Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsbasert praksis – rød tråd i bachelorutdanningen Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Bergen Liv Heide Magnussen Institutt for fysioterapi Avdeling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsbasert praksis – rød tråd i bachelorutdanningen Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Bergen Liv Heide Magnussen Institutt for fysioterapi Avdeling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsbasert praksis – rød tråd i bachelorutdanningen Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Bergen Liv Heide Magnussen Institutt for fysioterapi Avdeling Helse og Sosial Høgskolen i Bergen

2 Kunnskapsbasert praksis

3 Hvorfor er det viktig? Nasjonale føringer: Økende krav til å ta i bruk ny og relevant kunnskaps fra forskning og praksis (Sosial- og helsedirektoratet 2005; Kirke-, utdannings- og forskningsdep. 1999, Utdannings- og forskningsdep. 2005) "enhver student i sosial- og helsefaglige utdanninger skal utdannes til å utøve brukerorienterte tjenester som medlem av et tverrfaglig team med vekt på kunnskapsbasert praksis, kvalitetsforbedring og informasjonsteknologi” (Og bedre skal det bli 2006, s.7) Satsing ved HiB (Strategi plan) Satsing ved Institutt for fysioterapi (Rammeplan, fagplan) Mangel på kompetanse (Jamtvedt & Røsberg 1999, Upton & Upton 2006)

4 Hva har vi gjort? Utvidet og endret undervisningstilbudet
Integrert kunnskapsbasert praksis Søkekurs Oppgaveskriving Basisgruppearbeid Kurs for praksisveiledere

5

6 Erfaringer En viss skepsis i starten Positive studenter.. stort sett
Studentene finner frem til forskning og bruker dette i oppgaver

7 Veien videre.. Evalueringsprosjekt ved Institutt for fysioterapi
Overføringsverdi til praksis (PhD-prosjekt)

8 Referanser Jamtvedt, G. & Røsberg, A. (1999) Hvordan forholder fysioterapeuter seg til informasjonsflommen? En tverrsnittstudie av fysioterapeuters lesevaner og begrunnelser for valg av tiltak. Fysioterapeuten, nr. 3, s Upton, D. & Upton, P. (2006) Knowledge and use of evidence-based practice by allied health and health science professionals in the United Kingdom. Journal of Allied health, Vol. 35, nr. 3, s Sosial- og helsedirektoratet (2005) …og bedre skal det bli! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenestene ( ). IS Veileder. Oslo. Kirke-, utdannings- og forskningsdep. (1999) Forskning ved et tidsskille. St.meld. nr. 39 ( ). [Internett]. [lest ]. …Og bedre skal det bli! (2006) Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten, innsatsområdet styrke forbedringskunnskapens plass i sosial- og helsefaglige utdanninger. Arbeidsgruppens anbefalinger til delmål og tiltak, oktober 2006, s.7 [Internett]. Tilgjengelig fra: [lest ]. Utdannings- og forskningsdep. (2005) Vilje til forskning. St.meld. nr. 20 ( ). [Internett]. Tilgjengelig fra: [lest ].


Laste ned ppt "Kunnskapsbasert praksis – rød tråd i bachelorutdanningen Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Bergen Liv Heide Magnussen Institutt for fysioterapi Avdeling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google