Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledning av studenter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledning av studenter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledning av studenter
Praksisveiledning Veiledning av studenter

2 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo
Du ønsker å hjelpe andre…Men du kan ikke hjelpe andre hvis du ikke forstår dem. Og du kan ikke forstå dem hvis du ikke forstår deg selv. Derfor bør du arbeide med det først. Dan Millman G. M. Skau: Gode fagfolk vokser. Personlig kompetanse i arbeid med mennesker. 2005 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo

3 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo
Hvem er studenten? Voksne i alder 18 – 50 + Flest kvinner Arbeidslivserfaring ? Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo

4 Studentens rollekonflikter:
Forhold mellom de ideelle og reelle forventninger til yrkesrollen Avdelingens arbeidsrutiner og egne studiebehov Konkurrerende studieoppgaver/arbeidsoppgaver Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo

5 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo
Utfordring Sykepleierutdanningen og praksisfeltets syn på opplæring Motstridene forventninger til studenten Den ideelle og reelle sykepleierollen Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo

6 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo
Oppsummering Rollekonflikten er knyttet til spenningsfeltet mellom avdelingens rutiner og arbeidsoppgaver (det virkelige liv) og studentens behov for og forventninger til læring og oppdagelse Høyskolens syn på sykepleierrollen (ideelle) og samfunnets syn (reelle) Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo

7 Forslag til praksisveiledning
Forventningssamtale Veiledning Halvtidsevaluering (3 uker før sluttevaluering) Sluttevaluering student Kunnskaper og ferdigheter Holdninger Arbeidskrav lærer sykepleier Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo

8 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo
Bli kjent tid Rutiner i avdelingen Avdelingens mål, verdier Hvem er pasienten? Ulike diagnoser Utarbeide mål for praksis Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo

9 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo
Typer av læringsmål Kunnskapsmål, hva studenten skal tilegne seg kunnskaper om og fra, altså studenten skal kunne gjengi kunnskap, kunne overføre kunnskapen til praksis, og kunne bruke kunnskapen i nytenkning Ferdighetsmål, utøve prosedyrer, handlag Holdningsmål, interesse for yrket og faget, etikk, kritisk tenkning Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo

10 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo
Arbeidsfasen Refleksjon Teoriundervisning ”Skolelæring” Praktisering Anvendt kunnskap Transfer Trening og øving Studenten arbeider etter sine mål(ukeplaner) Skriver logg som kontaktsykepleier gir tilbakemelding på. Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo

11 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo
Veiledningssamtalen Verbal -buskap - innhold Maktforhold dominans versus likeverd Interesse erkjennelse versus relasjonsavklaring Fokus person versus sak Kongruens/ sammenfald - samsvar Ikke verbal -budskap -innhold Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo

12 Veiledningssamtalen i avdelingen
Hva går arbeidsoppgaven ut på? Hvordan utføres tiltakene og hvorfor er disse tiltak valgt? Hva er studentens faglige begrunnelse? Hvordan vil studenten evaluere sine handlinger? Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo

13 Veiledningsamtalen forts
Hvilke refleksjoner har studenten gjort seg? Hva opplever studenten som lett/vanskelig i arbeidssituasjonen? Hva kunne ha vært gjort annerledes? Var det noe i sitasjonen som studenten ble berørt av? Tilbakemelding/evaluering til studenten fra kontaktsykepleier. NB! Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo

14 Refleksjon og kritisk tenkning
Oppsummering Veiledning skal gjøre studenten bevisst på egen praktiske yrkesteori: Kunnskap Ferdigheter Holdning Yrkesetikk P3 Etisk Refleksjon og kritisk tenkning Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo

15 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo

16 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo
Kompetanseteori Yrkesspesifikke ferdigheter Teoretisk kompetanse Eks på de tre formene. Litt om skjev vektlegging. Hva er viktigst? Ulike sammenhenger. Ulike personer...ulike svar. Personlig kompetanse Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo 16

17 Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo
Generell kompetanse Studenten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter alene eller i gruppe Utføre handlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo

18 Generell kompetanse forts
Kan formidle sentralt fagstoff som: teorier problemstillinger komme til løsninger både skriftlig og muntlig eller gjennom andre relevante uttrykksformer Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo

19 Generell kompetanse forts
Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre utveksle synspunkter og erfaringer med bakgrunn innenfor sitt fagområde kunne være med på å utvikle god praksis kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo

20 Hva betyr dette i praksis
Høyskolen og praksisfeltet må utarbeide læringsmål dvs det studenten skal kunne, vite, gjøre etter endt opplæring Studenten må utarbeide egne mål for både teoretiske og praktiske studier som er i samsvar med læringsmålene Veiledning i praksis må bli mer bevisstgjørende både fra høyskolen og fra kontaktsykepleiere Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo

21 Takk for oppmerksomheten!
Sluttord VI SKAL GI TULIPANEN SÅ GUNSTIG VEKST MILJØ AT DEN VOKSER SEG STOR, VAKKER OG VELUTVIKLET SOM DEN OVERHODE HAR MULIGHET FOR Å BLI - MEN DEN SKAL IKKE TVINGES TIL Å BLI EN ROSE. Takk for oppmerksomheten! Førstelektor Ragnhild T. Prestbakmo


Laste ned ppt "Veiledning av studenter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google