Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er en kunnskapsbasert praksis?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er en kunnskapsbasert praksis?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er en kunnskapsbasert praksis?
Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen

2 kunnskapsbasert praksis?
Hva forbinder dere med kunnskapsbasert praksis?

3 Hva skal jeg snakke om? Litt om Senter for kunnskapsbasert praksis
Hva er kunnskapsbasert praksis? Hva baserer vi våre avgjørelser på? Hva må du kunne for å komme i gang?

4

5 HOVEDMÅL til Senter for kunnskapsbasert praksis
Stimulere til økt bruk av resultater fra forskning og fagutvikling blant undervisningspersonell, studenter og helsepersonell Bidra i prosjekter som har som mål å fremme bruk av forskningsbasert kunnskap og iverksette kunnskapsbasert praksis i undervisning og yrkesutøvelse Bidra til økt formidling av resultater fra forskning og fagutvikling via fagtidsskrift, internett, media, konferanser og oppsummeringer.

6 Forskning utviklingsarbeid
FoU Forskning utviklingsarbeid St. melding nr 20 (2004/05) Vilje til forskning (side 147)

7 Hva baserer sykepleiere sin praksis på?

8 Hva baserer sykepleiere sin praksis på?
1 informasjon fra den enkelte pasient 2 personlige erfaring 3 sykepleierskolen 4 internundervisning 5 prosedyrebøker 6 andre sykepleiere 7 leger 8 ny terapi som blir forordnet 9 intuisjon 10 det som har virket i alle år 11 bøker 12 sykepleie fagtidsskrift 13 slik som jeg alltid har gjort det 14 lege fagtidsskrift 15 artikler publisert i vitenskapelige sykepleietidsskrift 16 media Estabrooks CA

9 Som pasient Møtt med respekt Ikke tilfeldig hvilken behandling en får
Ikke utsettes for unødvendige undersøkelser Ikke påføres infeksjoner eller andre unødvendige komplikasjoner

10 Som sykepleier Gjør alt en kan for å gi det beste tilbudet til pasientene

11 Nesten ikke til å tro 20% av alle pasienter opplever å få feilbehandling i alle land som er undersøkt Overført til Norge: 2000 dødsfall varige skader BMJ 2005, PE Hjort 2007

12 Gjelder det Norge? Praksis har stor variasjon (stell av sår)
39% av feilbehandlingene fører til sykehusinfeksjon (A-hus) 40-50% kan forebygges Screening av inneliggende pasienter på ernæringsstatus (HUS) Hofteoperasjoner variasjon på 10 dager

13 20-25 prosent av all behandling er unødvendig, eller kan være skadelig
30-40 prosent av pasientene får ikke behandling i henhold til vitenskapelig dokumentasjon 20-25 prosent av all behandling er unødvendig, eller kan være skadelig Schuster, McGlynn, Brook (1998). Grol R (2001).

14 Jeg skal snakke om Trinnene i kunnskapsbasert praksis

15 Evidence Based Practice
Evidence Based Medicine Evidence Based Mental Health Evidence Based Nursing Evidence Based Social Care Over the decades the principles of EBP has reached other health care as well as non-health care areas, such as education, social work and librarianship. In recent years in Norway, national strategies set out to improve the services of the health sector, the educational sector and the library sector, emphasise the contribution of research for improving services and its importance for continuous professional development and lifelong learning. Evidence Based Physiotherapy Evidence Based Library and Information Practice

16

17

18

19 Diskusjon Finn eksempler der du vet at praksis varierer.

20

21 Kjernespørsmål Kunnskap Foretrukket studiedesign Hvordan oppleves det? Hvorfor virker det? Opplevelse - erfaring Kvalitative metoder Hvor mange har et helseproblem? Prevalens -forekomst Tverrsnittstudie Hvorfor får noen dette problemet, mens andre holder seg friske? Årsak - etiologi Kohortstudie Kasus-kontrollstudie Hvordan kan vi avgjøre om noen har dette problemet? Diagnostikk (med en gullstandard) Hvordan går det med den som har problemet? Prognose -sykdomsforløp Hva kan vi gjøre for å forebygge eller behandle problemet? Effekt av tiltak Randomisert kontrollert studie

