Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsbasert praksis (KBP) litt om trinnene…….

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsbasert praksis (KBP) litt om trinnene……."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsbasert praksis (KBP) litt om trinnene…….
ZEVS nettverk Anne J. Kittelsen fagutviklingskonsulent

2 Hvorfor gjør vi det vi gjør?
Og hvilke informasjonskilder bruker vi? Klinisk erfaring Det vi lærte på skolen Råd fra kollega Det vi lærte på kurs Bøker Goggle

3 Hva er KBP i praksis Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjon ( Nortvedt et al. 2012)

4 Hvorfor er det viktig? Sikre pasientene den beste tilgjengelige behandling og pleie Kunne ta de riktige prioriteringer og valg Kunnskapsutvikling mm

5 KBP Konteksten Forskningsbasert kunnskap kunnskap Brukermedvirkning
Erfaringsbasert kunnskap Forskningsbasert kunnskap KBP Brukermedvirkning Og Brukerkunnskap

6 Metoden

7 Spørsmålformulering

8 PICO P: Pasient/problem
Hvilken pasientgruppe eller populasjon dreier det seg om? I: Intervention Hva er det med denne pasientgruppen du er interessert i? Er det et tiltak som er iverksatt (intervensjon, eksponering)? C: Comparison Ønsker du å sammenligne to typer tiltak? I så fall skal det andre tiltaket stå her (f.eks. dagens praksis). O: Outcome Hvilke endepunkter er du interessert i?

9 Hvor kan vi søke forskning?
Helsebiblioteket, unik i Norge Sykepleie forskning kan også ha gode og aktuelle artikler.

10 Helsebiblioteket Kin cooperation – pårørende samarbeid relatives

11 Kritisk vurdere Sikre at forskningen er relevant, at den er relevandt for ditt arbeid og at studiene er kvalitetsmessig bra, Anbefaler dere å brke oppsumert forskning.

12 Anvende el. Implementere

13 Evaluere Spørre seg selv jobber jeg Kunnskapsbasert
Tar vi kunnskapsbaserte valg Vurdere vi de prioriteringer og valg vi gjør Reflekterer vi over det vi gjør

14 Evaluere Refleksjoner rundt praksis/bevissthet rundt praksis
Spør jeg meg hvorfor jeg gjør som jeg gjør i jobben min? Diskuterer jeg med kollegaer hva som er grunnlaget for beslutninger i praksis? Stiller jeg kliniske spørsmål? Starter jeg med å søke etter systematiske oversikter? Spørre seg selv jobber jeg Kunnskapsbasert Tar vi kunnskapsbaserte valg Vurdere vi de prioriteringer og valg vi gjør Reflekterer vi over det vi gjør

15 Nettkurs

16

17 KBP – metode for systematisk kvalitetsarbeid
Programmet på turen og KBP Erfaringsbasertkunnskap Forskningsbasertkunnskap Brukermedvirkning el. Brukerkunnskap Konteksten Forskning; Siri vil si noe om dette, i tillegg utfordret vi dere til å søke før turen… Brukermedvirkning: Odd Grann og brukerus/pårørende us Erfaringsbasert; Solfrid om kurs oppl. Dere med egne opplevelser Konteksten, den kjenner dere og kan …

18 Litteratur Monica Nortvedt, Gro Jamtvedt, Birgitte Graverholdt og Liv Merete Reinar: Jobb kunnskapsbasert- en arbeidsbok. (Akribe 2012) Artikler fra Sykepleien: Nr. 16/ Evidensbasert sykepleie , 1. artikkel Nr. 17/2001- Evidnsbasert sykepleie Hvordan komme i gang. ( 2.artikkel) Nr. 18/2001- Styrke og begrensninger ved evidensbasert sykepleie ( 3.artikkel) Nr.12/2002 – Debatt: Evidensbasert praksis Nr.15/2004 – Metodisk mangfold Nr.15/2005 – To tenker bedre enn en Nr. 17/2007 – Gir ny giv Clinical Nurse pecialist, volume 20/ 2006, Strategies to Increase- Research- based Practice Boge, J& Martinsen, K( 2006) ; Kritiske kommentarer til evidensbasert undervisning og praksis - Vård i Norden 2, 2006 s


Laste ned ppt "Kunnskapsbasert praksis (KBP) litt om trinnene……."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google