Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Senter for kunnskapsbasert praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Senter for kunnskapsbasert praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Senter for kunnskapsbasert praksis
Hvordan bidrar forskningen til kvalitet i sykepleietjenesten – implementering og relevans?   Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen

2 Hva skal jeg snakke om? Forskning gjennom et pasientforløp
Bruk av forskning i praksis Hva skal til for å lykkes med implementering av forskning i praksis?

3 Utvikling av klinisk praksis
Master / PhD klinisk sykepleie Master / PhD klinisk sykepleie Kunnskapshull Kunnskapshull Lårhalsbrudd Operasjon Rehabilitering Frisk Mye forskning, i front internasjonalt Finnes retningslinjer for ernæring, men ikke implementert Er praksis i tråd med god forskning clinical audit Uoversiktlig, mange studier, skrive systematisk oversikt Videreutdanning i KBP Master KBP PhD KBP Videreutdanning i KBP Master KBP PhD KBP Master KBP PhD KBP

4 Evidence Based Practice
Evidence Based Medicine Evidence Based Mental Health Evidence Based Nursing Evidence Based Social Care Over the decades the principles of EBP has reached other health care as well as non-health care areas, such as education, social work and librarianship. In recent years in Norway, national strategies set out to improve the services of the health sector, the educational sector and the library sector, emphasise the contribution of research for improving services and its importance for continuous professional development and lifelong learning. Evidence Based Physiotherapy Evidence Based Library and Information Practice

5 Som pasient Møtt med respekt Ikke tilfeldig behandling
Ikke unødvendige undersøkelser Ikke påføres infeksjoner eller andre unødvendige komplikasjoner

6 Nesten ikke til å tro 20% av alle pasienter opplever å få feilbehandling i alle land som er undersøkt Overført til Norge: Ca dødsfall Ca varige skader BMJ 2005, PE Hjort 2007

7 20-25 prosent av all behandling er unødvendig, eller kan være skadelig
30-40 prosent av pasientene får ikke behandling i henhold til vitenskapelig dokumentasjon 20-25 prosent av all behandling er unødvendig, eller kan være skadelig Schuster, McGlynn, Brook (1998). Grol R (2001).

8 Refleksjon over egen praksis
Hvorfor gjør vi det vi gjør? Diskuterer vi med kollegaer hva som er grunnlaget for beslutninger i vår fagutøvelse? Er det kultur på arbeidsplassene til å stille spørsmål om hva vi gjør? Legger ledere til rette for refleksjon?

9 Prosedyrer for hvordan behandling skal gjennomføres, skal være nedfelt skriftlig på hver enkelt avdeling. Dagens medisin

10 Hva er realiteten? 38.115 prosedyrer i 30 helseforetak
Fagprosedyrene ligger ikke tilgjengelig på internett Noen fagprosedyrer hadde referanser som ikke hadde noe med innholdet å gjøre 15 år gamle fagprosedyrer uten referanser Mange sykehus hadde helt ulike prosedyrer på de ulike avdelingene - for samme behandling Noen avdelinger hadde ikke prosedyrer i det hele tatt Mange hadde ikke oppdateringsrutiner, og veldig få hadde rutiner for hvordan de skal lage fagprosedyrer Det har ikke vært noen delekultur for fagprosedyrer i sykehusene Borgen K. Dagens Medisin

11 Hva er nytt? Helsearbeidere har alltid vært opptatt av å holde seg oppdatert.

12

13

14 HJELP! Dyktige bibliotekarer ;-)

15

16 Systematisk oversikt resultater fra flere studier
Resultater som kan sammenlignes Alle relevante enkeltstudier

17

18 Trinn IV – Kritisk vurdere
18

19 Dette kan læres ;-)

20 Trinn V - Anvende

21 Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen. Nortvedt MW, Jamtvedt G, Graverholdt B, Reinar LM, 2007

22 Tiger Woods vurderer sitt neste slag
60% interpretation 40% information

23 Erfaringsbasert kunnskap
Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Kunnskapsbasert praksis Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kontekst Jamtvedt, kunnskapssenteret.no

