Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykehuset Innlandets satsingsområde

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykehuset Innlandets satsingsområde"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykehuset Innlandets satsingsområde
Kunnskapsbasert praksis - kort om hva SI tenker v helsefaglig rådgiver Elisabeth Johnsgaard 3 april 2008

2 Hva baserer vi vår praksis på dag?
Informasjon fra den enkelte pasient Personlig erfaring Høgskole/ universitetsutdanningen Internundervisning Prosedyrebøker/ samlinger Kolleger Leger Ny terapi som blir forordnet Intuisjon Det som har virket i alle år Bøker Min profesjons fagtidskrift Slik som jeg alltid har gjort det Legefagtidskrift Artikler publisert i vitenskaplige tidskrift Media

3 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS I SYKEHUSET INNLANDET – ET FOKUSOMRÅDE
Sykehuset Innlandet forholder seg til følgende overordnede planer: Utviklingsplan 2003 Strategisk fokus 2008 (2010) Helhetlig utviklingsplan 2009 – 2012 arbeidet er startet og pågår til høst 2008

4 Strategisk fokus 2008 Pasientbehandling:
SI skal yte spesialisthelsetjenester med høy behandlingskvalitet og ta vare på pasienten på en måte som samlet gir positiv pasientopplevelse. Medisinsk praksis, behandling og pleie skal være kunnskapsbasert og i tråd med beste kunnskap på området.

5 Strategisk fokus – kunnskapsbasert praksis (KBP)
Kunnskapsmengden innen medisin og helsefagene øker raskt og informasjonstilfanget er enormt. Det kreves en strukturert tilnærming for å sikre at vi er oppdatert med relevant kunnskap og at vi anvender den på rett måte. Det er nødvendig med en systematisk tilnærming.

6 Handlingsplan for kunnskapsbasert praksis (KBP) i SI 2008
Visjon: SI skal være best i landet på kunnskapsbasert praksis. Det innebærer at vi skal ligge i forkant i forhold til å basere ivaretakelsen av pasientene på den mest solide kunnskapen, integrert med klinikeres erfaringer og pasientenes preferanser.

7 Mål KBP 2008 SI arbeider systematisk med behandlingslinjer og elektronisk dokumentasjon av sykepleie for å gi tryggere og bedre behandling SI gjennomfører tiltak for å styrke kunnskapsbasert praksis i klinikk, bibliotek, internett / intranett, IKT, og EK, samt informasjons - og kursvirksomhet SI videreutvikler samarbeidet med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. SI s bibliotektjenesten skal støtte en kunnskapsbasert praksis ved å sikre rask og kostnadseffektiv tilgang til best tilgjengelig kunnskap, og ved å utvikle informasjonskompetansen hos brukerne våre. SI standardiserer prosedyrer og behandlingsforløp basert på tilgjengelig kunnskap. Arbeidet med elektronisk dokumentasjon av sykepleie intensiveres.

8 Hva legger vi i kunnskapsbasert praksis:
Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Kunnskapsbasert praksis Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kontekst

9 Handlingsplan for kunnskapsbasert praksis i SI 2008 – relevant for helsefagene
Ressursgruppe for kunnskapsbasert praksis opprettes – underviser på forespørsel – 50 kurs inneværende år Oppdatere verktøykasse for utarbeidelse av kliniske prosedyrer Det kjøpes inn system for klinisk beslutningsstøtte Medlemmer av prosjektgruppe EDS ( elektronisk dokumentasjon av sykepleie) og resursgruppeledere skal gjennomgå halvdagskurs i kunnskapsbasert praksis. Ved utarbeidelse av veiledende behandlingsplaner skal viktigheten av kunnskapsbasert praksis integreres Tilstreber fokus på kunnskapsbasert praksis gjennom samarbeidsprosjektene mellom SI og de lokale høgskolene Ta initiativet til å lage en strategi for innføring av kunnskapsbasert praksis hva gjelder samarbeidet om praksisopplæring av studenter


Laste ned ppt "Sykehuset Innlandets satsingsområde"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google