrivelsen blir oppfattet som en kostnad, men et viktig bidrag for å utføre jobbene trygt ,og til gevinst for samfunnet og miljøet.

10 Flaskehalser, problemområder (Er miljøsaneringsbeskrivelsen laget med tanke på en tydelig kontrakt og en god sanering med mer)? Mangler kunnskaper om registrering og prøvetaking. Rapporten skal kunne anvendes for saneringsbedrifter og andre entreprenører. En saneringsbeskrivelse vil være viktig for prosjekterende For eks for arkitekter. Mangler møteplass for dette fagområdet, som kan være med på og utforme og lage maler/rapporter med tanke på brukerne. Miljøkartleggere må ha kunnskap og forståelse for arbeidsmiljø

11

12 Rom: 016, 017, 019, 020, 021, 021b, 021c, Element: Bygningsmateriale Delresultat R.G Takmaterial: Veggmaterial: Gulvmaterial: Internitt Betong/gips Terasso/Skifer/Gulvflis ASBEST Ok 2 Merknader asbest: Alle takplater inneholder Gulvfliser i 021 ASBEST Ok 2 Merknader PCB: 021 og 026 har samme maling på gulv, behandles som farlig avfall Merknader Div. 034 har 1 stk løs blyplate (se bilde), behandles som farlig avfall. Prøver PAH Nr: Prøveinfo: Resultat: 1 Fuge i vegg, rom 016 5,8 mg/kg Prøver PCB Nr: Prøveinfo: Resultat: 3 Mørtel under skiferstein, 021 98 mg/kg

13 Har du forslag til eventuelle forbedringer?
Miljøkartlegging av miljøfarlige materialer i bygninger bør få status som et fag på lik linje med andre fagområder i byggeprosesser Krav om miljøkartlegging som en del av kunngjøringen i Doffin, og hvor kompetanse, gjennomførbarhet og referanser blir likestilt med andre fagområder. At miljøkartleggingsrapporten legges ved søknader om riving og renovering til kommuner slik at igangsettingstillatelse blir gitt under riktige forutsetninger. Opplæring av kommunene som forvalter av plan og bygningslov må fortsette og resurser må tilføres slik at de får tid til å holde seg orientert om lover og regler. Legg miljøkartlegginga inn under plan og bygningsloven Størrelsen på rive/renoveringsprosjekt er satt til 100m2, men tekniske rom under dette arealet kan inneholde en rekke miljøfarlige materialer. Basiskunnskaper, kursing og praktisk oppfølging må føre til en sertifisering /godkjenning av miljøkartleggere. Videre er det viktig å etablere faglige møteplasser/ forum ,hvor det diskuteres og kommer frem til felles løsninger ,og gjennom kunnskapsoverføring.

14

15 Teknisk rom under 100m2 (med Asbest, PCB, Bromerte Flammehemmere og Kvikksølv)

16 Takk for at dere hørte på.
Et datterselskap av


Laste ned ppt "Bygg og avfallskonferansen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google