Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slik arbeider jeg med pasientsikkerhet og kvalitet i Sørlandet Sykehus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slik arbeider jeg med pasientsikkerhet og kvalitet i Sørlandet Sykehus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Slik arbeider jeg med pasientsikkerhet og kvalitet i Sørlandet Sykehus
Adm.direktør Jan Roger Olsen

2 Psykiatrisk sykehusavd, Arendal Psykiatrisk sykehusavd, Kristiansand
Somatisk sykehus, Kristiansand Somatisk sykehus, Arendal Somatisk sykehus, Flekkefjord Prehospitaletjenester kan nå alle deler av Agder innen 35 min Psykiatrisk sykehusavd, Arendal Psykiatrisk sykehusavd, Kristiansand DPS, Aust-Agder DPS, Solvang DPS, Lovisenlund DPS, Mandal DPS, Lister Barne og ungdomspsykiatri, Arendal Barne og ungdomspsykiatri, Kristiansand Rus og avhengighetsbehandling i Arendal og Kristiansand

3 ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Utvidet ledergruppe: Klinikksjefer Stabsdirektører Avdelingsledere Foretakstillitsvalgte STABSFUNKSJONER: Økonomidirektør Forsknings- og Utviklingsdirektør Organisasjonsdirektør DRIFTS ENHETEN MEDISINSK SERVICE- KLINIKK KIRURGISK KLINIKK MEDISINSK KLINIKK KLINIKK FOR PSYKIATRI OG AVHENGIGHETSBEHANDLING AKUTTMEDISINSK KLINIKK

4 Våre verdier Respekt Våre tjenester skal bygge på et menneskesyn hvor respekten for det enkelte menneskes liv og verdighet er grunnleggende Faglig dyktighet De ansatte skal utøve faglig dyktighet og omsorg bygget på vitenskaps- og erfaringsbaserte kunnskaper, ferdigheter, holdninger og klare ansvarslinjer Tilgjengelighet Våre tilbud skal være tydelig definert, oversiktlige og tilgjengelige når pasienter, pårørende og andre trenger det

5 Trygghet når du trenger det mest
Riktig behandling Pasient og pårørende opplever å bli tatt på alvor God informasjon Pasient og pårørende opplever vår kompetanse og evne til å samarbeide om et felles mål God dokumentasjon Ansatte føler seg ivaretatt Omgivelsene oppfatter spesialisthelsetjenesten som en ressurs

6 Strategiplan 2007-2009 Pasientarbeidet i SSHF skal styrkes gjennom
Kultur Kompetanse Ledelse Kvalitet og sikkerhet Samhandling Ressursutnyttelse

7 Krav til ledere Ansvarlighet Gjennomføringsevne Endringsvilje
Kommunikasjon Trivsel Helhet

8 Internkontrollsystemet
Internkontroll og beredskap integrert i et felles system Elektronisk dokumentstyring EK/EKWeb Elektronisk avviks- og hendelsesregistrering TQM Helse Beskrevet i 2-årig Handlingsplan for internkontroll

9 Internkontrollsystemet

10 Hvem er ansvarlig for internkontrollen?
Den ansvarlige for virksomheten (adm.dir.) har ansvar for at det finnes et internkontrollsystem, og for at det fungerer Organisasjonsavdelingen har systemansvar for internkontrollverktøyet Linjeledelsen har ansvar for internkontrollarbeidet

11 Ledelse, råd og utvalg Overordnet kvalitetsutvalg og Hovedarbeidsmiljøutvalg på foretaksnivå Kvalitetsråd og arbeidsmiljøutvalg på klinikknivå Ledelsens gjennomgang: Ledere på alle nivåer skal sørge for systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen

12 Internkontrollarbeidet
Kartlegging av arbeidsmiljø: Vernerunder, MUSIK (arbeidsmiljø og ledelse) SWOT- og ROS-analyser: Både pasientrettet og med fokus på personell Prosesskart for pasientforløp Internrevisjoner etter egen revisjonsplan

13 Beredskapsweb Internettbasert, i hovedsak for intern kommunikasjon
AMK, akuttmottak og stedlig og overordnet beredskapsledelse har skrivetilgang Eksterne kan gis lesetilgang

14 Verktøy i SSHFs internkontrollsystem
Dokumentstyringssystem (EK) Internrevisjoner Virksomheten Ledelse, Overordnet kvalitetsutvalg (OKU), klinikkenes kvalitetsråd, HAMU, AMU SWOT-analyser Vernerunder, kartlegging Avviks- og hendelses-registrering (TQM) ROS-analyser

15 God kvalitet Prioriteringsrommet God praksis Minimumskvalitet Forsvarlig Uforsvarlig Dårlig kvalitet


Laste ned ppt "Slik arbeider jeg med pasientsikkerhet og kvalitet i Sørlandet Sykehus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google