22

23 Systematisk oversikt resultater fra flere studier
Resultater som kan sammenlignes Alle relevante enkeltstudier

24 CASE Haynes B. Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the "5S" evolution of information services for evidence-based healthcare decisions. Evidence Based Nursing, 2007; 10(1): 6-7.

25

26

27

28

29 Sjekklister kan brukes
Kan du stole på resultatene? Setter metodedelen av artikkelen under lupen. Hva er resultatene? De sentrale hovedfunnene i studien skal komme klart frem. Kan resultatene brukes i din praksis? Her trenger du din fagekspertise.

30

31 Å utøve kunnskapsbasert sykepleie er å ta sykepleiefaglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen. Nortvedt MW, Jamtvedt G, Graverholdt B, Reinar LM, 2007

32 Erfaringsbasert kunnskap
Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Kunnskapsbasert praksis Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kontekst Gro Jamtvedt 2003 kunnskapssenteret.no

33 60% interpretation 40% information

34 Erfaringsbasert kunnskap
Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Kunnskapsbasert praksis Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kontekst Jamtvedt m.fl.2004

35 Forskningsbasert kunnskap Forskning kan kun hjelpe når vi står overfor forskbare problemstillinger

36 Forskning skal blant annet bidra til:
At vi vet hva som virker At vi forstår bedre

37 Kunnskapsbasert praksis
Erfaringsbasert kunnskap

38 Erfaringsbasert kunnskap - praksiskunnskap
clinical expertise can be seen as the ability to integrate research evidence and patients circumstances and preferences to help patients arrive at optimal descision Guyatt 2004 Er dere eksperter?

39 Kunnskapsbasert praksis
Brukerkunnskap og brukermedvirkning

40 Trenger vi det?

41 Trenger vi det? Lov om universiteter og høgskoler Lov om helseforetak
LOV nr 64: lov om helsepersonell Pasientene forventer at vi er oppdatert

42 forskning erfaring

43 Diskusjon Finn eksempler der du har måttet endre praksis til tross for at du hadde erfaring med at det var bra.

44 Hindringer Egenskaper ved:
forskningen (motstridende resultater, svarer ikke på spørsmål) sykepleieren ( manglende metode/engelskkunnskap organisasjonen (manglende kultur for endring) profesjonen (manglende samarbeid mellom akademia og praksis) Nortvedt, Jamtvedt, Graverholt, Reinar 2007

45 Hvordan få det til? Flere systematiske Cochrane-oversikter har oppsummert det som er dokumentert av virkemidler for å fremme en kunnskapsbasert praksis. EPOC gruppen i Cochrane- samarbeidet. For å få til endringer i praksis, bør det være system og rutiner for hvordan endringer skal kunne gjennomføres. Endringer bør tilpasses de lokale utfordringene og barrierene. LEDELSE Grimshaw, Thomas, MacLennan et al. (2004)

46

47

48 Eksempel fra praksis Tømningsdager på sykehjem
Meget høyt forbruk av avføringsmidler

49

50 Øvsttunheimen sykehjem, Bergen
Ledelse – avd.sykepleier Gretha Pettersen Ingen har tømningsdager Ingen bruker avføringsmidler

51 Oppsummering Økte muligheter til å utvikle vårt eget fag ved å basere vår praksis på best tilgjengelig kunnskap Mulighet for større påvirkning av tilbudet pasientene skal få Større samarbeid mellom de som driver med forskning og de som skal bruke den Forskningen vil bli mer praktisk rettet Pasientene vil få et bedret tilbud


Laste ned ppt "Hva er en kunnskapsbasert praksis?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google