Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jan Ove Rein, Katrine Aronsen NTNU Medisinsk bibliotek Juni 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jan Ove Rein, Katrine Aronsen NTNU Medisinsk bibliotek Juni 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jan Ove Rein, Katrine Aronsen NTNU Medisinsk bibliotek Juni 2013
Informasjonssøk i klinisk praksis Grunnkurs D spes. allmenpraksis Jan Ove Rein, Katrine Aronsen NTNU Medisinsk bibliotek Juni 2013 Kunnskapsbasert praksis er forankret i Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerbasert kunnskap Forskningsbasert kunnskap: Publisert i anerkjent tidsskrift Systematisk metode for å få fram svar på en hypotese Empirisk forskning (anvendt) bygger på studier av mennesker Teoretisk forskning: befatter seg bare med teorier Eksempel: Mageleie hos spebarn Teori: styrker ryggen og gir bedre motorikk Empiri: økt risiko for krybbedød

2 Du kan laste ned vår presentasjon fra:

3 Systematisere informasjonsinnhenting
Refleksjon Informasjons-behov Formulere spørsmål Evaluere Anvende Litteratursøk Kritisk vurdering Vårt fokus i dag Kilde: Gro Jamtvedt, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

4 Start øverst! (Raskere, Enklere, Sikrere)
Primærstudier: PubMed, Embase, Web of Science... Cochrane Library: Cochrane Reviews Pedro, Otseeker… Kunnskapsbaserte : Norsk elektronisk legehåndbok, UpToDate, BMJ Best Practice, Clinical Evidence… Beslutningsstøttesystemer : Forskning integrert med elektroniske pasientjournaler Single studies Syntheses Synopses Summaries Fritt etter: Haynes B. Evidence Based Nursing. 10(1):6-7, 2007 Forskning er kvalitetsvurdert og satt i system Cochrane Library: Other reviews/DARE Evidence Based Journals = Sekundærtidsskrifter Enkeltstudier Systematiske oversikter (Kvalitetsvurderte) Retningslinjer Oppslagsverk System

5 Kilder for forskningsbasert kunnskap
Primærlitteratur artikler skrevet om en bestemt studie = Enkeltstudier Sekundærlitteratur (Anbefales!) skrevet på grunnlag av primærlitteraturen kvalitetsvurderinger av enkeltstudier (primærstudier) systematiske sammenstillinger av flere primærstudier (systematiske oversikter/systematic reviews)

6 Helsebiblioteket (Tilgang og kildeoversikt)

7 Klinisk oppslagsverk (BMJ Evidence Centre)
"Raske svar på spørsmål i pasientmøtet". Ca tilstander. Diagnose, behandling, prognose, pasientinformasjon, retningslinjer og referanser Oppdateres kontinuerlig. Fulltekst Veiledning: På Helsebiblioteket under «Databaser» Se også: UpToDate og NEL

8 Klinisk oppslagsverk (Wolters Kluwer Health, USA) Ca 7700 emner innen 14 medisinske spesialiteter. Diagnose, behandling, prognose, referanser pasientinformasjon og retningslinjer Oppdateres tre ganger i året. Fulltekst Veiledning: På Helsebiblioteket under «Databaser»

9 Søk på tvers i oppsummerte kilder/databaser
Nettverk av klinikere plukker ut innhold fra de 120 beste tidsskriftene og kildene i verden. Utgiver: McMaster University. Beskrivelse:

10 Hovedbase: Systematiske oversikter om effekten av medisiner
og behandlingsmåter (Fulltekst). - HTA-basen (Health Technology Assessment) = Metodevurderinger - NHS Economic Evaluation Database - Methods studies ++ Veiledning: På Helsebiblioteket under «Databaser»

11 Referansedatabase Artikler fra ca 130 tidsskrifter (20 norske) innen medisin og helse. Vitenskapelige-, fag- og populærvitenskapelig tidsskrifter Svensk og engelsk, noe norsk og dansk Veiledning: På Helsebiblioteket under «Databaser»

12 Referansedatabase Artikler fra vitenskapelige tidsskrifter innen biomedisin og beslektede fagområder ( tidsskrift dekkes) Gratisversjon av Medline med rask oppdatering av de nyeste artiklene. Lenke til fulltekst via Helsebiblioteket Veiledning: Medisinsk bibliotek under «Veiledninger» Finn systematiske oversikter og kliniske studier enkelt

13 Google Scholar = «Fag-Google»
Vitenskapelige artikler, konferanser, Google books etc. Søk i fulltekst (hos forlag, universitet, åpne arkiv mm) Artikler og tidsskrift som er mye sitert kommer høyt opp på trefflista Nyttig som hjelpemiddel til enklere studier og oppgaver – som å søke opp en referanse/artikkel. Har siteringer Mangler kvalitetskontroll. Norsk språk = Bruk også vanlig google

14 Knapp for fullteksttilgang
HUSK ! *Logg på helsebiblioteket *Bruk lenke til Pubmed via helsebiblioteket


Laste ned ppt "Jan Ove Rein, Katrine Aronsen NTNU Medisinsk bibliotek Juni 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google