24 Ta velinnformerte beslutninger
Brukeren/pasienten Fagutøveren Ledelsen Politikeren

25

26

27 Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken, OUS

28 Seminar etter videreutdanning OUS
Skal pasienter med osteogent sarkom ha drikkerestriksjoner under høydose Methorexat behandling? V/ Lotta Våde Når skal intravenøs preoperativ antibiotikaprofylakse administreres for å gi optimal effekt? V/ Ragnhild Fossum Hvilken innvirkning har ernæring på palliative kreftpasienters livskvalitet og opplevelse? V/ Kirsti Stray Hvordan opplever kreftpasienter i poliklinikk å ha pasientansvarlig sykepleier? V/ Hilde Ulriksen Reduseres antall kateterassosierte urinveisinfeksjoner ved å vaske Klorhexidin før kateterisering? v/ Arnhild Fredriksen Trenger neutropene leukemipasienter å isoleres for å unngå infeksjon? v/ Anja Rolandsson

29 Hvordan få det til? Flere systematiske Cochrane-oversikter har oppsummert det som er dokumentert av virkemidler for å fremme en kunnskapsbasert praksis. EPOC gruppen i Cochrane- samarbeidet. For å få til endringer i praksis, bør det være system og rutiner for hvordan endringer skal kunne gjennomføres. Endringer bør tilpasses de lokale utfordringene og barrierene. LEDELSE Grimshaw, Thomas, MacLennan et al. (2004)

30 Samarbeider med Undervisningssykehjem OUS, Radiumhospitalet Helse Bergen Nordlandssykehuset

31 Prosjekt Nordlandssykehuset 2011 – 2014 Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet

32 Hvorfor KBP ved Nordlandssykehuset?
Nasjonal satsing på kvalitet Styresak 42/10 –pasientsikkerhet og kvalitet Nordlandssykehuset er valgt ut som ett av landets pilotsykehus for ledelse av pasientsikkerhet

33 Overordnet mål Innen 2014 skal Nordlandssykehuset være kjent for å ha en medisinsk og helsefaglig praksis som er kunnskapsbasert.

34 Gjennomføring Ledelsesforankring (vår 2011)
Utvelgelse av 18 enheter (juni 2011) Kompetanseheving i KBP ressurspersoner (høsten 2011) Implementering ( ) Formidling ( ) Evaluering ( )

35 Ledelsesforankring Styringsgruppe ”makttung” Prosjektleder
dyktig ressursperson Prosjektgruppe ”fagtung” Klinikker 1 2 3 4 5 6 7 8 18 enheter Totalt gis det kompetanseheving av 60 ressurspersoner 2 personer fra hver inkludert enhet = totalt 36 2 – 3 leger fra hver klinikk = totalt ca 20 4 ressurspersoner fordeles i samarbeid med SKB Ressurspersoner

36 Nøkkel-/ressurspersonene
 Gjennomfører en videreutdanning i KBP høsten 2011 (15 stp)  Gjennomfører kurs i KBP for leger/psykologer (høst 2011) Delta sammen med enhetslederen i utarbeidelsen og gjennomføringen av tiltaksplan for implementering av KBP i enheten Sikre et tilstrekkelig kunnskapsnivå hos resten av personalet ved enheten

37 Ønskelig minimumskompetanse
Ha en forståelse av formål og prosessen ved KBP Kunne stille relevante kliniske spørsmål som angår egen praksis Kunne finne og vurdere retningslinjer og fagprosedyrer Kunne vurdere om egen praksis er i tråd med faglige retningslinjer

38 Kunnskapsbasert praksis har bidratt til at forskningsbasert kunnskap er blitt lettere tilgjengelig og forståelig for utøvende helsepersonell, og har bidratt til at kunnskapen kan understøtte beslutninger.

39 Du trenger ikke å være dårlig for å jobbe systematisk for å bli bedre
KULTURENDRING

40 Senter for kunnskapsbasert praksis
Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen


Laste ned ppt "Senter for kunnskapsbasert praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google