Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lillebeth Larun, Sosial- og helsedirektoratet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lillebeth Larun, Sosial- og helsedirektoratet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lillebeth Larun, Sosial- og helsedirektoratet
Informasjonskilder HiO, Veks I Lillebeth Larun, Sosial- og helsedirektoratet

2 Scenario Det er september og høstvær!
Du er student ved HiO og skal skrive en prosjektoppgave Du har bestemt deg for et tema som du brenner for,- og problemstillingen er klar Selv om du kjenner tema ganske godt føler du behov for noe mer informasjon før du setter i gang med prosjektet og skrivingen Hva gjør du for å skaffe deg informasjon? Start gruppe arbeid 3 eller 4 i hver gruppe. Kunne evt hatt med spørsmål om hvilke informasjonskilder de bruker og type søkestrategier

3 Kunnskapskilder

4 Hvorfor gjør vi det vi gjør?
Vi gjør det vi lærte på skolen Vi gjør det vi har erfaring for virker Vi gjør det vi lærte på kurs el.l. Vi følger råd fra ekspert eller medstudent Vi gjør det som står i bøker, oppslagsverk eller et tidsskrift Jamtvedt G, Røsberg A 1999

5 Fordeler og ulemper ved ulike kilder
Skolen – oppdaterte lærere, allikevel kommer det hele tiden ny kunnskap, pendelen for hva som er ”in” svinger. Erfaring – viktifg elemnt. Vi blir bedre fagutøvere etterhvert som ferdigheter og vurderingsevne oppøves. Blir bedre lytter, utvikler komminikasjonsferdigheter og får ofte et tryggere ståsted i forhold til etikk og verdier. Erfaring et viktig elemnt i fagutøvelse. Men kan erfaring hjelpe oss til å bedømme virkningen av behandlingen? Kan vi være sikre på at det ikke er tilfeldigheter som lurer oss? Hvis en skal sjekke om noe virker bør en systematisk prøve det ut, klinisk erfaring kan føre til feilslutning? Har dere eksempler? Ligge på maven – spebarnsdødelighet. Kurs/etterutdanning – endrer passiv kunnskap praksis. Gjør vi det vi har lært? Når var du sist på kurs? Endret du noe da du kom hjem? Medstudenter Lett tilgjenegelig. Forutsetter at med studenter er oppdatert. Kollokviegrupper, fordeling av oppgaver etc. Kollegabasert veiledning.

6

7

8 Vi har et oppdateringsproblem!
Informasjonsmengden kan bli uhåndterlig En god løsning er å bruke oversiktsartikler (reviews) som har samlet all forskningsbasert kunnskap om et avgrenset område

9 Vi har behov for kunnskap om:
Utbredelse/forekomst Etiologi (årsaksforhold) Måleinstrumenter, tester og diagnostikk Effekt av forebygging, behandling og rehabilitering Prognose Erfaringer, opplevelser og holdninger

10 Kjernespørsmål i helsetjenesten
Hvor mange har en spesiell plage …. Hvorfor får noen …… Hvordan kan vi avgjøre om noen … Hva kan vi gjøre … Hvordan går det …… Hvordan oppleves det ….

11 Databaser Generelle: Spesielle:
Medline AMED CINAHL Spesielle: PsycLit SPORTDiscus Databaser som bare inkluderer spesielle studiedesign: Cochrane Library, Best Evidence PEDro Spør om de har prøvd eller hørt om noen av disse databasene før

12

13

14 God fagutøvelse Forutsetter blant annet at man:
Erkjenner informasjonsbehov Stiller spørsmål Søker etter informasjon Kritisk viurderer det man har funnat Integrerer informasjonen med erfaring, verdier og preferanser ( både egen og brukers) og overfører dette til praksis

15 The Cochrane Collaboration
En internasjonal organisasjon som har som mål å støtte folk i å ta gode beslutninger om helse ved å forberede, vedlikeholde og sikre tilgjengeligheten av systematiske oversikter over nytte og risiko ved helsetjenestetiltak (

16

17 Kunnskapsbasert praksis
Formulerer et presist spørsmål Finne forskningsbasert kunnskap Kritisk vurdere kunnskapen Integrere gyldig og anvendbar kunnskap med erfaring og brukerens preferanser og overføre dette til praksis Evaluerer egen praksis

18 Hvilke faglige spørsmål har du?
Får de til å tenke, Evt kort stille stund eller gruppearbeid

19 Å formulerer et godt spørsmål

20 Vi har behov for ulike studiedesign
Tverrsnittsstudier (utbredelse/forekomst) Kohort og case-controlstudie (etiologi/årsaker) Tverrsnittsstudier (tester og diagnostikk) Intervensjonsstudier- RCT,CT (effekt av tiltak) Kohortstudier (prognose) Kvalitativ forskning (erfaringer, opplevelser og holdninger)

21 Cochrane Library CL er den beste kilden for å finne systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte studier Oppdateres 4 ganger i året Finnes i flere versjoner: Internett CD-ROM Består av flere deldatabaser Når det gjelder spørsmål om effekt av tiltak med virkning på helse og sykdom, bør det letes i CL først. CL rommer mange flere SR og RCT enne Medline fordi man søker systematisk etter denne typen forskning i en rekke databaser. I tillegg inkluderer men rapporter, doktoravhandlinger, konferanse proceedings osv. De enkelte Cochrane-gruppene har også ansvaret for å håndsøke tidsskrifter innenfor sine spesifikke fagområder. i tillegg håndsøkes en liste med generelle tidsskrifter.

22 Evidence-based practice
Is about; TOOLS not RULES

23 Hva er begrunnelsene for vår kliniske praksis?
at akutte ryggpasienter får råd om ro og sengeleie…………... at slagpasienten må kunne sitte stabilt før han kan trene på å gå…….. at PEP-behandling løser atelektaser at spedbarn forblir flate i bakhodet hvis de ligger for mye på ryggen……. Hvordan i huleste kunne ernæringsfysiologer og leger gi diabetes pasienter råd om …-??

24 Det finnes ulike kunnskapskilder som kan begrunne praksis….
Theory/ Basic Research Applied Research Clinical experience EMPIRICAL EVIDENCE

25 Evidence-based physiotherapy
“At each clinical encounter physiotherapists will combine expert clinical skills with current best evidence, and place these in a context meaningful to the client” Sue Lord 2001


Laste ned ppt "Lillebeth Larun, Sosial- og helsedirektoratet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google