Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOLLEGASTØTTEORDNING VED SYKEHUSET I VESTFOLD

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOLLEGASTØTTEORDNING VED SYKEHUSET I VESTFOLD"— Utskrift av presentasjonen:

1 KOLLEGASTØTTEORDNING VED SYKEHUSET I VESTFOLD
NORDAF Anne-Berit Schelbred

2

3 Hvordan opplever sykepleiere og leger å være involvert i uønskede hendelser? Kunnskapssenteret, 2012
Skam- og skyldfølelse Angst Sjokk Ydmykelse Depresjon Usikkerhet og redusert selvtillit Søvnproblemer Utbrenthet Redusert tiltro hos kollegaer og pasienter Konstruktive endringer i praksis Fruktbare diskusjoner mellom kollegaer

4 Hvilken støtte og oppfølging har helsepersonell behov for og erfaring med i etterkant av hendelsen? Kunnskapssenteret, 2012 Samtaler med kollegaer Læringskultur Et godt forhold til pasienten og de pårørende

5 KOLLEGASTØTTEORDNING (KSO)
Et lavterskeltilbud om støtte og hjelp til de ansatte etter særlig belastende situasjoner eller hendelser Mellommenneskelig omsorg - satt i system

6 Oppfølging av ansatte Kollegastøtteordning som et ledelsesverktøy
for ivaretakelse av ansatte

7 Forutsetninger for KSO
Sterk forankring i bedriftens ledelse Seleksjon av egnede kollegastøtterepresentanter Opplæring og oppfølging av kollegastøtterepresentanter Økonomiske ressurser Evalueringer av ordningen

8 Retningslinjer for KSO
Generelle prinsipper: Umiddelbarhet Kortfattethet Uforstyrrethet Respekt/aktelse Støtte Konfidensialitet

9 KSO: Hensikt Gi umiddelbar medmenneskelig støtte og omsorg
Åpne for fortløpende bearbeiding av belastende opplevelser Avdekke evt. behov for videre oppfølging og hjelp til den enkelte Redusere psykisk slitasje, helseplager og sykefravær over tid

10 Situasjoner hvor KSO bør aktiveres
ved spesielt dramatiske situasjoner som involverer ansatte og pasienter, f.eks. ved uventet dødsfall og når pasienter er påført alvorlig skade ved feilbehandling, feilmedisinering og medisinske uhell ved rettslig forfølgelse av hendelser når det fremkommer kritikk i media mot ansatte ved vold/trusler mot personalet ved akutte, alvorlige stress- og krisereaksjoner hos ansatte når ansatte gir uttrykk for å ha vært/er i en vanskelig situasjon

11 KSO: Organisering Forhold til det øvrige støtteapparatet
Forankring i bedriftens ledelse Underlagt HR-avdelingen Gradvis oppbygging av ordningen

12 KSO: Rekruttering og seleksjon
Kollegastøttene velges av de ansatte selv Kriterier: Ikke ha en lederfunksjon Ikke ha verv som tillitsvalgt for en fagorganisasjon Ikke ha planer om lengre permisjoner Er person som nyter allmenn tillit blant personalet Personlig egnethet

13 KSO: Opplæring og veiledning
Stress- og krisereaksjoner Kommunikasjonstrening Veiledning Gjennomgang av sakstyper Skaper fellesskapsfølelse Demper belastningsnivå Fremmer forutsigbarhet Fremmer bevissthet om egen helse Selv-utviklende

14 Bedriftshelsetjenestens rolle
Deltakelse i prosjektgruppen Deltar i opplæring av nye kollegastøtter Ansvar for veiledning

15 KSO: Økonomiske ressurser
Utgifter knyttet til opplæringen + veiledning Skal primært utføres i arbeidstiden Kollegastøtten kan kontaktes ved behov, men er ikke pliktig til å møte opp i fritiden. Benytte kollegastøtter i andre seksjoner, før en ringer hjem til en kollegastøtte Kompensasjon for arbeid på fritid, samt reiseutgifter i henhold til reiseregulativet

16 Evaluering av KSO Lite empirisk materiale fra utprøving av KSO i Norge
Evaluering av KSO ved Sykehuset i Vestfold - registrering av aktivitet - evaluering i 2007 - evaluering i 2013

17 Forbedringsområder Leders ansvar for støtte og oppfølging av ansatte ved alvorlige pasientrelaterte hendelser Håndtering av henvendelser fra media

18 Fordeler med kollegastøtte:
De som gir støtte kjenner selv tjenesten Økonomisk lite krevende Lett å drifte når det er etablert Lett tilgjengelige hjelpere som sikrer rask bistand og støtte Unngår sykeliggjøring av personer som får hjelp Fanger lettere opp kolleger som trenger hjelp utover det KSO kan tilby Sikrer at alle blir tatt vare på Konfidensiell hjelp Har en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet

19 IVARETAKELSE AV PERSONALET ETTER UØNSKEDE HENDELSER
DET ER MENNESKELIG Å FEILE HJELPE DEN SOM FEILER

20 Takk for meg!


Laste ned ppt "KOLLEGASTØTTEORDNING VED SYKEHUSET I VESTFOLD"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google