Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Senter for kunnskapsbasert praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Senter for kunnskapsbasert praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Senter for kunnskapsbasert praksis
Integrering av informasjonskompetanse i undervisningen ved HiB sett fra faglig ståsted Monica W. Nortvedt Lena V. Nordheim Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen

2 Hva skal jeg snakke om? Høgskolen i Bergen –kunnskapsbasert praksis
Hva er kunnskapsbasert praksis? Hva betyr det for bibliotekartjenesten? Hvordan samarbeider bibliotek/fag for å integrere informasjonskompetansen i undervisningen?

3 Sentre ved Høgskolen i Bergen
Sentrene skal være virkemidler til å nå målene i strategisk plan Senter for kunnskapsbasert praksis Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon Senter for nyskaping Senter for utdanningsforskning (2008)

4 kunnskapsbaser.no

5 HOVEDMÅL til Senter for kunnskapsbasert praksis
Stimulere til økt bruk av resultater fra forskning og fagutvikling blant undervisningspersonell, studenter og helsepersonell Bidra i prosjekter som har som mål å fremme bruk av forskningsbasert kunnskap og iverksette kunnskapsbasert praksis i undervisning og yrkesutøvelse Bidra til økt formidling av resultater fra forskning og fagutvikling via fagtidsskrift, internett, media, konferanser og oppsummeringer.

6 Forskning utviklingsarbeid
FoU Forskning utviklingsarbeid St. melding nr 20 (2004/05) Vilje til forskning (side 147)

7 Hva baserer sykepleiere sin praksis på?
1 informasjon fra den enkelte pasient 2 personlige erfaring 3 sykepleierskolen 4 internundervisning 5 prosedyrebøker 6 andre sykepleiere 7 leger 8 ny terapi som blir forordnet 9 intuisjon 10 det som har virket i alle år 11 bøker 12 sykepleie fagtidsskrift 13 slik som jeg alltid har gjort det 14 lege fagtidsskrift 15 artikler publisert i vitenskapelige sykepleietidsskrift 16 media Estabrooks CA

8 Erfaringsbasert kunnskap
Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Kunnskapsbasert praksis Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kontekst Jamtvedt m.fl.2004

9 Evidence Based Practice
Evidence Based Medicine Evidence Based Mental Health Evidence Based Nursing Evidence Based Social Care Over the decades the principles of EBP has reached other health care as well as non-health care areas, such as education, social work and librarianship. In recent years in Norway, national strategies set out to improve the services of the health sector, the educational sector and the library sector, emphasise the contribution of research for improving services and its importance for continuous professional development and lifelong learning. Evidence Based Physiotherapy Evidence Based Library and Information Practice

10 Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov
Evaluere Formulere spørsmål Implementere Gjennomføre litteratursøk - lete! Vurdere kunnskapen opp mot erfaring, verdier og preferanser, bruker The evidence based practice cycle. Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap

11 Informasjonskompetanse vs. kunnskapsbasert praksis
Informasjonskompetanse – definisjoner ”To be information literate, a person must be able to recognise when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information” American Library Association, 1989 ”Information literacy is knowing when and why you need information, where to find it, and how to evaluate, use and communicate it in an ethical manner” Chartered Institute of Library and Information Professionals, 2004. The rationale behind the programme lies on the fundamental similarities between the definition of information literacy provided by the American Library Association and the steps of evidence based practice. According to the definition an information literate professional has the ability to recognise an information need, and to locate, evaluate, and effectively use the needed information. Interestingly, the first five steps of EBP coincide with this defintion. Information literacy is advocated by many librarians. In fact, librarians often consider themselves as being “the information literates” in personas and thereby well suited to train other professionals in acquiring the necessary skills to find, evaluate and use information.

12 Trenger vi det? Lov om universiteter og høgskoler Lov om helseforetak
LOV nr 64: lov om helsepersonell Pasientene forventer at vi er oppdatert

13 ...og bedre skal det bli! Tjenester av god kvalitet Styrke brukeren
er virkningsfulle er trygge involverer brukere og gir dem innflytelse er samordnet og preget av kontinuitet utnytter ressursene på en god måte er tilgjengelige og rettferdig fordelt Styrke brukeren Styrke utøveren Forbedre ledelse og organisa- sjon Styrke forbedrings- kunnskapens plass i utdanninger Følge med i og evaluere tjenestene Handlingplan Handlingplan Handlingplan Handlingplan Handlingplan Utkast til Nasjonal strategi for kvalitet i sosial- og helsetjenesten, Sosial- og helsedirektoratet 2007

14 Hva betyr dette for bibliotekaren?
Kunne støtte andre profesjoner til å jobbe kunnskapsbasert Praktisere kunnskapsbasert selv

15 Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov
Evaluere Formulere spørsmål Implementere Gjennomføre litteratursøk - lete! Vurdere kunnskapen opp mot erfaring, verdier og preferanser, bruker The evidence based practice cycle. Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap

16

17

18 Studentene skal etter ferdig utdanning:
kunne skille mellom ulike kvantitative og kvalitative forskingsmetoder kunne forstå prinsippene bak systematiske litteratursøk kunne vurdere forsking kritisk, forstå forskjellen mellom ulike effektmål kunne integrere trinnene i kunnskapsbasert praksis i undervisning og referansetjenester kunne bruke forsking for å informere og evaluere egen praksis (kunnskapsbasert bibliotekpraksis)

19 Prosjektutdanninger Bachelor i fysioterapi
Klinisk videreutdanning i diabetessykepleie Videreutdanning i anestesisykepleie Jordmorutdanningen

20 Prosjektavdelinger/prosjekt
Barneklinikken HUS Løvås undervisningssykehjem Kliniske fagringer for kunnskapsbasert praksis Journal clubs/lesegrupper

21 Samarbeid Tett samarbeid med bibliotekarer om når og hvilken undervisning studentene skal ha Ut fra evalueringer diskuteres evt forbedringer Bibliotekarene er kjent med oppgavene til studentene og bruker samme uttrykt som studentene har lært (PICO, kjernespørsmål osv )

22 Samarbeid fort. Bibliotekar er med på å lage undervisningskompendier

23 Samarbeid forts. Å arbeide og undervise kunnskapsbasert
-en arbeidsbok for sykepleiere Elektronisk formidling Søk og skriv

24

25 Samarbeid forts. Systematisk oversikt resultater fra flere studier
Resultater som kan sammenlignes Alle relevante enkeltstudier

26 Diskutere pedagogiske tilnærminger

27 Oppsummering Kunnskapsbasert praksis er en forventning i dag
Studentene må lære å håndtere informasjonsmengden Bibliotekaren har en sentral rolle i opplæringen Nye samarbeidsarenaer mellom bibliotekar og faglig ansatt Legge til rette for at bibliotekarer kan utvikle fagfeltet sitt og øke sin egen kompetanse Ansette flere bibliotekarer!

28 The future belongs to those who prepare for it today.
Malcolm X ( )


Laste ned ppt "Senter for kunnskapsbasert praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google