Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

15 Notater og markeringer i teksten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "15 Notater og markeringer i teksten"— Utskrift av presentasjonen:

1 15 Notater og markeringer i teksten

2 15.1 Markér for å oppfatte og forstå
Bedre konsentrasjon Bedre gjennomtenkning Bedre forståelse Bedre hukommelse Lettere og mer effektiv repetisjon

3 15.2 Markeringer i teksten Ha markeringsredskapene lett tilgjengelig
Sett strek i margen ved viktig tekst Understrek nøkkelord eller nøkkelsetninger Understrek med blyant eller kulepenn Stryk over teksten med fargede merkepenner

4 15.3 Markere nøkkelord eller -setninger?
En vanlig måte å markere på, er å markere nøkkelordene. Det er de ordene som gir mesteparten av meningen i teksten. Det kan være et eller flere nøkkelord i en setning. MEN: Du trenger ofte mer enn nøkkelordene for å få med deg meningen. Mange setninger kan være nøkkelsetninger (viktige setninger i teksten) uten at de inneholder spesielle nøkkelord. Ved å markere hele setninger er det lettere å repetere ved at du leser alle setninger som er markert. Hva som er den beste måten å markere på, avhenger av flere ting. Det er selve teksten, hvordan du skal lese og arbeide med teksten og på hvilke måter du skal repetere. Det har også med smak og behag å gjøre. Prøv deg fram med forskjellige måter å markere på, før du bestemmer deg for de metodene du vil bruke.

5 15.4 System og symboler for markering i margen
Du kan også bruke et mer avansert notat- og markeringssystem. Dette kan tilpasses lesestrategien din og hvor detaljert du vil gjøre markeringen. Tegn og symboler i margen kan gjøre teksten mer oversiktlig og vil lette repetisjonen. Du må finne ditt eget system som passer deg, tekstene og hensikten og målet med lesingen. Du må også bruke det på samme måte hver gang, slik at du med et raskt blikk kan tolke markeringen riktig.

6 Figur 15.1 Symboler til bruk for markering i margen
Symbol Betydning NB eller MRK Merk det som står her. ! Viktig. !! Meget viktig. !!! Særdeles viktig. De viktigste utsagnene i teksten. ? Jeg stiller spørsmål til det som står i teksten. + eller OG Noe i tillegg til det som står tidligere. = eller DEF En definisjon. = Noe er likt eller det samme. ≠ Forskjellig fra. Ulik. ∑ Oppsummering eller sammendrag. 1, 2, 3, ... Nummerering av opplysninger, påstander, argumenter eller annet.

7 15.5 Notater i teksten Notater i teksten kan være til hjelp både mens du leser den og når du skal repetere. Obs! eller Viktig i margen. Ta ut viktige nøkkelord fra teksten og skriv dem i margen. Forsterk teksten ved å skrive inn dine egne kommentarer. Tegninger og skisser i margen kan også være nyttig. Slike notater kan du også skrive på selvklebende ark som du fester i margen på sidene.

8 15.6 Notater fra teksten Mange liker å ta notater fra det de leser.
Notatene kan være gode å ha når du skal repetere senere. Arbeidet med å notere gir også en fin bearbeiding av stoffet, og bidrar til å øke forståelsen og hukommelsen. Vi anbefaler spesielt hjernekart hvor du kombinerer tegninger eller visuelle framstillinger med tekst. Du kan også lage et slags konsentrat eller sammendrag. Du kan få en god oversikt over en bok eller en artikkel ved å lage et konsentrat på ett stort ark, f.eks. et flipoverark.

9 15.7 Lesestrategi med markeringer og notater
Forberedelse: Klargjør hva som er hensikten og målet med lesingen. Fotoles for å få oversikt. Skumles teksten. Sett streker i margen der du vil lese grundigere. Hurtigles teksten du har markert med strek i margen. Du kan nå markere med ? de stedene der du har spørsmål eller skal tenke over noe. Du markerer med ! det som er spesielt viktig å merke seg. Enkelte steder kan bli markert både med ? og !. Les reflekterende det du har markert med streker i margen, eller bare det viktigste av dette. Marker nå mer grundig. Du kan bruke flere markeringsmåter, understreking, merkepenn og/eller spesielle symboler. Fotoles og skumles for å få en ny oversikt. Etterarbeid: Lag hjernekart eller skriv sammendrag.


Laste ned ppt "15 Notater og markeringer i teksten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google